Derimot: Dommen mot Trump.Maktkampen føres nå gjennom rettssystemet. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Personlig betyr det lite for meg hvem som vinner presidentvalget for presidenten har begrenset makt. Det er andre som nesten aldri viser seg i offentligheten som bestemmer i USA. Dette er en konflikt mellom ulike kapitalistiske grupper i landet om hvilke retning kapitalismen skal føres videre etter.

Biden så svekket mentalt, ifølge en dommer, at han ikke kan stilles for retten.

Men når krybben er tom bites hestene, heter det i et gammelt ordtak. Landet er på vei utfor stupet og den siste resten av demokrati fjernes nå for godt ved å ta rettsapparatet i bruk fra den ene parten mot den andre. Dermed avklees rettens uavhengighet som en egen maktinstans for de som trodde på det.

Det er naturligvis det samme i Norge. Landets suverenitet skulle beskyttes av grunnloven men etes nå opp av den gradvise innlemmelsen i EUs regelverk og underkastelsen av USA som får tolv baser i landet underlagt USAs lovverk.

Naturligvis er de mer eller mindre kriminelle både Trump og Biden. Det er faktisk bekreftet av en dommer som avstod fra å forhøre Biden for ulovlig å ha oppbevart klassifiserte dokumenter fordi han var så svekket mentalt at det ikke var praktisk mulig. Og hans kokilimonke med sønnen Hunter for å bruke Ukraina som en penge hvitvaskings-maskin er også kjent.

Denne rettsavgjørelsen mot Trump forteller først og ikke minst hvor langt prosessen mot nasjonal oppløsning er kommet.

I Norge feires pride i en uke, mens nasjonaldagen en dag. Det nasjonale skal bort mens globaliseringen fortsetter med utvisking av nasjonene fortsetter fordi kapitalismen er en global organisasjon som ikke lenger er knyttet til nasjoner. Kapitalen har sine griske fangarmer over hele verden og trenger en ideologi hvor økonomisk urettferdighet oversees og som kamuflerer økende forskjeller under det misvisende slagordet: Kjærlighet.

Knut Lindtner
Redaktør

Presidentvalget har nettopp tatt fyr: En umiddelbar analyse av Trumps eksplosjon over avgjørelsen om at han er skyldig.

Og hvorfor den virkelige kampen om Amerikas sjel begynner nå.

Av Andrew Neil

Donald Trump blir den første tidligere amerikanske presidenten som noen gang er blitt dømt for en forbrytelse. En enstemmig jury i New York fant Trump skyldig i totalt 34 punkter for ulovlig å skjule en utbetaling på bortimot 130 000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels.

Dette ble gjort for å skjule en sex-skandale han fryktet ville ødelegge for hans president-valgkampanje i 2016,  bare få dager før Amerika gikk til valgurnene. Det å betale hysj-penger er ikke ulovlig i seg selv. Men anklagerne har med suksess argumentert med at dette var gjort for å ha innflytelse på valgutfallet.

Dette var brudd på loven, mente anklagerne, altså en underliggende forbrytelse. Dette er et svært vanskelig område – spesielt siden rettssaken ikke handlet om brudd på valgkampanjen. Det var nok derfor avgjørelsen ble appellert med en gang. Trumps forsvarsadvokater har 30 dager på seg til å forberede en appell.

Michael Cohen

Skyldig på 34 punkter høres verre ut enn det i virkeligheten er. Det refererer til det antallet delbetalinger som Trump har arrangert sammen med  sin advokat og den gang sin umoralske fikser Michael Cohen.  Det var han som sørget for å betale Daniels.

Anklagerne argumenterte ganske overbevisende om at Trump og hans folk hadde prøvd å dekke over disse utbetalingene med vilje. Men fantasifull bokføring er bare en mindre forbrytelse etter New Yorks lover. Det straffes vanligvis kun med en advarsel eller en mindre straff.

Det var brudd på bruken av valgkampanje-midler som gjorde dette til en kriminalsak. For mange kan dette se ut som en svært enkel sak. Dette ble nevnt under rettssaken, og det var ingen som vitnet om at det fantes en slik forbindelse.

De som venter på dommen mot Trump, og at han kan havne i fengsel, må smøre seg med tålmodighet. Dom i saken faller den 11. Juli. Han må ikke sitte i varetekt mens hans venter på dommen. Det er jo små sjanser for at han skal stikke av.

Dette var jo det som kalles en hvitsnipp-forbrytelse som vanligvis får milde straffer. Fengsel er helt utelukket. Men hele denne rettssaken har vært svært uvanlig.

Dom vil altså ikke falle før 11. juli. Da kan Trump vente seg alt fra prøvetid til fire år bak murene. Men selv om dommeren bestemmer seg for fengsel vil kjennelsen bli appellert. Og Trump vil være fri helt til appellprosedyrene er avgjort.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.globalresearch.ca/presidential-election-instant-analysis-trump-explosive-guilty-verdict/5858676

Forsidebilde: Ivan Aleksic

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar