Derimot: Da et furutre stoppet den dyre maskinen. En historie fra Valdres om tanks.

Derimot.no

derimot.no:

Da et furutre stoppet den dyre maskinen.

Dette er et leserbrev som har vært publisert i OA (Oppland Arbeiderblad). Vi gjengir det her med forfatters tillatelse. Forfatteren hevdet at tanks betydning som krigsvåpen er betydelig overdrevet. Men at de i dagens situasjon fungerer som dyre symboler på solidaritet med den ukrainske ledelsen er åpenbart.

Knut Lindtner
redaktør

Panzervåpen og politikk

Av Arild Haglund, Valdres.

Under min siste repøvelse (vinteren 1987) var jeg vitne til en hendelse med ei stridsvogn av typen Leopard. Mange andre valdriser og landinger var også til stede. Dette var i den tida fedrelandet ennå holdt seg med bakkestyrker av noe størrelse, og under nasjonal kontroll.

Hele geværkompaniet var invitert ut i et holt med litt glissen blandingsskog, i det paddeflate Trandum-området. Leoparden kom plutselig kjørende i relativt høg fart. Kanskje var det farten som var ment å skulle være imponeringspoenget? Itte veit je.

Plutselig virket det som impulsen tok overhand hos vognføreren. Han hadde fått øye på ei enslig gammel furu litt til høgre for kjøreretningen. Furua var litt glissen med grove kraftige greiner, 15-20 meter høg. Denne tok Leoparden sikte på og kjørte den rett ned. Den knakk selvsagt tvers av 1-2 meter over stubbenivå. Resten falt rett ned over Leopard-tårnet, og det kraftige greinverket kilte seg fast i Leopardens overbygning.

Det var litt av et skue å se hvordan Leoparden fullstendig hadde satt seg sjøl ute av spill. For ikke å føye hån til uhellet ruslet vi fotsoldater etter ei stund tilbake til vår provisoriske garnison, etter å ha sett disse Leopard-gutta hadde rivi og sliti i den gamle seige furua. Den hadde riktig grepet tak i dette tyske jern og stål-vidunderet for virkelig å sende en beskjed som skulle huskes …

Stridsvogner – «tanks» – har alltid utstrålt større skrekk enn den militærfaglige funksjonen skulle tilsi. Oberst Gudbrand Østbye (f. 1885 i Gjøvik – død 1972) – kommandant i Valdres 1940 – forteller i sin bok Krigen i Valdres om at tyskerne brakte med seg noen få stridsvogner i sin framrykning. Ved en anledning iverksatte han «forføyning» mot en fyr som kjørte rundt i Fagernes på motorsykkel og ropte at «Tanks var i anmarsj!»

Skarpskodde, uavhengige internasjonale militæreksperter synes å mene at stridsvogner i dagens Europa har minimal militær betydning, men stor politisk betydning – for å piske opp stemning. Her vil jeg trekke fram pensjonert US Oberst Douglas MacGregor. Han førte i 1991 kommandoen over en pansret avdeling i Irak-krigen. Hans kvalifiserte vurderinger er lett tilgjengelig på YouTube. Det kan nevnes at Douglas MacGregor av tidligere president Trump, mot slutten av presidentperioden, ble nominert til USA sin ambassadør til Tyskland.

Forsidebilde: Lexica

88 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 88 ganger.

Post Views: 108

Les artikkelen direkte på derimot.no