Derimot: Endringer i globale relasjoner. Russland: Hamas inn i varmen, Israel får en kald skulder? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Mossad og islamsk stat

Av Jan Hårstad

Hvis vi går gjennom historien til terrororganisasjonen IS har den da under hele sin eksistens ført krig mot de samme statene og de samme bevegelsene som Israel og USA fører krig mot. Det finnes ikke ett eksempel på at IS har angrepet israelske mål.

Det det finnes eksempler på er en video av Netanyahu som besøker skadete jihadister på et militært hospital inni Israel. Og det var Efraim Karsh som skrev en artikkel om at Israel må ikke stille seg slik at de oppgir IS som en geopolitisk asset.

Som vi vet er det nå massive meldinger i Vestens presse at det var IS som sto bak massakren i Moskva.

Om vi nå tar oss tilbake til Syriakrigen holdt Russland og Israel jevnlige informasjonsmøter om at de for enhver pris måtte forhindre at det ikke oppsto noen åpen krig dem imellom.

Analytikere minnet om at store deler av befolkningen i Israel er ukrainere eller russere. Andre hevdet at mye makt i Russland var i hendene på zionistiske oligarker og viste til at Putin omfavnet de ulike sjefsrabbinere ofte og godt. Kort: det var de som hevdet at det fantes en slags uskreven allianse mellom Israel og Russland. Netanyahu selv valfartet til Moskva.

Dette er lenge siden. Det som har skjedd ved Gazakrigen er at Russland definitivt har lagt bort sine dialoger med Israel og faktisk startet å behandle Hamas som nærmest den palestinske staten in spe. Det samme gjør Kina som også hadde mye prosjekter gående med Israel om havner etc.

Det er kort tid siden en hel gjeng av palestinske ledere, særlig Hamas, ble invitert til Moskva og utfra intervjuer og pressemeldinger var palestinerne lykkelige over den strategiske alliansen med Moskva som var i emning.

Dette er intet mindre enn en revolusjon av de tradisjonelle Israel-Russiske relasjonene og må ha kommet som et sjokk på Netanyahu-regjeringen.

Jeg er i øyeblikket tilbøyelig til å tro at ikke bare ukrainsk etterretning men også Mossad har interesse av å sende en skarp politisk melding til Moskva. Ved omfavningen av Hamas går dere over den Røde linje. Forstått?

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar