De siste tallene for døde av Covid i Skottland prøves holdt skjult for befolkningen. De viser at vaksinene har ingen helsefremmende effekt.

Derimot.no

Alex Berenson, Global Research.

DATA OM VAKSINENE FORSVINNER

Skottland var et av landene hvor data som omhandlet covidvaksinene lå mest åpent. Landets myndigheter fortalte nylig at mRNA-injeksjonene viste så god effekt at data ikke lenger vil bli frigitt. 

Fordi effekten var så god!

Med “misrepresented”—feilaktig framstilt— sikter myndighetene til de diagrammene og dataene som til nå har ligget åpent for allmenheten uten filter. Dataene om overdødelighet etter vaksinering ville kunne bli misbrukt til å hindre videre vaksinering, så da var det tryggest for publikum å fjerne dem. 

Her følger det siste diagrammet vi kommer til å få fra skottland:

La oss se hele diagrammet , inkludert boostere for å fjerne all tvil:

13 av de 104 pasientene som døde i Skottland i uken som sluttet 4/2 var uvaksinerte. I løpet av de 4 ukene som endte 4/2 døde 478 personer, hvorav 61 var uvaksinerte. (Tallene tilsvarer 30.000 dødsfall i USA).

Med andre ord; nesten 9 av 10 mennesker som dør i Skottland er vaksinert, hvorav majoriteten av dem har fått booster-dose. Og dødstallene fortsetter å være urovekkende høye, på tross av at omikron er en variant som gir vesentlig mindre innleggelser og sykdom.

Skottland var blant en håndfull land som publiserte så omfangsrike og detaljerte data som dette. Jeg er redd for at de andre landene vil følge Skottlands eksempel om å stoppe publisering.

Covidvaksineeksperimentet er over. Det har vært totalt mislykket. 

Myndighetene er selvsagt like klar over sannheten som oss. 

Derfor foretar de seg det eneste de ser som en mulig utvei av elendigheten: Stoppe mandatet for publisering, fjerne rådata så det ikke skal kunne tolkes, og håpe på at det ikke blir noen langtidsbivirkninger slik at det hele skal gli ubemerket over.

Og selvsagt, forsøke å sensurere alle som forsøker å legge frem sannheten.

Oversatt av Hans Borge

Forsidebilde: engin akyurt

115 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 115 ganger.

Post Views: 194

Les artikkelen direkte på derimot.no