Derimot: Åpent brev til Sven Holtsmark:Vinneren i en krig bestemmer fredsvilkårene. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Åpent brev til Sven Holtsmark:Vinneren i en krig bestemmer fredsvilkårene. – Derimot

derimot.no:

Herr Sven Holtsmark,

som født 1939, 3-årig Krigsskole, et rikholdig tjenesteliv, og i 1999 etter søknad avskjed i nåde fra embetet, tillater jeg meg å belyse din nedsabling av Ketil Bjørnstads meninger om krigen i Ukraina.

Overordnet retorikk om denne krigen er den herskende terrorbalanse, at USA med kjernefysiske våpen hvert sekund kan angripe byer i Russland. 

Sven G Holtsmark

Hvorvidt Russland kan sette i verk forsvarstiltak er avhengig av varslingstiden, som betyr tid fra oppdagelse av angrepet til beregnet tid for  detonasjon av stridshodet.

Et Ukraina i NATO med amerikanske strategiske våpen vil gi Moskva fem minutter varslingstid om at et angrep er i gang. Da en varslingstid på på bare fem minutter ikke gir mulighet for å yte et effektivt forsvar, måtte Moskva forhindre Ukrainas NATO-medlemsskap.

For å unngå katastrofen med fem minutters varslingstid, forlangte Moskva i forhandlingene om Ukrainas fremtid, et nøytralt Ukraina slik Østerrikes konstitusjon ble skrevet av de fire seirende makter i annen verdenskrig. 

Da USA nektet å godta løsningen, måtte Moskva bruke et annet middel til å forhindre at Ukraina skulle bli NATO-medlem.

Metoden var å starte en militær operasjon, jfr. von Clausewitz vom Kriege.

Denne sannferdige bakgrunnen for krigen undertrykkes i desinformasjonen som flyter ut av NATO-landenes massemedier og ved uttalelser fra norske forsvarsansatte.

Med landets store krigsbidrag til Ukraina, er pr. definisjon Norge der i krig med Russland.

Norske militært ansatte er slik bundet til å være lojale til de politiske myndigheter ved å uttale seg positivt om Ukrainakrigens gang, uten hensyn til sannhetsgehalt.

Meldinger om krigen i uavhengige medier forteller om manglende ukrainske soldater ved fronten, at russisk artilleri ustanselig pumper granater over ukrainerne, at Russland har 700 000 soldater tilgjengelig, og at Zelensky klager over mangel på luftvern.

Ukrainas el-kraftproduksjon er redusert til en tredjedel av fredstidens, med rullerende utkoblinger som resultat.  

Likevel tegner norske militært ansatte et positivt bilde av tapende Ukraina, med beskrivelse av en krigssituasjon misvisende til det løgnaktige.

Troverdighet i uttalelsene fra norske forsvarsansatte mangler.

Enhver krig avsluttes med at krigsvinneren bestemmer fredsvilkårene.

En fred i Ukraina kan bare opprettes ved et nøytralt Ukraina.

Godtas ikke kravet vil Moskva fortsette krigen til enighet oppnås.

Einar Ødegård
Oberstløytnant ute av tjeneste.

Ødegård fikk følgende svar fra Holtsmark:

Jeg benytter anledning til å ønske deg og kopiadressatene en god søndag! Og bare for ordens skyld – videre meldinger vil gå i den egne boksen for tull og tøys fra folk med skrivekløe.

Mvh

SGH

Forsidebilde: KI-generert av OpenArt

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar