Derimot: Aldri et spørsmål om våpenproduksjonen og krig.Det er matproduksjonen som må reduseres av hensyn til CO2-utslipp. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Verdensbanken lanserer en plan for å utradere globalt jordbruk for å kutte karbonutslipp.

Av Ethan Huff.

Den globalistledede Verdensbanken ga nylig ut en rapport som foreslår å foreta drastiske kutt i global jordbruksproduksjon for å oppnå «netto nullutslipp». Handlingen innebærer å sentralisere verdens gårdsbruk og kontrollen over dem til bare noen få superrike individer, som planlegger å kutte nesten en tredjedel av verdens klimagassutslipp ved å radikalt endre måten mat dyrkes.

Rapporten hevder at matproduksjonen vil fortsette på en slik måte som kreves «for å mate en voksende befolkning». Realiteten er imidlertid at forslaget truer med å eliminere store deler av landbruksproduksjonen, som igjen kan føre til hungersnød og sult. «Selv om maten på bordet ditt kan smake godt, er det også en stor del av klimaendringene», hevder Axel van Trostenburg fra Verdensbanken.

«Den gode nyheten er at det globale matsystemet kan helbrede planeten – det gjør jordsmonn, økosystemer og mennesker sunnere, samtidig som karbon bindes i bakken. Dette er innen rekkevidde for oss i vår levetid, men landene må handle nå: ganske enkelt å endre hvordan landarealer brukes, som skog og økosystemer, til matproduksjon som kan kutte utslippene fra landbruks-dyrket mat med en tredjedel innen 2030».

(Relatert: COP28-sjef Sultan Al Jaber mener at korstoget mot jordbasert brensel er misforstått fordi olje og gass ikke bidrar til global oppvarming).

Verdensbankens plan betyr slutten på maten.

I stedet for å fremme varierte landbruksmetoder som lokale familiebønder har forfinet i århundrer – som er bra for miljøet – ønsker Verdensbanken å kaste babyen ut med badevannet ved å kvitte seg med landbruket helt i enkelte områder. Vi ser det økende presset for dette i Nederland og andre deler av Vest-Europa. Og nå foreslår Verdensbanken enda flere reduksjoner i landbruket, fordi den hevder at klimaet varmes opp av all maten som dyrkes.

«Alle land må ha en handlingsplan for å komme ned til netto null, gjennom en omfattende reduksjon i utslipp fra matproduksjon, og fra gjødsel- og energiproduksjon, avling- og husdyrproduksjon, og pakking og distribusjon fra hele verdikjeden fra gården til spisebordet», sier Verdensbanken.

Som vanlig foreslår globalistene en «one-size-fits-all» løsning for å standardisere matproduksjon, selv om lokale økosystemer varierer mye fra sted til sted. Det spiller ingen rolle for dem, fordi profitten fra investeringene er enorm hvis forslaget realiseres.

«Årlige investeringer må øke til 260 milliarder dollar i året for å halvere utslippene fra landbrukets matproduksjon innen 2030, og for å nå netto null innen 2050», sier Verdensbanken. «Å gjøre disse investeringene vil gi mer enn 4 billioner dollar i fordeler for samfunnet, fra forbedringer i menneskers helse, mat- og ernæringssikkerhet, større fortjeneste for bønder, og til mer karbon som bindes i skog og jord».

«Til syvende og sist undervurderer Verdensbankens risikoen for utilsiktede konsekvenser med sitt ambisiøse prosjekt for å restrukturere globalt landbruk, som matmangel, økonomiske forstyrrelser og mer problemer for de mest sårbare», advarer Watts Up With That nettstedet.

«Historien har læt oss at sentralisering av komplekse systemer som globalt landbruk ofte fører til virkninger som er motsatt av de tenkte seg, på grunn av manglende forståelse for den organiske og utviklede naturen til disse systemene. Fremstillingen av disse inngrepene i matproduksjonen som lavrisiko og med høy avkastning er ikke bare villedende, men potensielt farlig, og baner vei for en fremtid der den globale matforsyningen blir mer usikker».

Fra Natural News, publisert 20 mai 2024.
Oversatt fra engelsk og noe forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: World Bank launches plan to decimate global farming under excuse of cutting carbon emissions.

Forsidebilde: no one cares

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar