Derimot: CO2 er viktig for oss alle, også for alarmistene. Hvorfor er det så få som snakker om den livsviktige gassen CO2? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Erik Bye

Innledningsvis, 3 kjente påstander:

1. CO2 er en forurensning!

2. CO2 er noe søppel!

3. Vi må kvitte oss med den farlige klimagassen CO2!

Dette har vi hørt om CO2, fra visse grupper. Er det barn under skolepliktig alder som har lært seg disse reglene? Eller er det uttalt blant de mest ekstreme alarmistene, f.eks. Rebellion Extention?

Det absolutte lavmål

Nei, den første påstanden kom fra tidligere direktør ved CICERO, med doktorgrad i biologi, Pål Prestrud, i en debatt!

Den andre påstanden kom fra Høyre-politiker, nestleder Tina Bru, i Dax 18!

Den siste påstanden kom fra Jonas Gahr Støre, etter COP28-møtet i Sharm el-Sheikh.

Dette er så kunnskapsløse utsagn at de burde begraves, av hensyn til molekylet CO2!

Naturfaglærerne deres har nok dels snudd seg under torva, dels forsøkt å synke ned i undergrunnen. Dette er nemlig kritisk. Det er typisk for det kunnskapsnivået som legges for dagen av ansvarlige personer, og som forvalter og bestemmer over samfunnet vårt.

Demokratiet er under press

«Vi får de ledere vi har fortjent», var det en som sa en gang, men det er ikke sant. Vi har ikke fortjent dette lavmålet. I tunge stunder er det de som hevder at demokratiske prinsipper er under press, i den pågående klimaforståelsen hos våre makthavere. Uttalelser av denne typen svekker ikke det inntrykket. Det er lett og fristende å etterlyse reaksjoner på slike utsagn, fra Regjeringen eller Stortinget. Det bør jo være grenser for hva befolkningen skal bli møtt med. Men når Statsministeren bidrar til denne tristessen, da er det lite håp for de som styrer og steller i dag. Jeg gremmes!

Bærekraftsmål?

Har politikerne våre vært inne på tanken, om å formulere et bærekraftsmål for denne gassen? Kunne det ha blitt:

Fjerne CO2 ?

La oss håpe ikke det! Men, Oslo-avdelingen til MDG formulerte mål om å bedre miljøet i Oslo, i både luft og hav. CO2 skulle fjernes. Godt ment? Kanskje? Godt tenkt? Nei!! Henrys lov ville sørget for at politikerne mislyktes med dette hårreisende, naturstridige prosjektet. Henrys lov passer på likevekten mellom mengden CO2 i havet og lufta. Tas det CO2 vekk fra den ene, tilføres det CO2 fra den andre. Selv MDGs Oslo-politikere kan ikke motarbeide denne naturlige likevekten. Hvorfor protesterte ikke Rasmus Hansson (MDG) på dette. Han har hovedfag i biologi. Et utslag av feilslått snillisme?

Fotosyntesen

CO2 er den vesentligste ingrediensen i fotosyntesen, der CO2 og vann, ved hjelp av sollys som energi, blir til karbohydrater. Det er byggesteinen for alt liv på jorda. Fra forsøk i drivhus vet vi at CO2-nivåer under 250 ppm? ikke er livskraftig. Under den verdien er det ikke greit å være, i øyeblikket hsr vi 420 ppm CO2. De som har spekulert i reduksjon i CO2-nivået ved direkte utsug fra atmosfæren snakker svært sjelden om hvilket nivå de skal ned til. Skulle det bli så galt at det blir såkalt negative utslipp, får vi inderlig håpe de innretter sugingen på nivået for minimum CO2: 280 ppm?

Dagligvarer

CO2 inngår i mange dagligvarer, som ekspertene sjelden eller aldri snakker om. Dette gjelder f.eks:

* Brus, øl og mineralvann
* Musserende vin
* Drivhusene
* Brannslukkingsutstyr

Respirasjonen vår

Når politikerne uttaler seg om CO2 som nevnt innledningsvis: søppel, forurensing og en farlig klimagass, da lurer jeg: Har de aldri tenkt på at CO2 er en del av respirasjonen vår? Hemoglobinet frakter O2 til cellene, og CO2 bort fra cellene. O2 og CO2 bytter plass på hemoglobinet, et meget effektivt transportsystem..

Kollega-mobbing?

Er det intern kadaverdisiplin som hindrer klimaforskere og andre alarmistiske spesialister å snakke om den livsviktige gassen CO2? Det er lett å tenke seg at det ville slå spekker i forsvarsmuren for klimahysteriet, dersom mange på laget til IPCC begynte å ta hensyn til viktigheten av CO2, i debatten om reduserte utslipp, med industri-inngrep og direkte utsug. Kan det være samme effekt som det er når det gjelder vår tidligere geologiske historie? Den snakker heller ikke klimaforskerne om. Til stadighet får vi høre at det aldri har vært så varmt før, i hvert fall ikke i manns minne. Et kikk på oversikten over jordens geologiske utvikling, viser at dette er ren vranglære, og en bevisst manipulering med tidligere tiders klimaregistreringer.

Geologen Myhre uttalte til DAG OG TID (desember 2022) at det var utstrakt kollegamobbing som kunne være årsaken til at klimaforskerne ikke snakket om vår geologiske historie. I så tilfelle ville klima-storyen bli revet i filler, og nederlaget for IPCC-klanen ville bli tungt og til å ta og føle på.

CO2-hypotesen sammenbrudd

Denne muligheten er også tilstede i klimaleieren, mtp. stillheten rundt CO2s livsnødvendige funksjon. I IPCC-klanen er det biologer, og de burde vite bedre enn den rollen de beskriver for CO2. Og vi har sett det tidligere, da biologen Pål Prestrud (CICERO) bastant påsto at CO2 var en forurensning:

«CICERO ødelegger klimadebatten»

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2010/10/07/118316/cicero-odelegger-klimadebatten

«Erik Bye desinformerer om klima»

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2010/10/13/118717/erik-bye-desinformerer-om-klima

Livsbetingelser og matsikkerhet

Dette er en underlig situasjon. Vi har en livsnødvendig gass, CO2, som skaper grunnlaget for nytt liv med fotosyntesen, sammen med vann og solenergi. Denne gassen er alt liv på jorda avhengig av. I tillegg inngår den i respirasjonen vår, der hemoglobinet frakter O2 til cellene, og CO2 fra cellene, og som vi puster ut. O2 og CO2 bytter rett og slett plass på dette fenomenale transportmolekylet!

IPCC-klanen har fått det for seg at fossilt CO2 er årsaken til menneskeskapte klimaendringer. Dette finne det ingen dokumentasjon for, og varmeteorien til Arrhenius ble avvist i 2007. Troen på CO2 som årsak til klimaendringer henger igjen i FN og hele IPCC-organisasjonen. For å unngå katastrofale klimaendringer har FN og nær 200 medlemsland bestemt at den fossile mengden CO2 i atmosfæren må reduseres med 50% i 2030, deretter 70 % i 2040 og ca. 90% i 2090. De ønsker å bli et klimanøytralt verdenssamfunn, hva nå det er. Noen har fått det for seg at det skal være karbonfritt, men de vet ikke hva de snakker om.

Denne gassen som er livsnødvendig for alt liv på jorda, blir karakterisert som: en forurensning, søppel og en livsfarlig gass for klimaet og menneskeheten. Hvordan synet på denne gassen og hele matsikkerheten og livsbetingelsene skal snues, er det ingen som har løsningen på i dag.

Er det «Gjøkeredet» det minner om?

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar