Derimot: Erna Solberg sier det rett ut. Klima, covid og økonomi kan skape den krisestemningen som trengs for å innføre Agenda 2030. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Rene ord for penga fra Erna i FN – Agenda 2030 er målet og krisemaksimering knyttet til pandemi, økonomi og klima er verktøyene som brukes for å oppnå målet»

Av redaksjonen

Da globalisten Solberg fikk mulighet til å snakke høyt i New York til Agenda 2030-kompisene under FN’s generalforsamling 20. september i år, understreket hun først at vi har tre kriser vi kan bruke for å få fortgang i arbeidet med å innføre Agenda 2030: Helsekrise, finanskrise og klimakrisa. Verken kriger, sult eller fattigdom er kriser som kan brukes for å skape frykt og drive gjennom Agenda 2030.

Solberg ramsa også opp ei lang liste som beskriver punkt for punkt hva «vi» må gjøre på kort sikt for å lykkes med å innføre Agenda 2030. På lista står blant annet:

– Vi må snarest innføre stakeholder-kapitalismen til World Economic forum (smelte sammen regjeringer, privat sektor og akademia til en global, styrende enhet. Og så hang hun på begrepet «og det sivile samfunnet» sånn helt til slutt).
– Vi må få «Lik og rettferdig fordeling» av vaksiner (hele verdens befolkning må «vaksineres» hvis vi skal komme i mål med Agenda 2030).
– Vi må få koordinert innsats for «gjeldslettelser».
– Vi må skape «bærekraftige» investeringer og jobber.
– Vi må utnytte FN’s 26. klimakonferanse COP26 i Skottland i november i år til å pumpe opp «klimakrisa».

For å få dette til må befolkningen skremmes til å godta overføringen av makt til internasjonale fora som storkapitalen kontrollerer.

Solberg henviste til tre «agendaer» for globalisering i talen til FN. Norge har også forpliktet seg til å gjennomføre tiltakene som er beskrevet i alle «agendaene» Solberg nevnte i talen sin Dette er:

Agenda 2030, som ble lansert av Gro Harlem Bruntland på klimatoppmøtet i Rio i 1992, vedtatt enstemmig i Stortinget i 2013 og til slutt vedtatt av alle FN’s medlemsland i 2015.

«Vår felles agenda«, Generalsekretær Guterres «visjonære» rapport som han presenterte i FN 10. september i år.

Addis Ababa Action Agenda, som er fundamentet for den finansielle delen av Agenda 2030, snekra sammen med 134 konkrete tiltak på den såkalte 3. internasjonale konferansen om finansiering av utvikling i Addis Abeba i 2015. Denne rapporten, på 68 tettskrevne sider, beskriver i detalj hva som er «stakeholder kapitalism» og hvordan det skal innføres innen 2030.

Tidligere publisert på derimot.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar