Den Internasjonale Pengefondet til Hviterussland:Gjennomfør “lockdown” for Covid-19, ellers ingen lån!

Derimot.no

Hvis betingelser for lån fra Det Internasjonale Pengefondet er at en følger deres politiske anvisninger fungerer fondet som en politisk lånegiver, noe det naturligvis er. Det stiller krav til land som mottar penger om at visse politiske gjenytelser – i dette tilfellet overfor Hviterussland.

Landet skulle ødelegge økonomien gjennom lockdown slik f.eks. Italia og til dels Norge også har gjort. Dette er tiltak som ikke har hatt noen eller liten effekt på Covid-19-spredningen, men har hatt en dødelig effekt på deler av samfunnslivet.

Det paradoksale med denne historien er at Hviterussland som levde slik alle andre i alle tider har gjort overfor årlige influensasesonger, har noen av verdens laveste dødelighets-tall for Covid-19.

De levde som de pleide og opplevde ikke noen spesielt dødelig epidemi, slik heller ikke vi i Norge har merket noe til – til tross for at mediene har skremt oss daglig med dette.

Lockdown har vært dødelig medisin for mange virksomheter og mennesker

At det Internasjonale Pengefondet stiller slike krav forteller oss at den kapitalistiske makten er samordnet og godt organisert. 

Det skulle heller ikke være noe overraskelse for folk som kaller seg sosialister, men de viser i praksis at de blir tatt på sengen av politisk press og agendaer fra kapitalkreftene gang på gang, slik det enstemmige Stortinget er eksempel på vedrørende Korona-tiltakene i Norge.

Bare det landet som foraktelig kalles «Europas siste gjenværende diktatur» klarte å stå imot presset til underkastelse. Det er virkelig tankevekkende. Selv om denne saken er et halvt år gammel kan det være greit å minne folk på hvilke utpressing som foregår for å slutte rekkene om nedstengninger for et influensavirus med nytt navn.

Vi republiserer dette innlegget fordi det viser helt tydelig at dette ikke dreier seg om helse, men noe helt annet. Nå kommer det også meldinger om at land med dårlig økonomi og derfor lav vaksinasjonsgrad har lavere dødelighet enn de som har stor vaksinasjonsgrad som f.eks. USA. Er ikke det er paradoks?

Knut Lindtner

IMF vil gi lån til Hviterussland på den betingelse at de innfører lockdown. Lukashenko avslo.

«Vi vil ikke danse etter noen andres pipe», var det presise svaret.

Fra Belarus Telegraph Agency.

Det var enda flere betingelser i tillegg til den finansielle delen. Men de var uakseptable for Hviterussland, sa president Aleksandr Lukashenko da han snakket om utenlandske lån under et møte der man diskuterte støttende tiltak til økonomisektoren som en del av landets banksystem.  Dette rapporterer BelTA.

Aleksandr Lukashenko spurte deltakerne på møtet hvordan og hva slags provisjon utenlandsk assistanse ville kreve av Hviterussland. 

«Hva vil våre partnere kreve? Det  ble annonsert at de kan skaffe Hviterussland  940 millioner dollar i såkalt rask finansiering. Hvordan står det til her?» spurte statens overhode. 

Samtidig understreket han at tilleggskrav som ikke angikk den finansielle delen var uakseptable for landet. 

fra Hviterussland

«Vi hører kravene – for eksempel å møte koronaviruset på samme måte som Italia. Vi vil ikke se den italienske situasjonen gjentatt her i Hviterussland. Vi har vårt eget land og vår egen situasjon», sa presidenten.

Ifølge presidenten har Verdensbanken vist interesse for hvordan Hviterussland i praksis har behandlet koronaviruset. «De er klare til å gi oss ti ganger mer enn de opprinnelig tilbød oss om vi kan vise vise hvor effektive vi er i kampen mot viruset. Verdensbanken har til og med bedt helseministeriet vårt ta del i dette. 

I mellomtiden fortsette IMF å forlange at vi innfører karantene-tiltak, isolering og portforbud. Dette er bare tull- Vi vil ikke danse etter noen andres pipe», sa presidenten.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

62 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 495 ganger.

Post Views: 2 497

Les artikkelen direkte på derimot.no