Derimot: Ble brukt som påskudd for nedstengningene.PCR-testen dømt som upålitelig av domstol. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

En europeisk domstol avgjorde i 2020 at PCR-tester er 97 % upålitelige for å påvise covid, men pressen ignorerte det.

Av Ethan Huff.

Etter en tidligere avgjørelse fra en lavere domstol, har portugisiske dommere avgjort at fire tyske feriegjester ble ulovlig satt i karantene i Portugal under covid-«pandemien» basert på PCR-testen, som ble funnet å være 97 prosent upålitelig.

De fire tyskerne som besøkte Portugal på ferie testet «positive» for det covid-viruset basert på PCR-tester (polymerasekjedereaksjon), som det portugisiske rettssystemet sier ikke er pålitelig for å påvise covid.

Dommen ble avsagt 11 november 2020, og fulgte etter en anke av alle fire tyskerne mot Azorene regionale helsemyndigheter.

«Dette organet hadde anket en kjennelse fra en lavere domstol som hadde domfelt i favør av turistene, som hevdet at de var ulovlig innesperret på et hotell uten deres samtykke», rapporterte RTs Peter Andrews.

«Turistene ble beordret til å bo på hotellet over sommeren etter at en av dem testet positivt for koronavirus med en PCR-test – de tre andre ble merket som nære kontakter, og derfor også satt i karantene».

(Relatert: PCR-testingen var en svindel helt fra begynnelsen).

PCR-testing for covid er upålitelig.

Lisboa appelldomstol avgjorde til slutt at Azorene regionale helsemyndighet, brøt både portugisisk og internasjonal lov ved å tvinge de fire tyskerne til å forbli isolert og sperret inne på et hotell.

Dommerne i saken slo fast at bare en lege kan «diagnostisere» en person med en sykdom, ikke politikere basert på feilaktig bruk av PCR-testing. Det viser seg at ingen av de fire tyskerne noen gang ble riktig diagnostisert av en lege før de med tvang ble satt i karantene.

Dommerne protesterte også mot PCR-testing generelt, og skrev i konklusjonen av sin 34-siders kjennelse, at protokollen er ugyldig fra et vitenskapelig perspektiv. «I lys av gjeldende vitenskapelige bevis viser denne testen seg ikke i stand til å fastslå utover rimelig tvil, at en positiv test faktisk betyr at en person er smittet med SARS-CoV-2-viruset», sa de. Med andre ord, det portugisiske rettssystemet bestemte at en «positiv» PCR-test ikke betyr at en person er smittet med covid, uansett hvor mye pressen, media og politikere argumenterer for PCR-testen.

«Testens pålitelighet avhenger av antall sykluser som brukes», skrev dommerne. «Testens pålitelighet avhenger av virusmengden». I USA og Europa ble det typiske antallet «sykluser» for PCR-testing satt til mellom 35 og 40, men eksperter sier at selv 35 er altfor høyt til å være nøyaktig. Mange av dem foreslår en lavere syklusterskel på 25-30 i stedet.

Data fra tre amerikanske stater – Massachusetts, New York og Nevada – viser videre at opptil 90 prosent av personene som testet «positive» for covid under «pandemien», sannsynligvis aldri hadde viruset på grunn av en feilaktig satt syklusterskel.

Hvis noen tester «positiv» for covid ved en syklusterskel på 35 eller høyere, er sjansen for at personen faktisk blir smittet mindre enn tre prosent, erkjenner de portugisiske domstolene. De sa også at «sannsynligheten for en falsk positiv er 97% eller høyere».
Syklusterskelen som brukes av portugisiske laboratorier er ukjent, noe som bare ytterligere underbygger rettens avgjørelse, om at det hele i utgangspunktet var en svindel helt fra begynnelsen.

«PCR-testingen var grunnlaget for hele korthuset med covid-restriksjoner som forårsaket kaos over hele verden», skriver Andrews. «PCR-testingen ga antall smittede. På grunnlag av antall smittede beregnes ‘R-nummeret’, hastigheten som en som er smittet smitter andre med. Det ‘fryktede’ R-nummeret gir grunnlaget for tiltak som nedstengningene og restriksjonene».

Covid-svindelen er fortsatt med oss mer enn fire år etter at den ble startet.

Fra Natural News, publisert 30 mai 2024.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: European court ruled in 2020 that PCR tests are 97% unreliable for diagnosing COVID, but media ignored it .

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar