Derimot: Anklageskriftet mot Pfizer i Kansas:Svindel og bedrag fra begynnelse til slutt. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Anklageskriftet mot Pfizer i Kansas:Svindel og bedrag fra begynnelse til slutt. – Derimot

derimot.no:

Det knusende anklageskriftet mot Pfizer i saken Staten Kansas mot Pfizer.

Av Dr. Carl Heneghan.

Vi har hentet ut hovedanklagene fra Kansas City retten, fra regjeringsadvokatens juridiske rapport om saken mot Pfizer. Vi vil anbefale å ha en strategi for å håndtere raseri mens du leser.

1. Pfizer villedet publikum.
2. Pfizer brukte konfidensialitetsavtaler for å skjule viktige data knyttet til sikkerheten og effektiviteten til covid-vaksinen.
3. Pfizer brukte sine konfidensialitetsavtaler med amerikanske myndigheter og andre for å skjule, og utelate vesentlige fakta knyttet til Pfizers covid-vaksine, også om sikkerheten og effekten av vaksinen.
4. Pfizer brukte en utvidet studietidslinje for å skjule kritiske data – studien ble gjentatte ganger forsinket.
5. Pfizer sa at de vil gjøre data fra vaksineforsøk godkjent i USA tilgjengelig 18 måneder etter den primære studiens var fullført, men har ennå ikke gjort det.
6. FDA gjorde ikke sikkerhets- og effektivitetsdata for Pfizers covid-vaksine umiddelbart tilgjengelige.
7. Pfizer ødela resultatene for vaksine-kontrollgruppen.
8. I sin pressemelding som kunngjorde nød-godkjenning for sin covid-vaksine, sa ikke Pfizer at de hadde ekskludert individer med svekket immunitet fra sine covid-vaksineforsøk.
9. Pfizer visste at deres covid-vaksine var forbundet med alvorlige bivirkninger, inkludert myokarditt og perikarditt.

En av anklagene: De visste at vaksinene var farlig for hjertet.

10. Det amerikanske militæret oppdaget et faren for myokarditt forårsaket av vaksinene.
11. Etter at Pfizer fikk FDA-godkjenning gjennom nødautorisasjon for å gi sin covid-vaksine til 12-15-åringer i august 2021, bestemte Pfizer seg for å undersøke «hvor ofte» vaksinen deres kan forårsake myokarditt eller perikarditt hos barn, ved å teste 5 -16-åringer for troponin I.
12. Etter å ha blitt informert, oppdaget Pfizer også et faresignal om slag, men benektet det.
13. Pfizers delte ikke sin kunnskap om et farevarsel for en økning i dødsulykker etter vaksinering.
14. Pfizer testet bare booster-vaksinen på 12 forsøksdeltakere som var i aldersgruppen 65 til 85 år.

Bivirkninger skulle vi ikke vite om.

15. Pfizer testet ikke boosteren på noen deltakere i forsøk eldre enn 85 år.
16. Pfizer offentliggjorde ikke data om uønskede bivirkninger fra sin database.
17. Pfizer kunngjør en studie om gravide kvinner, men utelater fakta som de allerede vet om.
18. Pfizers pressemelding fra 18 februar 2021, fortalte de heller ikke om negative effekter på forplantningsorganene til kvinner som fikk Pfizers covid-vaksine.
19. Pfizers studie på gravide mislyktes, og resultatene er hemmelige.

Noe skulle ikke befolkningen vite om.

20. Pfizer skjulte viktig sikkerhetsinformasjon for publikum.
21. Pfizer hevdet at et «primært mål» i utprøvingen av deres covidvaksine var «forebygging av covid» uavhengig av om deltakerne tidligere har blitt infisert av viruset.
22. Pfizer ga en feilaktig fremstilling av, og skjulte fakta om hvor lenge beskyttelsen gitt av deres covid-vaksine varer.
23. 1 april 2021 ga Pfizer ut en pressemelding som fortalte om «høy effektivitet» av Pfizers covid-vaksine i opptil seks måneder etter den andre dosen.
24. Pfizer sa at deres covid-vaksine ville forhindre smitte, selv om de visste at de aldri hadde gjennomført studier på om vaksinerte overfører smitte.

De som stilte kritiske spørsmål fikk fort klistret merkelappen «konspirasjonsteoretiker» på seg. De ble definert som useriøse.

25. Til tross for innrømmelser fra Pfizers styreformann og administrerende direktør Dr. Bourla og styremedlem Dr. Scott Gottlieb at Pfizer ikke visste om vaksinen forhindret smitte, advarte Pfizers styreformann og administrerende direktør Dr. Bourla ved flere anledninger at de som ikke tok en covid-vaksine ville påvirke livene til de rundt dem, og dermed antydet de at Pfizers covid-vaksine forhindret smitte.
26. Pfizer arbeidet med å sensurere folk på sosiale medier som stilte spørsmål ved Pfizers påstander.
27. Pfizer arbeidet for å skjule og undertrykke fakta.

Fra The Daily Sceptic, publisert 27 Juni 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Det anbefales å lese hele orginalartikkelen, da hvert punkt fra 1-27 har forklarende og utfyllende tekst. Linker i orginalartikkelen.
Dr. Carl Heneghan er Oxford-professor i evidensbasert medisin.
Orginalartikkel: The Devastating Charge Sheet Against Pfizer.

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar