Derimot: Det første som skjer i tilfelle krig: Vardø og Vadsø blir pulverisert – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Denne artikkelen har tidligere vært publisert på derimot.no. Men ser en på den militære opptrappingen fra USAs side som nå foregår i Norge er det på sin plass å presentere den på nytt. Den norske regjeringen og NATO er i ferd med å gjøre Norge til et russisk bombemål.

Vi får nå 12 USA-baser i Norge. USA-soldater, U-båter og USA-bombefly skal bli en del av «forsvaret» av Norge mot et land som ikke har truet oss. Det er tvert imot en motsatt virkelighet vi står overfor: USAs militære opptrapping mot Russland.

Dette er ikke i Norges nasjonale interesse men regjeringen fungerer nå som en dørmatte for USAs militære støvler i forberedelsene til en mulig storkrig mot Russland.

Knut Lindtner
Redaktør

Bombingen av Vardø-radaren

Jan Hårstad 

Det har vært sagt av kloke folk gjennom tidene at den eneste måten du kan forstå samtiden på, er å studere historien forut.

Og for Norges del gjelder det epoken fra Oktoberrevolusjonen 1917 til idag og den som har gjort dette arbeidet innen forsvars og militærpolitikk i særklasse er Lars Borgersrud I to kjempebind: Den norske militærfascismens historie.

Satt på spissen er det fristende å si at de som er uvitende om dette temaet, ikke riktig skjønner dagens Norge.

Den tyske militærkirkegården i Murmansk

Offiserskorpset og eliten I Norge hatet bolsjevikrevolusjonen og var livredde for at den radikale norske arbeiderbevegelsen skulle gjøre noe tilsvarende her. Derfor måtte forsvaret bygges opp folkefiendtlig og da nazismen kom, ble offiserskorpset lykkelig for her kom det nye Tyskland som skulle føre Europeisk krig mot Sovjetunionen.

All militær planlegging forut for 9 april 1940, tok sikte på å bygge seg opp I Finnmark mot Den Røde Arme. Nazistene fikk lov til å øve vinterkrig på Hardangervidda I 1939.

Norgeshistoriens største politiske og militære feilvurdering. Troppene i nord, angrepet kom i sør. Nå repeterer vi historien på nytt.

Det første man gjorde etter krigen var å bygge opp et Stay Behind etterretningsapparat ledet av USA og rettet mot de norske kommunistene som hadde blitt populære for sin motstandskamp mot okkupantene.

Milorgsjef Jens Christian Hauge fikk jobben som både forsvarsminister og oppbygger av det militærindustrielle komplekset i Norge som også fra første øyeblikk var i co-produksjon med både USA og senere Israel.

Speider man rundt I Aftenposten og Klassekampen, de to søsteravisene, kommer det ikke en eneste person fram fra det norske forsvaret eller offentlighet som skriver at den gjeldende oppfatningen av USA som seierherre i den forestående krigen mot Russland er det rene dill. Både Helge Lurås på resett og Hans Rustad på document skryter hemningsløst av at de utbrer ytringsfriheten I Norge, mens de skyver unna alle som ikke er trumpianere , pro-zionister og neocons og denslags. Veldig begeistret for den samkjørte israelske-amerikanske krigsmaskinen som ifølge deres tenkning seirer på alle fronter.

Blar du i Borgersruds verker, er dette blåkopi av hvordan man i offiserskretser i Norge så på angrepet på Sovjetunionen 1941. En trodde det ville ta Wehrmacht 8 uker å vinne slaget.

I norsk offentlighet idag finnes det ingen studier av fienden, dvs Shanghai Cooperation Organization, SCO, som er det østlige Nato. Ledet av Kina og Russland. Pakistan ble medlem av SCO I juni 2017,i juli 2018 skal India og Iran inn som offisielle medlemmer. Og flere står I kø, kanskje også Tyrkia.

En krig mot Russland eller Iran vil mobilisere alle medlemsland I SCO som støtte og her snakker vi snart om halvparten av menneskeheten.

«Operasjon Barbarossa» var kodenavnet for det nasjonalsosialistiske Tysklands angrep på Sovjetunionen under andre verdenskrig. Angrepet innledet den tysk-sovjetiske krigen, i Russland kalt «Den store fedrelandskrigen». (Wikipedia) Det endte med fullstendig tysk-nazistisk nederlag da det sovjetiske flagget ble heist over riksdagbygningen i Berlin i 1945.

Ingen i det offisielle Norge skriver om fienden som USA står overfor. Akkurat samme blindhet som ved Operasjon Barbarossa 22 juni 1941. «Uten et grundig studium av fienden har du tapt på forhånd» sier Sun ZI.

Som det framgår av Bård Wormdals bok «Spionbasen» (Pax 2015) er ikke Norge noe annet enn en amerikansk etterretningsbase og nå også et militært oppmarsjområde. Alle partier I Norge syns egentlig dette er greit for det er ingen som jobber på gatenivå for å få stoppet krigsforberedelsene fra Norge.

Vardø-radaren og satelitter kan da overvåke og avlytte (Vadsø) et Russland helt fram til Leningradområdet og lese gjenstander på bakken på størrelse med tennisballer. En av årsakene til at IS og denslags hadde framganger I Syriakrigen var at de fikk tilgang av Natos militære satelitter.

Her har vi da sjefen for etterretningstjenesten, Morten Haga, som i Aftenposten idag 7 mars 2018 redegjør for at Forsvarets operative hovedkvarter «ble tatt på sengen da russiske fly opererte på en «overraskende» måte utenfor Vardø I fjor vår».

Senere står det at 24 mars russiske bombefly fløy direkte mot E-tjenestens radar I Vardø. Totalt ni fly deltok I operasjonen.

Russisk bombefly. Hvorfor blir norske fagmilitære overrasket over at disse flyr mot Vardø under øvelse? Med USA-base på Værnes og NATO-øvelser stadig nærmere den russiske grensen ber Norge om nettopp dette.

Hva som skulle være så «overraskende» ved dette for fagmilitære tyder på svake kunnskaper og kanskje også svak intelligens.

Helt fra 2015 har jeg jevnlig skrevet at det aller første som vil skje I den amerikansk-russiske krigen I Norge, er at Vardø og Vadsø radarene vil bli pulverisert og blåst på havet.

Sett fra Russlands synspunkt er det ikke mulig å føre noen krig mot USA-Nato så lenge disse overvåkningsstasjonene fungerer over hele det nordlige Russland. Er dette vanskelig å forstå?

Den norske offisersstanden fortoner seg i mine øyne som like tjukke I hue som den på 1930-tallet som svermet for Nasjonal Samling og Hitler.

Nå er det kappruster og atombombebygger TRUMP som har overtatt rollen som verdensfrelser i de samme miljøene samt hos resett og document.

Og den offisielle «venstresida» er verre enn en vits, det er bare å lese statsorganet Klassekampen.

Norge har nå underlagt seg fullstendig USAs globale militære strategi. Vi er bonden på sjakkbrettet som lett kan ofres.

Snart 75 år lurer jeg på hvor lenge jeg orker å påpeke at den eliten vi har I Norge idag bereder folket på verre katastrofer enn den nazistiske okkupasjonen i fem år 1940-45.

1814, 1905 og 1945 var de norske symbolårene for norsk selvstendiggjøring. Nå er trenden den motsatte: nå gjelder det å underlegge Norge under både tysk og amerikansk militarisme og utfallet er allerede gitt på forhånd.

Forferdelige tilstander for det lettlurte norske folk.

Bilder/tekst: Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar