Derimot: Det finnes nesten ikke noen venstreside lenger. Både USA og Norge styres av høyresiden!

Derimot.no

derimot.no:

Skaden ved å ha lest Marx

Av Jan Hårstad  

Det er Brecht som et sted bemerker at skulle du en gang i ditt liv ha bedrevet et slags studium av marxistisk tenkning, så havner du fullstendig utenfor i offisiell godtatt debatt.

Offisiell debatt konsentrerer seg hovedsakelig om the chattering Classes siste snakk, det være seg på tv og media. Og alt dette snakket skal da ifølge deres teorier være kjernen i demokratiet og gi et adekvat uttrykk for virkelighetens endringer.

Vi som antagelig er ødelagt av marxisme i vår ungdom, ser heller på alt dette snakket som villedning, cover up for ymse grener av elitens interesser.

Ifølge Document.no er det Victor Davis Hanson som er USAs ledende politiske tenker. Han har i sin siste video funnet ut at USA drifter mot et stamme-samfunn og at borgerkriger venter a la Jugoslavia og Irak.

Det er mange som har spekulert om hvordan USA vil se ut etter en borgerkrig. Dette er bare et av mange forslag.

Borgerkrig i USA har da også jeg varslet lenge, men med et helt annet fokus og omvendt at Hansons tenkning. Disse folkene er helt fremmed for tanken om at borgerkrig kan programmeres av USAs dype stat. Og det er heller ingen vilje til å lage en analyse av hvem det er som behersker the deep state i USA. Haram det.

Høyst sannsynlig har også disse folkene en ekstrem overfladisk kunnskap om Hitlerbevegelsens framkomst i Tyskland på 1920-tallet. Hitler selv kom fra Reichswehr som spion og hans ivrigste supportere kom fra politiet og militære, etter hvert også husene Krupp og Thyssen. Kongsberggruppens partnere.

Det som jeg finner interessant er den dype statens forberedelser til borgerkrig som er et ikke-tema i Norge – overalt.

Du har noe som heter Internal Revenue Service som nylig har fått 87 000 mer personell og de bevæpner seg med de tyngste maskingeværene som vanligvis brukes utenlands.

Kampen mot ukorrekte meninger er viktig

Politietaten har fått 100 000 nye offiserer. FBI utvikles som en innlandshær. Samtidig som dette pågår skal FN lede en «digital army» av ungdommer som skal rense nettet for «desinformasjon». Det jeg her skriver er «desinformasjon».

Dagens meldinger om dette temaet er at nettstedene Mintpress, Grayzone og The Cradle blir forsøkt desimert og kneblet og dette er bare den spede begynnelse.

Den mest skrullete ideen som finnes både på inyheter og Document er at Biden-administrasjonen skulle være kuppet av «marxister». Også at Natokrigerne i Rødt skulle være «marxister». 

I disse miljøene er det helt forbudt å påpeke at trekløveret av nøkkelpersonell hos Biden-administrasjonen kommer fra neocon-verdenen: Nuland, Blinken og Sullivan.

Derved blir det også haram å antyde at dette miljøet også behersker den dype staten som forbereder seg på borgerkrig. 

Forsidebilde: Eran Menashri

Les artikkelen direkte på derimot.no