Derimot: D-vitamin ned-snakkes. Vaksiner er bedre for legemiddelindustrien enn naturlig immunitet. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Vi publiserer dette innlegget ikke fordi vi ønsker å skive noe om en bestemt navngitt journalist, men fordi det er nødvendig å understreke på nytt betydningen av tilstrekkelig D-vitamin-nivå i kroppen for å ha et funksjonelt immunforsvar. Her på derimot har vi hatt en rekke artikler om akkurat dette emnet, artikler som vi har hentet fra en nettside til journalisten John Enebak («Mer D-vitamin!», ikke i drift lenger).

Der publiserte han en rekke godt dokumenterte artikler om D-vitaminets effekt og betydning som vi har videreformidlet her på Derimot:

https://derimot.no/statens-d-vitamin-anbefalinger-kommer-ikke-kunnskapene-er-der-autoritetene-stritter-imot/

Når vi henter dette innlegget fra Saksyndig er det fordi dette forteller hvordan kunnskapsmangel slippes løs i fri dressur i våre store medier. Naturligvis er ikke de store legemiddelfirmaene interessert i billige forebyggende tiltak som holder folk friske. De lever av syke (ikke døde og ikke friske) mennesker. Det er legene som er deres fremste grossister (pushere) uten at de nødvendigvis er sin funksjon bevisst.

Og helsemyndighetene sørger for å ikke fremme eller reklamere for å styrket immunforsvar gjennom d-vitaminbruk. Da ville langt flere holde seg friske og samfunnet ville spart mange utgifter til medisiner og sykehusopphold.

Alt folk med mye pigment i huden er særlig utsatt for infeksjoner i områder med lite sol har ingen ting med rasisme å gjøre. Å antyde noe slikt vitner bare om kunnskapsmangel.

Knut Lindtner
Redaktør

Kjetil Tveit: Ingeborg Senneset må vekk frå mediebiletet

eit innlegg på Facebook publisert torsdag 22.februar 2024 skriv Kjetil Tveit om samanhengen mellom D-vitaminmangel og fleire sjukdommar. I samband med koronasituasjonen gjekk dei lærde heilt vekk frå at folk sjølv kunne minske faren for infeksjon og alvorleg sjukdom ved å fylle opp D-vitaminlageret sitt. Alle skulle isolere seg i sine mørke, triste bustader – vekke frå sola og sosialt samvær – og vente på mRNA-injeksjonane. At D-vitamin speler ei viktig rolle for helsa, akkurat som andre vitamin og næringsstoff, vart nærast stempla som ein konspirasjonsteori.

Dette innlegget er hentet fra Saksyndig.

Faktum er at D-vitamin er essensielt for god helse og eit fungerande immunforsvar. Vanlegvis får ein vitaminet gjennom sola – det er ein av grunnane til at nordbuarar har lys hud, medan dei som bur nær ekvator har mørkare hud. Faktisk blir dei innfødde mørkare og mørkare i huda dess nærare ekvator ein kjem. Her i nord er sola svakare, og huda inneheld difor mindre pigment slik at D-vitamin lettare skal kunne takast opp. Difor har mørkhuda innvandrarar som flyttar til Noreg større risiko for å utvikle D-vitaminmangel, og bør difor ta vitaminet som kosttilskot. Dette er eit medisinsk faktum, men blir nærast stempla som rasistiske ytringar.

D-vitaminmangel er òg vanleg på norske sjukeheimar, sidan dårleg bemanning gjer at personalet sjeldan har tid til å ta bebuarane ut i sola. Difor får mange bebuarar legemiddelet Divisun, som inneheld D-vitamin. Det er langt billegare å kjøpe D-vitamin i daglegvarebutikkar, men legar får kjeft frå Helsetilsynet om dei ikkje skriv ut so mange dyre, patentbeskytta legemiddel som dei maktar. Mangelen på dette essensielle vitaminet var ein av hovudårsakane til at dei som døydde av covid i 2020, som regel var sjukeheimspasientar og mørkhuda innvandrarar. Som Kjetil Tveit skriv, valde styresmaktene og media å dikte opp heilt andre årsaker.

Her kjem innlegget i sin heilskap. Uthevingar er mine eigne, lenker ligg i Tveit sin opphavlege Facebook-artikkel:

«DET ER INGEN SOM TRENGER INGEBORG SENNESET – HUN MÅ VEKK FRA MEDIEBILDET

I fjor kom Illustrert vitenskap ut med en artikkel som refererte til forskere som anbefalte «…opptil en femdobling av den anbefalte daglige dosen» med vitamin D (1).

Blant annet fordi det har en «…forebyggende rolle i forbindelse med infeksjonssykdommer, kreft og diabetes.»

DE MED MINORITETSBAKGRUNN MEST UTSATT

Allerede i 2020 visste vi at to tredjedeler av britiske helsearbeidere som døde av covid-19 hadde minoritetsbakgrunn (mørk hud) (2).

Norske medier forsøkte å forklare at årsaken til at de med minoritetsbakgrunn var mest utsatt for å dø av covid-19 var at de ikke var i stand til å forstå helserådene.

Undersøkelsen i Storbritannia tok for seg utelukkende helsearbeidere, og disse må vel kunne ta til seg helserådene skulle man tro?

Det langt mer innlysende er det en stor studie fra 2016 viste.

Den viste at det er svært vanlig i normalbefolkningen i Europa med vitamin D-mangel, og at det er vesentlig enda vanligere hos minoriteter (3).

Dette er logisk fordi man har mørkere hud, og tar dermed til seg mindre vitamin D i solen om sommeren. Mange av disse soler seg heller ikke, og noen går tildekket.

SKULLE VENTE PÅ VAKSINEN OG IKKE TA GREP SELV

I 2020 var det om å gjøre å redde liv. Vi visste at hvis man kom seg ut av risikogruppen – overvekt, diabetes og vitamin D-mangel – kunne man redde uhorvelig mange liv.

Så hva var vel mer intuitivt for Aftenpostens superkommersielle (driver åpenbart med markedsføring av vaksiner) helseskribent, Ingeborg Senneset, enn å gå rett i strupen på de som «…maner til å avstå fra sukker», kalle dem «skamløse opportunister», og «klarsynte healere» (4).

Gjennom mosjon, et sunt kosthold og godt immunforsvar unngår en mye sykdom.

SLEIPT OG VELKJENT KOMMUNIKASJONSTRIKS Å BLANDE HUMMER OG KANARI

1 april 2020 satt hun i studio i Dagsnytt 18 og forklarte at: «Bønn og kosthold kan ikke endre immunforsvaret…» (5).

Hvorfor blander hun sammen «bønn» og «kosthold»? Det er jo to forskjellige tiltak!

ER DU UENIG ME[D] MEG – DREPER DU

Senneset liker å advare mot ting som kan drepe deg når hun er ute og markedsfører patenterte saker og ting.

Som mange kjenner til gikk hun feilaktig ut med at mRNA-vaksinen hadde effekt mot smittespredning – noe EMA aldri godkjente den for (6) – og forklarte – basert på sin egen løgn – at uvaksinerte helsearbeidere dreper pasientene sine (7).

«FJERNHEALERNE» KAN DREPE DEG MED FOR STERKT IMMUNFORSVAR

I sin salgsiver i nevnte episode i Dagsnytt 18 som omhandlet mest vitamin D, mente hun vi måtte vente på vaksinen og at «Et sterkt immunforsvar kan i verste fall drepe deg.»

Så hvis man har redusert immunforsvar fordi man har klinisk mangel på vitamin D, som er usedvanlig vanlig, og får dette opp på et normalt nivå, kan man dø av for sterkt immunforsvar?!

DEN KOMMERSIELLE ANKLAGER ANDRE FOR Å VÆRE KOMMERSIELLE

Det er lenge siden folk avslørte at Ingeborg Senneset er Pfizers forlengede arm og markedsfører nummer 1 i Norge.

Pfizer er en mafia som i 2009 måtte betale 2,3 milliarder dollar, blant annet for å ha markedsført produkter for andre indikasjoner enn de var godkjent for ( 8 ).

Slik som Ingeborg Senneset.

Hun markedsførte mRNA-vaksinen for indikasjonen «smittereduksjon», som var en indikasjon EMA ikke hadde godkjent den for.

Pfizer forsøker å innbille oss at den eneste måten å styrke immunforsvaret på, er gjennom vaksiner.

Slik som Ingeborg [S]enneset.

Hun skrev:

«Den naturlige og effektive måten å styrke immunforsvaret på, er vaksinasjon.» (4).

Sist jeg sjekket var ingen født med en kanyle i armen… På hvilken måte er kanylen «det naturlige»?

Pfizer trør over lik for å selge vaksiner.

Slik som Ingeborg Senneset.

Hvor mange lik har vi som trodde på henne i Dagsnytt 18, og som hadde for lave nivåer av vitamin D i 2020?

De måtte for alt i verden ikke holde på med sånne fjernhealings-aktige greier som det er å passe på sin helse og komme seg ut av klinisk mangel på vitamin D eller oppnå remisjon fra diabetes 2.

Senneset-massakren er antageligvis mye mer omfattende enn det folk tror.

Hun liker å anklage folk for å drepe hvis de ikke har samme syn som henne selv. Med andre ord anklager hun andre for det hun selv er skyldig i.

Slik som også når hun anklaget andre for skamløs desinformasjon.

Med sitt forvokste mikrofonstativ og spalteplass voldtok hun Norge med medisinsk desinformasjon og anklaget andre for å gjøre det hun selv var skyldig i.

Det er ingen som trenger Ingeborg Senneset. Hun må vekk fra mediebildet.»

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar