Derimot: Aftenposten anbefaler krig.Forbereder Norge seg på krig mot Russland? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Norske soldater mot Russland

Av Jan Hårstad

Det var russiske RT som skrev om en soldat de oppdaget som var iført Telemarksbataljonens uniform. RT gikk ikke noe nøyere inn på om vedkommende var norsk eller ikke, men det er et lite tegn.

Aftenposten anbefaler full krig mot Russland på lederplass i dag 30 mai: «La Ukraina få skyte over grensen.» 

Jeg kan ikke se at verken folk eller journalister tar seg inn på Forsvarets Forum i Norge ofte,og det kan jeg på et vis forstå fordi det minner mer om et vekkelsesmøte i pinsemenigheter enn et forum for strategisk militær tenkning.

Anført av forsvarssjef Eirik Kristoffersen raller de bare begeistret over at Norge blir en amerikansk-tysk militærbase. Hver dag i årevis og de har siden 2019 gledet seg over at også Rødt meldte seg som Nato-partner.

Det var dette med Clauzewits da. «Krig er en fortsettelse av politikken med andre midler.»

Skal en skjønne noe av krigen kan man ikke som det offisielle Norge gjøre, starte i 2022, men en må begynne ved Sovjets sammenbrudd i 1990. Og en må komme med et svar på hvorfor USA brukte 5 milliarder dollar på å frambringe kupp og regimeendring i Kiev. Fram til 2014.

Jeg har faktisk ikke skrevet så mye om Ukraina-konflikten og særskilt etter at Zelensky meldte at Nato-Ukraina skulle gjenerobre KRIM. Da tenkte jeg som så: Hvor gal og tjukk i hue går det an å bli?

Det var på 1700-tallet Katerina den Store erobret Krim fra Ottoman Tyrkerne for å gi Russland adgang til varme hav via Svartehavet. 12 kriger har Russland ført for sitt aller viktigste geopolitiske brikke: Marinebasen Sevastopol på Krim.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen som opptrer hver dag på Forsvarets Forum framtrer nærmest som en imbesil militær analytiker i mine øyene. Han jodler bare og «TROR» på Ukrainsk seier. De fleste der tror og håper og innbiller seg at dette er tenkning.

Men er det ikke slik at USA/Nato vil ikke ha noen selvtenkende personer i sine krigsprosjekt? Kristoffersen er vel ikke dummere enn Jens Stoltenberg?

Enhver edruelig saklig undersøkelse ville i dag ha vist til at «UKRAINA» er En failed state i fritt fall som kun fungerer som et oppmarsjområde for Natos krig mot Russland. En av samtidens store krigsforbrytere heter Zelensky som har sendt oppunder en halv million ukrainske ungdommer til å dø for Nato. Det er nå under Nato-administrasjon. Ukraina: et administrasjonsområde.

Aftenposten stiller spørsmålet om «norske soldater på bakken i Ukraina?» Er nå det noe å tvile på. Hele det norske militæret miljøet er jo overbevist om at Nato skal tvinge Russland i kne. Hvis du ikke tror dette på Forsvarets Forum er det tvilsomt om du har noen jobb i det «norske forsvaret».

Forferdelige tilstander hersker i Norge om dagen. Et stort ansvar påhviler den såkalte «venstresida» som kapitulerte til Nato. Det ser ut som vi styrer mot en katastrofe.

Forsidebilde: Alexander Smagin

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar