Den verste katastrofen som ikke er tema hos oss: Krigen i Jemen.

Derimot.no

Vi velger å offentliggjøre denne videoen som tar for seg en krig som ikke omtales i våre medier: Krigen i Jemen! Den ha nå inne i sitt 8. år og er lite omtalt i våre medier. Årsaken til dette synes vi i derimot.no er helt åpenbar: Det er Saudi-Arabia som fører krigen med våpen og logistikk fra oss og våre allierte. Vi er dermed medskyldige i den verste menneskeskapte katastrofen akkurat nå.

Men den reiser også et annet fundamentalt og personlig spørsmål. Hva og hvem er det som styrer inntrykkene og følelsene våre? For det kan ikke være slik at vi er så følelseskalde at vi overser de verste grusomheter fordi de foregår langt borte?

Jeg tror at svaret er først og fremst et annet. Det er inntrykkene våre formidlet gjennom mediene som styrer i stor grad hvordan vi oppfatter verden og det som skjer. I praksis er vi styrt av det som vi serveres gjennom mediene. Når mediene ikke visere oss grusomheter reagerer vi naturligvis ikke for vi vet ikke om dem.

Men når vi får servert dem i farger hjem i stuene våre reagerer vi fordi vi er mennesker og ikke roboter. Men det betyr at det er mediene i stor grad bestemmer nå vi skal reagere og ikke reagere. Vi bestemmer ikke sjøl slik mange av oss illusorisk tenker og tror. Det er heller slik:

“Jeg bestemmer sjøl”, sa mannen og gjorde som alle andre.

Vi tenker og handler i flokk fordi flokken alltid er vår sosiale forankring. Spørsmålet er hvem som leder flokken og hvilke metoder som brukes. Det spørsmålet stiller aldri mediene for da rettes søkelyset mot dem.

Knut Lindtner
Redaktør

Forsidebilde: Skipsvrak i Jemen. Bildtet tatt av Andrew Svk

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 22

Les artikkelen direkte på derimot.no