Derimot: Dagsavisen: Kan klimaforskerne lære noe av dette?

Derimot.no

derimot.no:

Av Erik Bye

Fredag den 2. februar hadde Dagsavisen et oppslag, som tar opp den alvorlige fuskingen i Norge:

«Selv Erna Solberg tar det ikke alvorlig. Det er alvorlig.»

Undertittelen er: FUSKELYKKE!

Ingressen lyder:

«Hvordan smaker ei bolle du har stjålet?»

Dette er en ramsalt gjennomgang av det offentlige moralske forfallet i Norge. Den er et oppgjør med jukset, usannhetene og den evige runddansen for å unngå å bli avslørt.

Den tanken slår meg, når jeg leser denne gjennomgangen: Den tar altså opp noen av de uredeligheter som begås. Hvordan er det med: klimaspørsmålet og f.eks: Menneskeskapte klimaendringer, en klimakrise som vi står midt oppe i med begge bena, en klode som koker, en oljeproduksjon som ødelegger boområder, påstått ekstremvær med flom og tørke? Er dette en nøktern, nøytral og objektiv vitenskapelig beskrivelse av vårt globale klima? Fuskes det i klimafaget? Farer man med usannheter? Farer man med løgn? Jeg er mer enn bare litt i tvil.

Hvilke fenomener er det journalisten beskriver, som illustrerer det akademiske moralske forfallet i Norge?

Journalisten tar for seg stort sett de sakene som ligger nærmest i tid:

Sindre Finnes kaller seg siviløkonom, en beskyttet tittel, uten å ha fullført studiet.

Sindre Finnes bærer en ring for siviløkonomer, som normalt bare selges til de som dokumenterer fullført eksamen.

Erna Solberg, kona til Sindre Finnes, innrømmer å ha visst om dette, men har ikke vurdert det som viktig å ordne opp i.
Ingvild Kjerkhol har levert en masteroppgave med omkring 125 tekstlikheter, uten å oppgi referanser.

Tekstlikheter har et sånt omfang at mange akademikere har stilt spørsmål ved kvaliteten og holdbarheten av oppgaven til masternivået.

Masteroppgaven er nå underkastet en granskning på Nord-universitetet, for å kontrollere for fusk og ren kopiering.

Kjerkhol hevder at hun ikke har jukset. Har hun det?

Jonas Gahr Støre har full tillit til Kjerkhol og utsetter en eventuell reaksjon til universitetet har avgjort om det foreligger fusk.

Sandra Borch hadde levert en masteroppgave der det ble påvist tekstlikheter, uten at det var oppgitt referanser. Hun gikk av på dagen.

Enkelte avvik eller direkte juks ligger litt lengre tilbake i tid:

Telenor-sjefen Sigve Brekke pyntet på CV’en sin, slik at det skulle se mer kompetent ut..

Forsker og tannlege Jon Subø fabrikkere forskningsdata til sitt forskningsarbeid, med mange uvitende kollegaer. Han mistet tannlegelisensen for flere år.

Kan dette koples til Den Store Elefanten i Rommet:

DUALISMEN – som råder innen klimavitenskapen?

Det at det «eksisterer» to vidt forskjellige vitenskapelige standpunkter i en og samme sak? Nemlig, at det foreligger menneskeskapte klimaendringer eller ikke? Basert på det faktum at det ikke finnes noen vitenskapelig dokumentasjon for menneskeskapte klimaendringer som følge av utslipp av fossilt CO2, er svaret klart nei, det er helt feil å hevde at dette finnes.

Her farer klimapanelet med usannheter, de leverer feilaktige påstander når de hevder at CO2-nivået driver temperaturen; når de hevder at klimafølsomheten bestemmer temperaturen som følge av CO2-nivået; når de lager klimaberegninger der naturen ikke har noen påvirkende effekt; når de opererer med klimamål som ikke har noen vitenskapelig forankring; når de konstruerer klimamodeller for et klima som ikke lar seg modellere med valide og troverdige variabler; når klimapanelet uttaler seg om et fremtidig klima, som ingen vet noe om.

Hva kunne og burde klimapanelet og norske klimaforskere lære av teksten i Dagsavisen?

Les, tenk, bli overasket? Lær og finn veien videre!


Forsidefoto: Klimaforskeren Michael Mann og hans hockeykølle og Ingvild Kjerkol og hennes sjef

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar