Den såkalte eliten forsøker å forme verden i sitt dysfunksjonelle bilde, og det kan dokumenteres

Den såkalte eliten forsøker å forme verden i sitt dysfunksjonelle bilde, og det kan dokumenteres

olehartattordet.blogg.no
Den såkalte eliten forsøker å forme verden i sitt dysfunksjonelle bilde, og det kan dokumenteres

Olehartattordet.blogg.no:

 

 

“De viktigste faktorene som forårsaker narsissisme, er lav selvinnsikt og høy emosjonalitet. Dette bevirker en systematisk feilbedømning av selvet, og følgelig av andre folk. På feilaktig vis, vil narsissisten overvurdere seg selv og undervurdere og trykke andre ned for å styrke sin egen vurdering av seg selv. Dette blir en prosess drevet av emosjoner, hvor narsissisten blir som en narkotika-avhengig – avhengig av å undertrykke eller manipulere andre for å få sin sjølverdi-fix.

 

Dette vil åpenlyst påvirke hvordan narsissister og således politiske eliter oppfatter verden generelt – og hva de planlegger. Hovedvirkningen av narsissismen deres, er at deres modell av verden skiller seg fra den virkelige verden. Istedenfor å gjenspeile hendelser og menneskene i den reelle verdenen, tilpasser modellen seg deres realitet for å tjene deres forvrengte selvoppfatning og emosjonelle behov. Resultatet er en alternativ versjon av virkeligheten, med andre egenskaper og motiv – og andre regler, inkludert moralske.

 

Siden narsissister generelt har en tendens til å ha lignende modeller for seg selv og for verden, betyr dette også at alle narsissistene i Vestens herskende klasser holder til i et alternativt univers. Denne parallelle dimensjonen inneholder en forent og perverter visjon for fremtiden til menneskeslekten.

 

Alle univers har sine egne regler. Dette gjelder også for godt skrevne sci-fi- og fantasy-romanar, og selvsagt også for den parallelle dimensjonen som narsissistane lever i. Fysikere og mystikere prøver å finne reglene for universet vårt og da er det naturlig at noen prøver å kartlegge reglene for den narsissistiske verdenen.

Det finnes mange regler som understøtter den eksotiske fysikken til den narsissistiske verden, og det vil være umulig å liste opp alle. Bare de mest relevante vil bli diskutert her, passende eksempler fra nylige hendelser, planlegging og mål.

 

Et narsissistisk individ vil behandle andre individer på en bestemt måter av bestemte grunner. En narsissistisk elite vil behandle hele samfunn av samme grunner. Det er nyttig å kunne sette fingeren på denne adferden og forstå den.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Regel nr. 1 – Alt er personlig

Mekanisme:

 

Narsissistens indre overlegenhets-modell er basert på det han/hun oppfatter som intellektuell eller moralsk overlegenhet – eller begge deler. Denne modellen inkluderer ulike trossystem som forsterker dette. Narsissister tror  de forstår ting bedre enn andre (som for eksempel klimaendringer eller Ukraina-krigen) og/eller er bedre enn andre (fordi de gjør veldedighetsarbeid eller lignende). Denne modellen representerer narsissistens selv, og er tilknyttet tunge, emosjonelle responser.

Alt som utfordrer modellen er en trussel mot selvet, og forårsaker automatisk emosjonelle reaksjoner som f.eks. frustrasjon og sinne, og hvis det fortsetter resulterer det i kraftig hat. Dette hatet kan bli rettet mot alle som trosser eller utfordrer narsissisten. Det kan være en person, selskap, land eller en gruppe menneske. Hatet kan ekspandere dersom utfordringen blir langvarig – som f.eks. mot enkeltindividet Vladimir Putin til alle russere. Hatet kan vare livet ut.

 

Kort sagt: alt som utfordrer den indre modellen/trossystemet/den parallelle dimensjonen blir oppfattet som rettet mot narsissisten personlig.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Effekt av persepsjon (sansing) og avgjørelsestaking:

 

Automatisk sinne:

 

Et skarpt spørsmål fra en journalist, kan forårsake en emosjonell reaksjon og dytte en elitist/narsissist ut av balanse. Det kan få elitisten til å begynne skjelve eller si noe han ikke skulle ha sagt. Et ferskt eksempel er Justin Trudeau, som i disse dager skjelver synlig når noen utfordrer ham på pressekonferanser, eller Boris Johnson som bablet usamanhengende etter Putin-intervjuet.

 

Impulsivitet:

 

Avgjørelser blir ofte tatt under sinne/hat, selv uten utfordringer til stede. Bare tanken på en utfordring er nok til å skape agressjon, og således impulsivitet. Et godt eksempel på dette er da Annalena Baerbock erklærte krig mot Russland på vegne av Tyskland – helt ut av det blå. Slik impulsivitet skjer svært ofte, fordi narsissister er manisk opptatte av ting som kan utfordre modellen deres.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Manglende revers-gir:

 

Narsissister bakker sjelden ut etter at de har tatt en avgjørelse og/eller startet på en plan-realisering, uansett hvor feilaktig og farlig den måtte være. Å trekke seg fra en slik plan betyr nederlag, og nederlag forårsaker emosjonell smerte, fordi modellen deres (og således planen) definerer selvet deres. Å reversere en slik plan er rett og slett meget smertefullt for dem. Og på toppen av dét – hvis planen er rettet mot en utfordrer (som de hater), så vil de ikke avvike fra den uansett hvor sinnsyk den måtte være.

 

Regel nr. 2 – Jeg/vi er overlegne

 

Mekanisme:

 

Et nøkkelaspekt ved det narsissistiske blendverket er følelsen av intellektuell og/eller moralsk overlegenhet. To ting forårsaker denne følelsen: A) Lav selvinnsikt, som gjør at de har vansker med å forme et eget selvbilde der de overlate til andre å fortelle dem hvem de er, og B) at de har fått for mye ros eller blitt hjernevasket til å tro de er overlegne – som barn, tenåringer eller unge voksne.

Fordi narsissistar er drevet av emosjoner, blir denne modellen for overlegenhet et senter i selvet og emosjonene deres. Bevis for at de ikke er smartere eller bedre enn andre, forårsaker emosjonell smerte. Hoveddriveren for narsissistisk/elitistisk adferd er å forsterke følelsen av overlegenhet og for all del unngå det motsatte.

Teksten fortsetter under bildet

 

Effekt på persepsjon og avgjørelsestaking:

 

Overdreven selvtillit:

 

Et konstant personlighetstrekk hos narsissister er overdreven selvtillit. De tar uten å nøle på seg jobber de ikke er kompetente til og former urealistiske planer som de så setter ut i livet. De må jo klare disse tingene, for de er jo smartere enn andre og forstår ting bedre. Dette er et av de meste åpenlyse karaktertrekkene til Vestens herskerklasse. De er nesten alle inkompetente og virkelighethetsfjerne. Et perfekt eksempel er Kamala Harris, som nylig gikk ut av sitt gode skinn for å erklære at hun er klar for å bli president USA, trass i at hun påviselig er en tosk.

Manglende evne til å vurdere sitt eget arbeid: En essensiell grunn til narsissistanes inkompetanse (og deres oppblåste selvbilder) er at de er dårlige på introspektiv tenkning – et resultat av deres lave selvinnsikt. Dette resulterer i at de ikke greier å granske sine egne prestasjoner eller planer med et kritisk blikk. De tror at deres undermåls prestasjoner er overlegne, at et elendig filmmanus de nettopp skrev er et kjempebra filmmanus, og at en forvirret plan for en militærkampanje er en storslagen plan. De er altså ikke ved sine fulle fem når situasjonen krever at de må være det. Dette forklarer hvorfor elitene i Vesten hele tiden skaper og godkjenner skadelige og urealistiske planer.

Teksten fortsetter under bildet

 

Alltid avvis råd, bare aksepter støtte:

 

Råd som går imot en narsissists tenkning eller planlegging, har en tendens til å bli sett på som en smertefull utfordring. Den slags råd blir derfor avvist. For å hindre slike råd, godtar narsissistane/elitene bare råd fra folk som er enige med dem og ‘støtter’ dem (Flygende aper). For å få dette til, vil narsissistene fjerne folk som gir de feil råd og kun omgi seg med de som støtter dem. Dette forklarer ekko-kammer-gruppetenkningen blant elitene i Vesten. Denne prosessen isolerer de enda mer fra den virkelige verden og skyver de enda lengre inn i den narsissistiske parallelle dimensjonen.

 

Mangel på beredskapplanlegging:

 

Planer, enten de gjelder erobring av Russland eller løsninger for alternativ energi, er per definisjon perfekte, og kan ikke feile. De er perfekte fordi de er funnet opp av overlegne personer, og fordi de ikke har blitt skikkelig gransket internt. Med andre ord er planer sjelden gjennomtenkt, for narsissistar greier ikke tenke igjennom ting. Dette fører nesten hver gang til mangel på beredskapplanlegging. Planen er perfekt, og vil derfor ikke slå feil, derfor er en Plan B unødvendig. Dette er svært åpenlyst i alle planer nå for tiden.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Følelsen av å ha rett :

 

Lav selvinnsikt og tro på ens egen overlegenhet skaper en følelse av at en har rett på det en får. En narsissist/elitist vil akseptere en jobb han/hun blir gitt, uansett hvor inkompetent vedkommende måtte være, og vil oppriktig tro at han/hun fortjener jobben. En narsissist vil gladelig motta en meningsløs pris (som f.eks. Nobels fredspris) som om den hadde stor betydning (narsissister elsker å gi hverandre priser og medaljer). En narsissist vil generelt tro at han/hun fortjener å herske over andre. Denne følelsen av å ha rett på alt en får og forfengeligheten det avler, gjør det lett å påvirke og manipulere narsissister med smiger. Mangelen deres på selvinnsikt hindrer dem i å gjenkjenne tom og falsk ros.

 

Regel nr. 3 – Andre er underlegne

Mekanisme:

 

Denne regelen er motparten til regel nr. 2 . Narsissistane lever sjelden opp til de høye tankene de har om seg selv. Faktisk er det langt mer sannsynlig for en narsissist enn for andre å være inkompetent, av den enkle grunn at kompetanse ofte krever selvinnsikt – noe de mangler. De har løst dette problemet ved å beskue sin overlegenhet uttrykt i en sammenligning med andre. Med andre ord opprettholder de selvbildet sitt ved å systematisk se på alle andre som underlegne og mindre intelligente. Hvis andre er underlegne og mindre intelligente, så blir de selv automatisk overlegne. De trenger egentlig ikke å vise til resulater, intelligens eller evner. Det rekker at andre er under dem.

 

Narsissister er rasjonaliseringsmestre, og det bruker de, sammen med andre ting, til å rettfediggjere det negative synet sitt på andre. Ikke bare hater de dem som utfordrer dem – i tillegg forakter de alle andre som ikke er som dem selv. De forakter vanlige folk, afrikanere, asiatere – og så videre og videre. Dette er ikke nødvendigvis basert på rasisme – for de ser også ned på elementer fra sin egen rase like mye som de ser ned på andre raser – til og med mer. Dette er bare en strategi de bruker for å opprettholde overlegenhetsmodellen sin. Denne ringeakten går lett over i hat dersom noen de allerede forakter utfordrer dem – som skildret i regel nr. 1.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Effekt på persepsjon og avgjørelsestaking:

 

Undervurdering av andre: Narsissister vil hele tiden undervurdere sine «underlegne» – rett og slett fordi at hvis de tok dem seriøst, så ville det bli vanskelig å se på de som underlegne. Det alvorligste resultatet av denne holdningen er systematisk dårlig planlegging mot «underlegne» motstandere. Narsissistar vil alltid tillegge sine motstandere egenskaper som inkompetanse, stupiditet og svakhet generelt, og former sine planer utifra det. Narsissister holder på disse synspunktene fordi forakten deres tvinger dem til det. Dette skader planene de legger mot motstanderne sine, fordi de alltid antar at de er inkompetente – og vanligvis antar de også at det ikke vil komme noen motrespons fra dem. Dette resulterer i mange feilslåtte planer.

 

Umenneskeleggjering av andre:

 

Hån og forakt kan utvikle seg seg til hat. Et symptom på det er umenneskeliggjøring av utfordreren. Russere er dumme dyr og Kina er i grunnen bare en myldrende maurtue full av tyvaktige maurer som stjeler intellektuell eiendom fra Vesten. Denne umenneskeliggjøringa er en vri på den måten nazistene umenneskeliggjorde folk på. Nazistisk umenneskeliggjøring er vanligvis rettet mot en utpekt «ytre» gruppe, mens narsissister kan umenneskeliggjøre hvem som helst som utfordrer ham/henne, til og med medlemmer av egen familie. Vestens eliter vil til og med begynne karakterisere svensker og nordmenn som undermennesker hvis de skulle utfordre den narsissistiske kulten.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Ikke lytt, ikke respekter avtaler:

 

En uunngåelig del av forakten og umenneskeliggjøringa, er at motstanderen ikke må tas alvorlig. En kan ikke ta folk som en ser på som mindre intelligente på alvor – for gjør man det, så vil det indikere at de likevel ikke er dumme og underlegne, og dét ville forårsake kognitiv dissonans hos narsissisten. Dette er grunnen til at elitene i Vesten aldri har lyttet til noe av det russerne har sagt, og aldri har respektert noen avtale de har gjort med Russland. De gjør det egentlig ikke med vilje – eller som taktikk. De er bare rett og slett ute av stand til å lytte til Russland og holde avtaler, fordi det ville forstyrre forakten og hatet deres til russere, og synet deres på dem som undermennesker. Dette betyr og at en generelt sett aldri kan stole på noen avtale gjort med Vesten.

 

Min kommentar: Å tro at Putin og andre ikke vestlige land ikke har politikere og ledere som er narsissister er rett og slett og utvise en farlig naivitet.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Likegyldighet:

 

Når du har med en som er underlegen å gjøre, trenger du ikke bekymre deg for vedkommende. Han/hun er per definisjon på alle måter mindre kompetent enn deg og «dine folk». En slik holdning medfører uforsiktighet og og dårlig planlegging. Dette forklarer også hvorfor de vestlige elitene har latt Vesten stagnere militært de siste tre tiårene. De er så sterke og motstanderne er så veike og svake at det ikke er noe behov for et sterkt forsvar.

 

 

Regel nr. 4 – «De andre» må kues, undertrykkes og fornedres

Mekanisme:

 

Narsissistene ser på «de andre» som underlegne og utvikler ofte hat mot dem når de utfordrer, men denne holdningen er ikke det egentlige hovedaspektet ved narsissisme. Hovedaspektet er tvangstanken om å aktivt presse andre ned, for å løfte seg selv opp. Dette skjer i form av enten direkte undertrykkelse av andre, eller manipulasjon. Begge deler tjener som verktøy for å skape et skarpt skille mellom seg selv og «de andre» – for å forsterke sine oppblåste selvbilder. Vellykket undertrykkelse eller manipulasjon resulterer i en emosjonell forsterkning som igjen forsterker (og iblant eskalerer) den undertrykkende adferden. Manipulasjon, det virkelige målet til alle narsissister, er en form for fornedring og ydmykelse. Fornedring av andre er generelt sett en mektig forsterker for en narsissist.

Dette aspektet ved psyken til narsissisten/elitisten virker dypt inn i politikken, de langsiktige planene og de politiske målene til den narsissistiske politiske klassen. Hvert endelige mål vil inneholde en form for undertrykkelse ned til individnivået, så vel som manipulasjon og ydmykelse. Det er rett og slett umulig for den narsissistiske eliten å lage målsetninger som ikke inneholder disse elementene. Politikken deres vil uunngåelig bli en forlenging av narsissismen deres.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Effekt av persepsjon og avgjørelsestaking 2:

 

Undertrykkelse og detaljstyring: Det endelige målet for hvert politiske tiltak lagt fram av den narsissistiske eliten, er undertrykkelse ned til individnivå. Dette blir vanligvis skjult med bruk av dobbeltsnakk, godhetposering («virtue signalling») og promotering av falske kriser, og undertrykkelse kan alltid, uten unntak, finnes i «løsningen». Siden nesten hele den politiske klassen i Vesten er narsissistisk, inneholder uunngåelig all Vestlig innenrikspolitikk dette målet. I stort eller lite omfang – de har alle dette endemålet. Dette er motivert på et instinktivt og tvangsmessig nivå.

 

Manipulasjon og juks:

 

Politiske mål og «initiativ» tenderer å inneholde manipulasjon, bedrag og forvirringstaktikk (gaslighting). Narsissister liker at andre underkaster seg deres juks og manipulasjon, og de narsissistiske elitene liker å se hele nasjoner gjøre det samme. Dette gjelder spesielt hvis folk kan overtales til å gjøre noe frivillig som er ugunstig eller skadelig for dem. Å kunne overtale folk til å ta farlige og unyttige vaksiner, underkaste seg 24/7 overvåkning, og stemme for politikk som ødelegger levebrødet og livet deres, er en kilde til stort velbehag og bekreftelse for de narsissistiske elitene.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

 

Ydmykelse:

 

Ikke alle narsissistar er flinke til å manipulere, men de har alle et ønske om det. Det beste og reneste narkotikum for en narsissist er å manipulere, ydmyke og fornedre. Ingenting kan bedre bekrefte overlegenheten deres. Ydmykelse blir derfor et mål for eliten, og de prøver å inkorporere den i så mye de kan av politiske retningslinjer og initiativ. Et godt eksempel på dette er deres forsøk på å overbevise folk om å spise insekter. Det eneste formålet med dette (bortsett fra kontroll over matproduksjonen) er ydmykelse. Å greie å overtale folket til å spise insekter, må være det mest berusende narsissistiske ydmykelseritualet i hele historien.

 

Regel nr. 5 – Målet helliger midlet

Mekanisme:

 

Mange ser på de Vestlige elitene som psykopatiske. Dette er til dels rett og til dels feil. Narsissister kan ha «amoralsk psykopati» på toppen av narsissismen sin, men klassisk psykopati og narsissisme går ikke godt i hop. Narsissister er drevet av emosjoner ; klassiske psykopater er ikke det – i det minste ikke på samme måte.

Narsissister trenger egentlig ikke å være klassiske psykopater for å oppføre seg slik de gjør. De har uvanlig stor rasjonaliseringsevne som de kan bruke til å hjernevaske seg selv for å rettferdiggjøre nesten hva det skulle være av adferd. Deres lave selvinnsikt og dårlige evner til å tenke introspektivt, tillater en nesten grenseløs dobbelttenkning – som igjen tillater rasjonaliseringsprosessen og subjektivistisk tenkning.

 

På toppen av dette har narsissistar emosjonelle behov på nivå med crack-avhengige – og vi vet alle hva en avhengig er i stand til for å skaffe seg et fix. En narsissist kan således bli til et mye større monster enn en psykopatisk seriemorder – og langt mer destruktiv.

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Effekt av persepsjon og avgjørelsestaking:

 

Subjektivisme: Alle metoder kan rettferdiggjøres, så lenge de blir brukt mot fiender. Samtidig kan fiender ikke gjøre det samme uten å bli til undermenneskelige dyr. Dobbelttenkning, hyklerier og selvmotsigende rasjonaliseringer er synlige i nesten alle forklaringene og rettferdiggjøringene til de Vestlige narsissistiske elitene. Nå om dagen er det nesten umulig å se pressekonferanser eller intervju som involverer Vestens herskende klasse, uten å legge merke til det. Subjektivistiske og selvmotsigende argumenter, særlig i moralske spørsmål, er et sikkert tegn på en narsissist.

 

Normalisering av folkemord og massemord: En svært stor del av den narsissistiske delen av samfunnet (inkluderte wokegjengen) tror at massemord og folkemord kan rettferdiggjøres – så lenge det blir gjort mot dem de ser på som «dårlige».

 

Teksten fortsetter under bildet

 

Til slutt:

 

Når en spesiell personlighetstype har tatt kontroll over samfunnene våre, og vi gjenkjenner og forstår den, så kan vi se fingeravtrykkene etter den overalt. Da ser vi det i politiske mål, økonomisk politikk, miljøpolitikk, utdannelse og den aggressive utenrikspolitikken.

Det er lett å rasjonalisere dette bort og skylde alt på inkompetanse, men i dette fallet har både ondskap og inkompetanse skylden i forening med den narsissistiske personlighetstypen. Det er på høy tid å fokusere på årsaken og ikke symptomene.

 

Innlegget er hentet ifra derimot.no der man kan lese det på nynorsk. Oversatt til bokmål av meg.

 

 

Anbefalt og relatert lesing:

 

Narsissismens ABC

 

Er Erna Solberg en psykopat?

 

Forskning viser at de fleste poltikere er psykopater

 

Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres

 

Statlig tankekontroll og selvforherligelse

 

Hvor er empatien og samvittigheten til globalistene?

 

To Understand The Globalists We Must Understand Their Psychopathic Religion

 

Boka Bill Gates IKKE vil du skal lese

 

Hvorfor skal små barn informeres om sex?

 

Positiv tenking er et redskap for undertrykkelse

 

De sjelløse vandrer omkring oss

 

 

 

 

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no

Legg igjen en kommentar