Derimot: Dr.McCullough i USA:Det er en sammenheng mellom antallet vaksiner og økningen av barneautisme. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Det er et faktum at antallet vaksiner som en gir barn er økende. Det er også et faktum at bruken av diagnoser er økende, slik Dr. McCullough hevder, noe som ikke nødvendigvis er en fordel. Det betyr at en sykeliggjør stadig flere og innsnevrer hva som er friskt.

Jeg vil altså påstå med praksis fra psykisk helsevern at det er en tendens til overdiagnostisering, ikke minst når en i stor grad må utøve diagnostisk skjønn, slik en svært ofte må når det gjelder psykiske lidelser.

Og med innføringen av det USA-baserte DSM-systemet legges det opp til skjematisk (men egentlig skjønnsbasert) diagnostisk vurdering som svært ofte skal munne ut i medisinering. En del diagnoser er derfor ikke så sikre som en tror og økningen i USA i antallet autisme diagnoser kan dermed også skyldes overdiagnostisering – noe som passer legemiddelindustrien svært godt.

I hvilken grad den voldsomme økningen av barneautisme er direkte knyttet til antallet vaksinasjoner i USA er jeg som dr. McCullough åpen for. Det kan og ha sammenheng med overdiagnostisering men også med andre samfunnsmessige endringer. Det er all grunn å stille problemet slik Dr. McCullough gjør.

Knut Lindtner
Redaktør

Dr. Peter McCullough: Det er en sammenheng mellom autisme og barnevaksinasjoner.

Det kan være en sammenheng mellom økt autisme og økte barnevaksinasjoner, sier den kjente amerikanske legen Peter McCullough under et foredrag.

Det er i en tale på Art of War at den verdenskjente kardiologen Peter McCullough knytter en sammenheng mellom økt autisme og økte barnevaksinasjoner. Det kan i hvert fall være en forklaring, mener han.

– Forekomsten av autisme var bare én av 10 000 da jeg var barn. Nå er det én av 36 som får autisme, sier han (7 av 1000 i Norge i følge FHI, det høres bedre ut enn 1 av 143 o.a.). Det er den største barne-epidemien i amerikansk historie. Autisme øker raskt akkurat nå. Vi har mer forskning på dette og finner mer. Men det forklarer ikke alt, mener legen.

– Det vi vet er at det ser ut til å være assosiert med det voksende programmet med barnevaksiner, fortsetter han. Da jeg var barn i 1960, var det tre vaksiner. I dag får barn 108. I alderen mellom ett og to år gis det totalt 13 vaksiner.

– Og det er tydelig vist at dersom et barn blir syk av en stort antall med sprøyter og får et anfall, er det omtrent 40 prosent risiko for at hjernen blir skadet og at de utvikler autisme.

– Det er nå 200 studier som knytter overdreven vaksinasjon i barndommen til autisme. Det er andre faktorer, ingen vet helt sikkert.

Videre påpeker han at det er en klar sammenheng mellom autisme og kjønnsdysfori, (manglende samsvar mellom kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og kjønn tildelt ved fødselen. Andre betegnelser er transkjønn (kjønnsidentitet motsatt av fødselskjønn) og ikke-binære personer (kjønnsidentitet verken som mann eller kvinne o.a.). Kilde: Tidsskrift for den Norske Legeforening.

Fra Swebbtv, publisert 21 mai 2024.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker og link til videoforedrag i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Läkare kopplar autism till barnvaccination
.

Forsidebilde: CDC

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar