Derimot: Det ender med katastrofe hvis vi vi ikke gjøre noe: Egypt må få kontroll over befolkningsveksten.

Derimot.no

derimot.no:

Afrika er den verdensdelen som ennå ikke har fått kontroll over befolkningsveksten. Ellers i verden er befolkningsveksten i ferd med å stanse opp og i en rekke land er den i ferd med å falle. India vokser fortsatt men vil stoppe opp om ikke mange årene og snu nedover slik Kina nå gjør.

Det er mange årsaker til dette, økende sosial trygghet, utdanning for kvinner, svangerskaps-begrensninger osv. Men jeg vil fremheve at land hvor det er stor utrygghet med dårlige sosiale tilbud til befolkningen og særlig for kvinnene, slike land klarer ikke å kontrollere befolkningsveksten.

Utdanning av jenter en en nøkkel for befolkningskontroll

I Norge får den opprinnelige befolkningens kvinner i dag alt for lite barn til å kunne opprettholde folketallet. Dette klarer en i Norge bare gjennom sosial innvandring fra land hvor vi har bidratt til kriger og hvor vi har gjort det ulevelig for mange som flykter fra den krig og elendighet som vi har påført dem.

Jeg er personlig imot stor innvandring til Norge fordi våre demokratiske tradisjoner slik kommer under press. Mange av våre nye landsmenn kommer ferdigkodet med holdninger som de naturligvis vil gjøre om til politikk når de blir mange nok, ikke minst gjelder dette udemokratiske patriarkiske holdninger som rammer kvinnene.

Og når ingen ledere lenger tar vare på tradisjonelle norske verdier, f.eks. korrupsjon og svindel i toppen av samfunnet (Borthen Moe og Huitfeldt er bare eksempler på et system som er råttent), da stiller vi oss lagelig til for hogg.

Men i Afrika er det et motsatt problem, slik historien under forteller. For Egypt er ikke BRICS- medlemskap tilstrekkelig, men det kan være en god begynnelse på en nødvendig snuoperasjon som må komme.

Knut Lindtner
Redaktøt

Afrikansk land  bør gå inn for «et-barn»-politikken– mener presidenten.

Egypt trenger å begrense fødselstallet til en femdel, har president Al-Sisi sagt.

President Abdel Fattah al-Sisi har bedt egypterne få færre barn. Han mener den nåværende fødselsraten vil føre til «katastrofe» for dette nord-afrikanske landet.

Fra 1960 til 2022 har befolkningen i Egypt økt fra 26, 6 millioner til 111 millioner mennesker.

«Vi trenger bare 400 000 fødsler i året», fortalte al-Sisi til Globe Congress on Population, Health and Develoipment (PHDC) som åpnet i Kairo på tirsdag.

«Jeg er ikke enig i deres ide om at det å få barn er en sak om komplett frihet», sa presidenten, sitert i AFP,  da han henvendte seg til Health and Population-minister Khaled Abdel Ghaffar, 

«Overlater vi denne friheten til folk som ikke vet omfanget av dette, vil hele samfunnet og den egyptiske staten komme til å betale prisen», sa al-Sisi.

«Vi må organisere denne friheten, ellers kan det føre til katastrofe».

Han viser til Kina, som «lyktes med sin befolknings-kontroll» ved å innføre den hardhendte ett-barn-politikken på 1970-tallet. Beijing gikk vekk fra denne politikken i 2015, og har siden oppmuntrer til befolkningsvekst.

President Abdel Fattah al-Sisi

Egypt er nå ute etter investeringer i stor skala fra Russland, ifølge myndighetene. Ifølge materiale fra PHDC-konferansen vil befolkningsveksten «legge press på landets ressurser og infrastruktur, det kan føre til utfordringer for helsevesenet og sosialvesenet». En raskt voksende befolkning «kan føre til kompromisser på kvaliteten til basale tjenester, som helse, undervisning og sosial sikkerhet».

Og det kan føre til «en rask uttømming av våre natur-ressurser», forteller dette dokumentet. Denne konferansen, som startet på tirsdag, skal vare til den 8. september. Den er sponset av flere FN-kontorer, USAID, og flere større farmasi-selskaper.

Egypt er den mest tallrike arabiske nasjonen, med antatt 113 millioner innbyggere. De registrerte med 2,2 millioner fødsler i 2022.Al-Sisi har pekt på at det økonomiske presset befolkningsøkningen fører til har gjort landet avhengig av import av mat fra utlandet.

Kairo har søkt etter større investeringer fra Russland for å kunne møte de økonomiske utfordringene. I januar vil de slutte seg til BRICS sammen med De Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, Etiopia, Argentina og Iran.

Forsidd

Forsidebilde: AXP Photography

Les artikkelen direkte på derimot.no