185731638_10158723178567702_61103362756019282_n-b040e436

De kvester og tar liv

Blog
185731638_10158723178567702_61103362756019282_n-b040e436
Hvis jeg sier til noen at vaksinen kun er egnet til å kveste, og å ta liv, vil mange si at jeg overdriver eller snakker usant.
Sitat fra epidemiolog, dr Torkel Snellingen i Hemali i går, vedrørende regjeringens høring om globalt tilpasset regelverk som skal sikre at de kan frata oss selve livet med rødt faresignal i det digitale passet – kanselleringsverktøyet i den nye verdensorden – hvis vi nekter å innta diverse substanser i sprøyteform som er laget av private, kriminelle aktører:
«Hvis dette blir iverksatt, må det oppfattes som de alvorligste brudd på vår grunnlov knyttet til naturrett og brudd på menneskerettighetskonvensjoner siden andre verdenskrig. Dette er totalt uhørt når vi nå vet at vaksineproduktene har bare én virkelig effekt: de kvester og tar liv.» (1).
Jeg gjentar siste del: «…bare èn virkelig effekt: de kvester og tar liv»
Jeg gjentar det en gang til: «…bare én virkelig effekt: de kvester og tar liv»
Husk at det er selgeren av ny medisin som har bevisbyrden, ikke kunden/offeret. Hvis det ikke finnes kontrollstudier som viser klar effekt på harde endepunkt, klar trygghet, har sett forskningsjuks fra Pfizer, mangler transparens for uavhengige forskere, epidemiologiske funn viser kraftig overdødelighet etter vaksinering, og har multiple fagfellevurderte studier med patofysiologiske forklaringer på HVORFOR vi får overdødelighet når vi vaksinerer, skal man selvsagt anta at medisinen tar liv, inntil det motsatte er bevist.
Til orientering. Hvis man lurer, lirker, lokker og presser noen til å sprøyte et radikalt nytt, genetisk produkt inn i blodbanen, og samtidig vet at det, i sum, mest sannsynlig dreper, (det går ikke lenger an å si at man ikke vet), så er det biologisk krigføring mot sine egne. Det er et folkemord. Det er et svik mot folk som stoler på dem. Det er noe som får Vidkun Quisling til å fremstå som en kylling-sviker.
Jeg mener vi har grunn til å stole på at det dr. Snellingen hevder medfører riktighet. Det er svært harde påstander han kommer med nå, og også for en tid siden. Men jeg har likevel ikke sett at noen tør å imøtegå ham med faglige motargumenter på en skikkelig måte fra den lille håndfullen med «konsensus-forskere» som er i mediene og forsvarer dagens mRNA-regime.
Om dr. Snellingen i Hemali:
«Gjennom en lang karriere har epidemiologen lagt til rette for etablering av større regionale forskningssamarbeid, kliniske forskingsprosjekter og undervisning i bevisføring og kritisk kilde analyse i Norge, Sverige og det sørlige Asia.»
Epidemiologi som legespesialisering er selve faget om kost/nytte, samt evidensbasert medisin. Det er epidemiologene man spør hvis man vil vite om en medisin på gruppenivå tar flere liv, enn den sparer.
Wikipedia forteller at epidemiologien er hjørnesteinen i folkehelse, og former politiske beslutninger og evidensbasert praksis (2).
Jeg kan også nevne at verdens mest siterte epidemiolog, og som er regnet som far selv, innen evidensbasert medisin, John Ioanidis har sagt siden starten av «pandemien» og frem til nå at vi ikke har hatt noen pandemi. Dette fordi en pandemi innebærer stor overdødelighet i befolkningen, og ikke medier som sender kamerateam ut til utvalgte sykehus/avdelinger hvor det er krisetilstander, slik som alltid i en sesong.
Med dette bakteppet forstår man kanskje også hvorfor myndighetene ikke har vært transparente med hvorfor de stengte ned landet, «mistet» gule lapper fra møtet i mars 2020, «mistet» tekstmeldinger, og bestemte at beslutningsgrunnlaget skulle være hemmelig i 65 år.
Samtidig som de holder på med noe hemmelig, har de – ved hjelp av mediene m.fl. – laget en ukultur som gjør det nesten umulig å spørre om det foregår noe hemmelig uten å bli kansellert fra det gode selskap.
Sannheten er nå for begredelig til å kunne være sann for mange av oss. Det rokker ved grunnmuren, paradigme, verdensanskuelsen og følelsen av at verden står til påske, i en slik grad at man går i fornektelse, eller såkalt kognitiv dissonans.
Mange vil vende seg i sinne til den som snakker sant, i stedet for å rette sinnet til globalistene – som åpenbart motsier seg selv gang på gang – og som er fjernstyrte fra de internasjonale korporativene (noe de egentlig innrømmer selv).
Det ligger langt inne hos folk å erkjenne at de som skulle være våre tjenere i et åpent, fritt demokrati – de folkevalgte – har blitt globalistiske trojanske hester i regjeringen og Stortinget – også den tause opposisjonen – som tar ordrer fra utlandet som innebærer å slå ihjel mange av oss, kveste enda flere, og skade reprodusksjonsorganene til håpefulle kommende foreldre, som kanskje ikke fikk det barnet de ønsket likevel. Les mer om blødningsforstyrrelser i VG fra i dag (3).
Vi må prente inn i oss selv at sittende myndigheter og helsemyndigheter er en gjeng med uærlige elite-narsissister som ikke fortjener vår tillit eller respekt. Det er alt vi behøver å gjøre. Tenk hvis alle hadde boikottet å gå med maske, teste seg, vaksinere seg, stenge ned skoler, osv. Da hadde ingen skade skjedd. Vi er så uendelig mange fler enn dem. De er sjakk matt hvis folket samler seg og sier nei.
Man trenger ikke mange onde for å lage ondskap. Det er alle de lydige, konforme, politisk korrekte, redde, feige, som adlyder, som er selve nærings-suppen for ondskap. Utdanning hjelper ikke mot slikt. Faren med utdanning er at man kan bli enda mer systemtro blant annet.
Den gode nyheten er at vi kan gjøre som i mange land nå, og samle oss enda mer. Det er ikke for sent å vise motstand. Vi må belyse trollet med informasjon, slik at det sprekker. Og vi må ansvarliggjøre de som har deltatt i denne galskapen.
Mye kommer frem i disse dager, og mye blir skjult av at mediene er opptatt av Ukraina. Mediene var litt på gli… så kom krigen, og de glemte tydeligvis at vi har et landssvik på gang.
Lenkene til fotnotene: