Derimot: En trussel mot Israel.Den jødiske fundamentalismen. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Israelsk turbulens

Av Jan Hårstad

Forskjellige folk som gamle Mossad-sjef Efraim Halevy og Israel Shahak har jo gjort oppmerksom på at jødisk ortodoks fundamentalisme utgjør en stor trussel mot den israelske staten. De er mye verre enn trusselen fra iranerne,meldte Halevy i 2011.

Det som har skjedd siden er at velgerantallet til Haredim har kommet opp i en halv million som igjen utgjør 14 seter i Knesset, ledet av herrene Smotrich og Ben-Gvir som er ideologiske elever av Meir Kahane.

Går vi enda lenger tilbake i tid, på 1930-tallet finner vi et fryktelig hat mellom Labour Zionism (Ben-Gurion) og Revisjonistisk Zionisme (Jabotinsky). Ben-Gurion-fraksjonen omtalte Jabotinsky som «Hitler Jabotinsky» og det var bare delvis sant fordi modellen til Revisjonistene var Mussolinis Italia hvor de fikk satt opp en maritim base. Ledende personer rundt Jabotinsky skrøt hemningsløst av at de var fascister og skjelte ut Ben-Gurion for å være en «rød assimilist» som ville bryte ned det unike ved jødedommen. Og her siktes det til lovene som er nedfelt i Babylonske Talmud, Halacha, som bare de aller færreste norske har lest noen gang.

Jeg som ferdes på Document ser jo at folk der er flinke til å finne fæle sitater fra Koranen, men ikke et menneske påpeker at mentaliteten av avstandtagen og eksklusivitet er så godt som identisk med Talmud. Noen ganger også verre der.

Naturligvis er det slik at Gazakrigen gjenføder de latente motsetningene som har preget Israels historie. 

En av grunnene til at Rabin ble drept var at han ved å tildele palestinerne et jødisk settlement på Gaza, hadde  overtrådt Halacha-lover og derved opptrådt som en slags forræder- Amalek. Som kunne likvideres.

Da krigen om Gaza kom godt i gang og Israel så ut som seierherre, rykket de ortodokse inn i en storsal og danset gladelig for nå så det ut som om Gaza var klar for en re-kolonisering, et komplett jødisk territorium.

Nå viser det seg at krigen slett ikke utvikler seg som Haredim hadde trodd, men visjonen om «Eretz Israel» er en bestemmelse fra Gud og da nytter det ikke å blande realistiske vurderinger inn. 

Den allmene norske feilvurderingen går ut på at Israel bekjempet en liten «terrorgruppe» Hamas som naturligvis ville forsvinne med ekstrembomber fra USA, Bunker Busters og lignende. Det en ikke tok med var at Alle de sentrale palestinske partiene har deltatt i denne krigen, også utbrytere fra Fatah hvis ledelse ikke kan fordra Hamas. Det er en total palestinsk krig.

Til sin forskrekkelse opplever befolkningen i de israelske byene Sderot og Ashkelon nå at bombene fra Gaza fortsetter å falle, at Israel så langt har mistet 273 soldater der – for ikke å snakke om NordIsrael i kamp mot Hizballah.

Benny Gantz er en israelsk generalløytnant og politiker. Fra 2011 til 2015 var han den 20. forsvarssjefen og fra 2005 til 2007 var han øverstkommanderende for den israelske hæren. (Fra Wikipedia)

Da deler det israelske etablissementet seg i to hoveddeler: den realistisk-pragmatiske fraksjonen ledet av forsvarsminister Gallant, Benny Gantz og Lapid. De to første er yrkesmilitære.

Mot seg har de da alliansen Netanyahu og hans åndsbrødre Ben-Gvir og Smotrich som lar seg enten veilede av et rasende hat eller av religiøse trossetninger. 

Netanyahu får anfall ved enhver realistisk løsning: «Jeg er ikke villig til å erstatte Hamasstan med Fatahstan.»(PA)  Det er dette den arabiske Liga jobber for men det teller ikke for dette miljøet.

Realist Gallant sier: «En israelsk militær og sivil regjering av Gaza er et dårlig alternativ som er farlig for Israel.»

Dette får Haredim-folket til å eksplodere. «Gallant må sparkes fra sin stilling som forsvarsminister umiddelbart!» sier Smotrich.

Det neste store problemet som staten Israel står overfor er rett og slett en politisk kløyving av den typen som hersket på 1930-40 tallet. Den gang var den også voldelig og sånn ligger det an også nå.

Forsidebilde: Dave Herring

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar