Derimot: CDC-rapport: Vaksinene har ført til 50% økning i overdødelighet.

Derimot.no
Derimot: CDC-rapport: Vaksinene har ført til 50% økning i overdødelighet.

derimot.no:

CDC-rapport: Vaksinene har ført til 50% økning i overdødelighet.

CDC-rapport bekrefter at 535 000 amerikanske barn og unge voksne har dødd siden FDA godkjente covid-vaksinen, noe som resulterte i en sjokkerende 50 % økning i overdødelighet.

Av The Expose.

En rapport utgitt i hemmelighet av US Centers for Disease Control (CDC) har avslørt at covid-vaksiner, utpekt som løsningen på det påståtte SARS-CoV-2-viruset, faktisk kan gjøre mer skade enn gagn for barn og unge voksne i USA.

I følge CDC har svimlende 535 000 barn og unge voksne dødd siden FDA ga nødbruksgodkjenning for at covid-vaksineringen kunne starte i USA. Dette er en økning på 50 % i flere dødsfall i aldersgruppen sammenlignet på høyden av covid-pandemien i 2020.

Men USA er ikke det eneste landet som står overfor dette problemet. I følge en offisiell rapport publisert av den britiske regjeringens byrå for nasjonal statistikk (UK Office for National Statistics), har covid-vaksinerte barn 45 ganger større sannsynlighet for å dø av alle årsaker enn uvaksinerte barn, og 137 ganger større sannsynlighet for å dø av covid enn uvaksinerte barn.

Disse funnene er intet mindre enn alarmerende, og har skapt alvorlige bekymringer om sikkerheten til covid-vaksiner. Til tross for denne sjokkerende statistikken har både den amerikanske og britiske regjeringen fortsatt å presse på for flere vaksinasjoner, og har gått så langt som å utvide nødbruks-godkjenningen av covid-vaksinen til barn så unge som 5 år gamle i Storbritannia, og så unge som 6 måneder gamle i USA.

Mens vaksinene angivelig ble utviklet for å beskytte alle mot den påståtte covid-sykdommen, tyder tallene på at vaksinene i seg selv kan være ansvarlige for den alarmerende økningen i overdødelighet. I kjølvannet av den ferske britiske rapporten om den alarmerende økningen i dødsfall blant vaksinerte barn, lurer mange på hva som kan være årsaken.

Ingen av rapportene går nærmere inn på spesifikke dødsårsaker, men det er flere mulige forklaringer som er fremsatt. En av de mest bekymringsfulle årsakene er den negative effekten som covid-vaksinen kan ha på hjertet. Nyere studier har vist at covid-vaksinene kan forårsake betennelse i hjertet, en tilstand kjent som myokarditt, spesielt hos unge mennesker.

Myokarditt forårsaker betennelse i hjertemuskelen, som da kan føre til at hjertet blir svekket og ikke kan fungere ordentlig. Symptomer på myokarditt kan inkludere brystsmerter, kortpustethet, tretthet og rask eller uregelmessig hjerterytme. I alvorlige tilfeller kan myokarditt føre til hjertesvikt, hjertestans eller til og med død. Mens den eksakte årsaken til myokarditt etter vaksinasjon ennå ikke er fullt ut forstått, mener noen eksperter at det kan skyldes en immunrespons utløst av vaksinen som feilaktig angriper hjertevevet.

En annen mulig forklaring på økningen i dødsfall blant vaksinerte barn er fremveksten av en merkelig og sjelden type blodproppsykdom kjent som trombose. Denne lidelsen har blitt observert hos mange mennesker som har fått AstraZeneca og Johnson & Johnson covid-vaksinene, og det antas å være forårsaket av en immunrespons på vaksinen. Men data publisert av både CDC og Storbritannias MHRA bekrefter at både Pfizer og Modernas mRNA-injeksjoner forårsaker det samme.

Noen eksperter har også reist bekymringer om de langsiktige effektene av covid-vaksinene, spesielt på immunsystemene til barn. Til tross for disse risikoene, fortsetter mange regjeringer og farmasøytiske selskaper å presse på for vaksineringer, og hevder at fordelene oppveier risikoen. Imidlertid antyder de nylige funnene fra UK Office for National Statistics og CDC i USA at dette rett og slett ikke er tilfelle, spesielt for barn.

I lys av disse funnene etterlyser mange eksperter nå en revurdering av risikoene og fordelene ved covid-vaksinering av barn. Risikoen for alvorlige bivirkninger må veies nøye opp mot de potensielle fordelene ved vaksinasjon, spesielt i lys av den lave risikoen som covid utgjør for barn.

Tallene som kommer fra både Storbritannia og USA vil garantert sette i gang en heftig debatt blant helsepersonell og folk. Bare tiden vil vise hva fremtiden bringer for de millioner av barn og unge voksne som har fått vaksinene, men foreløpig har den sjokkerende sannheten blitt avslørt. Covid-vaksiner gjør langt mer skade enn nytte.

Fra The Expose, publisert 3 mars 2023. Skrevet av The Expose.
Oversatt fra engelsk av Northern Light, noe forkortet. Linker, diagrammer, oversikter og video i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Secret CDC Reports confirm 535k American Children & Young Adults have died since the FDA approved the COVID-19 Vaccine, resulting in a shocking 50% increase in Excess Deaths.

144 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 144 ganger.

Post Views: 180

Les artikkelen direkte på derimot.no