Derimot: De ser det ikke for de er blindet av egen propagandaGjennomgripende rasisme i store norske medier. – Derimot

Derimot.no
Derimot: De ser det ikke for de er blindet av egen propagandaGjennomgripende rasisme i store norske medier. – Derimot

derimot.no:

Rasisme mot Russland er bra

Av Jan Hårstad

Aftenposten oppfører seg helt identisk nå om dagen som de gjorde på 1930-tallet da de fant ut at den største trusselen mot Norge kom fra den sovjetiske Røde Arme. Som vi vet var Forsvarets sentrale oppgave i forkant av 9 april 1940 å sende våre soldater til Finnmark.

Da Trotsky bodde på Hønefoss fikk han besøk av toppene i AP, Tranmæl, Trygve Lie etc og skriver om dette møtet i sin dagbok. Å diskutere internasjonal politikk med disse var uten mening fordi de var ganske uvitende provinsmennesker.

Denne historien propper opp etter at fire framtredende AP-folk skriver en artikkel i Aftenposten 14 juni som forårsaker at denne historien får aktualitet. Naturligvis bare Nato-plapring som normalt fra det hold. Hva skulle det ellers være? Høvdingene i AP er jo krigspådrivere i verdensklasse.

Men så kommer det en prognose om hva som vil skje når Putin har invadert Finnmark:

«Ordføreren i Sør-Varanger kan forvente å bli ført ned i en kjeller og bli hengt.

Lensmannen må regne med å bli satt i fengsel et sted dypt inn i Russland og så sultet og mishandlet.

Skulle folk der bli mistenkt for å samarbeide med Norge, må de forvente å bli torturert og drept.»

Nå var det da slik at debattredaktør i Aftenposten, Erik Tornes, må skrive langt om at avisa har trykket Ketil Bjørnstads fredssøkende og pasifistiske artikkel om Ukrainakrigen 10 juni. Dette lyrisk vennlige skriftstykke vakte et så stort raseri blant statsvitere og synsere at Tornes må gå ut og forklarer seg:» avisa må speile Samfunnet.» Beklager, men sånn er livet er underteksten. (15.6.)

Så var det da Lo-leder Peggy Hanssen Følsvik som bare med og utelukkende nedslitte klisjeer redegjør for LOs heroiske kamp mot ekstremisme og RASISME.(13.6) Men verken hun eller Tornes oppdager at AP-topper får utfolde seg i Aftenposten med den villeste ekstreme rasisme og russerhat.

Det er naturligvis fordi Russerhat er påkrevd hvis du skal hevde deg i offisiell norsk debatt i dag. Fortell meg om noen statssubsidiert avis eller blogg som ikke driver med ekstrem rasisme mot russere?

Aftenposten  vil ha reprise på 1930-tallets avis. «Gengangere».

Forsidebilde: Julia Kadel

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar