Derimot: 10 ganger viktigere enn nasjonaldagen?Nasjonaldagen feires en dag. Pride feires 10 dager i Oslo. – Derimot

Derimot.no
Derimot: 10 ganger viktigere enn nasjonaldagen?Nasjonaldagen feires en dag. Pride feires 10 dager i Oslo. – Derimot

derimot.no:

Pride, en gjøkunge?

Av Lars Birkelund

Siden Pride de siste årene har fått større og større omfang, som en sulten gjøkunge,  republiserer jeg denne artikkelen fra noen år tilbake, noe oppdatert og redigert. Det betyr at noen fakta kan ha gått ut på dato.

Det at en gruppe mennesker tidligere har vært undertrykt er ikke det samme som at man må innfri alle krav gruppa kommer med. 

Jeg er naturligvis for like rettigheter for homofile/lesbiske, eller LBGTQ som er den siste betegnelsen, hvis jeg har klart å følge med i svingene. Men likestillingen har nå gått over i privilegier. For det at at Pride-flagget vaier på offentlige flaggstenger er et privilegium. Det å få sperret av deler av Oslo sentrum (og andre byer) og å motta mange millioner i året fra det offentlige er heller ingen selvfølge. Og den positive/ukritiske holdningen mediene viser er få forunt.

Jeg syns Pride var et forfriskende og provokativt innslag så lenge det var en grasrotbevegelse. Men etter hvert oppfører «priderne» seg som om det er naturgitt at alle roper hurra for dem og at de skal få mange millioner kroner av våre skattepenger hvert år (gjennom foreningen Fri). Oslo-priden er nå utvida til ti dager, med et stort og kostbart program. Så nå kan man i hvert fall ikke lenger si at Pride er en grasrotgreie. 

«FRI….har til sammen 16 ansatte i varierende stillingsbrøker….mottar årlig statsstøtte fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet. For 2016 var denne støtten på 4,2 mill. kroner. Utover dette….støtte fra blant annet Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Norad og andre aktører». https://www.foreningenfri.no/om-oss/organisasjon/  Det sies at dette tilsammen utgjør 20 millioner kroner pr år eller mer. 

Fri går inn for surrogati, legalisering av prostitusjon og pridere blir beskyldt for seksualisering av barn, lefling med ulovlige rusmidler mm. Men mediene opererer snarere som aktivister for Fri/Pride. Som da NRK skrøt av at de presset Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet til «å flagge i regnbuens farger». «Knappe tre timer etter at NRK publiserte saken om at Norges største universitet sa nei til å flagge under Pride har NTNU snudd» (13. sept 2018).  https://www.nrk.no/trondelag/ntnu-har-snudd_-skal-likevel-heise-regnbueflagget-under-pride-1.14206735  

Og som NRK/Dagsrevyens glorifisering både av modellyrket og en ungdoms kjønnskifte.  «Siri (17) ble født i guttekropp – nå går modelldrømmen i oppfyllelse» (11. august 2018). https://www.nrk.no/sorlandet/siri-_17_-ble-fodt-i-guttekropp-_-na-gar-modelldrommen-i-oppfyllelse-1.14162247    Dette går i hånd i hånd med fordømmelser av land som ikke er like LBGTQ-vennlige som Norge.

Her Stortingsmelding nr 15 (2008-2009), som kaster lys over hvorfor mediene, politikerne og organisasjonene er så samkjørte også i denne saken:

«Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører og påvirkningsagenter…….Innsam­lede midler anvendes i tett samarbeid med media……for å maksi­mere synlighet og politisk innflytelse. Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet. Globaliseringen, med tilhørende medie- og kommunikasjonsrevolu­sjon, har ført til en betraktelig økning i disse aktø­renes evne til nettverksbygging og politisk påvir­kningsarbeid på tvers av grenser og aktører». https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-15-2008-2009-/id548673/ 

Politikerne bruker altså organisasjonene og mediene, som dessverre i alt for stor grad lar seg bruke. 

Mange homser/lesber er også kritiske 

«De aller fleste homser og lesber går ikke i Pride. Det er flott med mangfold, men Pride står ikke for mangfold….Pride er et autoritært prosjekt og de er ikke ulik autoritære religiøse menigheter når det kommer til meningsmangfold. Organisasjon bak demoniserer alle som er uenige med dem. Hvis folk bare visste ville de nok tenkt seg om før de deltok i Pride». (Tonje Gjevjon, lesbisk).

«Jeg nekter å gå i Pride. Men, jeg gikk der da jeg var 22 og vi var knapt 100 stk som blei spytta etter. Nå er pride et «se og bli sett arrangement» fordi de som kom før oss har sikret oss like juridiske rettigheter. Det er ikke mer å kjempe for. Vi er inkludert (…)

Jeg kan heller ikke støtte opp rundt et miljø som fremmer sex og rus. Jeg har ikke nødvendigvis alltid vært guds beste barn, men å introdusere noen for rus ville jeg ikke under noen omstendighet hatt samvittighet til. I motsetning til hva de politisk korrekte tror så er det ikke bare fred, lykke og fordragelighet i Regnbuelandet» – Loke Amashar, homofil mann. 

Svært sterke ord, men uansett vitnesbyrd om at det ikke bare er fred og kjærlighet i «Regnbuelandet».   

En kvinnelig heterofil bekjent skrev at vi trenger prideflagget fordi det står for «like rettigheter og frihet fra diskriminering, uavhengig av legning, seksuell identitet eller orientering». Men det norske flagget står jo for nettopp det. Vi trenger ikke det omstridte prideflagget i tillegg. Her snakker jeg sjølsagt om hva som skal vaie på offentlige bygninger, ikke om privat bruk.

Hvorfor støtter utenriksdepartementet av alle Fri/Pride? For meg synes det ganske åpenbart at Fri/Pride også brukes i den pågående propagandakrigen mot Russland og evt andre land som ikke er like LBGTQ og NATO-vennlige som Norge.  Den norske statskanalen/LBGTQ-aktivisten NRK, v/ Dagsrevyen, presterte for eksempel 12. mai å lage en sak av at politiet på Cuba, altså på andre siden av Atlanterhavet, grep inn mot en Pride-demonstrasjon som skjedde uten tillatelse fra myndighetene der. Hva tror NRK at norsk politi gjør når folk demonstrerer uten tillatelse i Norge? 

Jeg har også notert meg at FRI samarbeider med den antirussiske Helsingforskomitéen, om bl.a.  Barents Pride i 2018. https://www.nhc.no/barents-pride-2018-frihet-til-a-elske/
Jo, russerne vet sjølsagt at FRI/Pride er mer enn «peace and love», at de støttes av UD og at UD og Helsingforskomiteen er fiendtlig til Russland. Så det russerne, inkl mange homofile russere, så under Barents Pride var noe helt annet enn hvordan saken ble framstillt av norske medier/myndigheter. De så nok et propagandatiltak hvor Norge/NATO skyver homser/lesber etc foran seg for å svekke Russland. 

Hadde jeg vært ‘skeiv’ hadde jeg aldri latt meg bruke på denne måten.

Pride er derfor også imperialisme. Det får man bekreftet når vestlige imperialister pynter seg med prideflagget. Og når USA/NATOs krigsindustri ved Kongsberggruppen pynter seg med det. Det er naturligvis av samme grunn norske medier, NATO-mediene, promoterer pride. Pride er dessuten ineffektiv imperialisme, da store deler av verdens land og folk misliker fenomenet, som norske og vestlige myndigheter prøver å tvinge på dem.

 I USA har pop-artister forbudt politikere som Donald Trump å bruke sin musikk i valgkamper etc. ‘Priderne’ burde på samme måte ha forbudt våpenindustrien og krigshissere å bruke flagget deres. Da hadde de skaffet seg uavhengighet og troverdighet. Men ulempen, for ‘priderne, er sjølsagt at da vil de statlige bevilgningene til Pride bli redusert, i likhet med medienes promotering av pride. Og ‘priderne’ vil ikke lenger kunne se hverandre på TV.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar