Derimot: Etter mange år med faktavegring: New York Times innrømmer endelig at øynasjoner ikke synker. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Etter mange år med faktavegring: New York Times innrømmer endelig at øynasjoner ikke synker. – Derimot

derimot.no:

Av Linnea Lueken

New York Times (NYT) hadde nylig en artikkel med tittelen «A Surprising Climate Find», som forteller at øynasjoner som Maldivene og Tuvalu, faktisk ikke står i fare for å synke under havet på grunn av «klimaendringer». Det er sant, et faktum Climate Realism har sagt gjentatte ganger.

Spesielt atoller er kjent for å faktisk vokse med stigende vannstand, dette har vært kjent i flere tiår. NYT klimareporter Raymond Zhong forklarer at når «planeten varmes opp og havene stiger, har øynasjoner som Maldivene, Marshalløyene og Tuvalu virket dømt til å forsvinne, som det mytiske Atlantis».

Dette er en vanlig påstand fra de klimaalarmistiske mediene, og noen av nasjonene selv, som drar nytte av massive hjelpepakker og «oppreisnings-erstatninger» fra rikere land; penger som ikke brukes til å hjelpe folk med å flytte fra de «synkende» øyene, men heller til å bygge infrastruktur og øke turismen. Faktisk gjentok NYT denne usannheten så sent som i april i år, med en historie med tittelen «Hvorfor tiden løper ut for Maldivenes vakre småøyer».

Men i sin nyeste artikkel skriver Zhong: «I det siste har imidlertid forskere begynt å fortelle en overraskende ny historie om disse øyene. Ved å sammenligne flybilder fra midten av 1900-tallet med nyere satellittbilder, har de vært i stand til å se hvordan øyene har vokst i areal over tid. Det de fant er oppsiktsvekkende: Selv om havnivået har steget, har mange øyer ikke krympet i areal. De fleste har faktisk vært stabile. Noen har til og med vokst».

Øyene synker faktisk ikke, men Zhong tar feil når han sier at dette faktum først har blitt oppdaget «i det siste». Artikkelen hans refererer til en studie publisert i 2018, som fant at 89 prosent av øyene i Stillehavet og Det indiske hav økte i areal eller var stabile, og bare 11 prosent viste tegn til å krympe i areal. Så bare tre måneder etter at NYT publiserte en artikkel som hevdet at Maldivene forsvant under bølgene, går nå avisen tilbake på dette, basert på forskning seks år før april-artikkelen ble publisert.

Fakta om atollenes vekst og reduksjon av areal er ikke nyoppdaget. Forskere har visst i flere tiår, om ikke mer enn hundre år, at arealet på atollens øyer endres unikt med skiftende havnivåer. Charles Darwin var den første som foreslo som hypotese at atollene var hundrevis, om ikke tusenvis av meter tykke, og at de vokser oppover mot lyset. Han hadde delvis rett, selv om virkeligheten er mer komplisert enn hypotesen hans.

I 2010 fant studier at Tuvalu og Kiribati sine landareal vokste, så vel som Mikronesia, og noen av dem hadde vokst dramatisk mye. På samme måte i 2015 rapporterte samme gruppe forskere, at 40 prosent av øyenes areal i Stillehavet og Det indiske hav var stabile, og ytterligere 40 prosent hadde vokst.

Zhong sier det riktige at havstrømmer og bølger kan forårsake erosjon, men også «bringe fersk sand på land fra de omkringliggende korallrevene, der restene av koraller, alger, krepsdyr og andre organismer stadig blir knust til nytt sediment».

Kort om klima: Øyer og havnivåstigning bekrefter også det faktum at spesielt for Tuvalu – ofte brukt som eksempel på øyer som angivelig er truet av et stigende havnivå – har åtte av Tuvalus ni store korallatoller vokst i størrelse i løpet av de siste tiårene, og 75 prosent av Tuvalus 101 mindre øyer har også økt i areal».

Den eneste «overraskende» oppdagelsen i denne historien er at klimadesken til New York Times, angivelig ikke var klar over disse fakta før nå. Men denne informasjonen er ikke ny. Det kan selvfølgelig være at New York Times unnlot å rapportere sannheten om øynasjonenes status tidligere, ganske enkelt fordi den ikke stemte overens med den alarmerende klimafortellingen de har propagandert for. Men ettersom de faktiske forholdene ikke kan ignoreres lenger, ble de tvunget til å innrømme sannheten om voksende øyer i møte med stigende hav.


Fra Principa Scientific, publisert 5. juli 2024.
Oversatt av Northern Light fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: New York Times Finally Admits Island Nations Not Being Submerged

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar