COVID-sprøytene er de dødeligste «vaksiner»i historien.De tar flere liv enn de redder.

Derimot.no

derimot.no:

Vaksinen er dødeligere enn infeksjonen.

Analyse av Dr Joseph Mercola

Lenke til utskrift av intervjuet:
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/21/covid-vaccine-statistics.aspx

ARTIKKELOVERSIKT:

Data tyder på at 1 av 317 gutter vil pådra seg myocarditt fra COVID-sprøytene, og etter en tredje booster (oppfrisker-dose, red.) kan antallet meget vel tenkes å øke.

  • VAERS`tilbakemeldingstjeneste er sannsynligvis underrapportert med en faktor på 41. I og med at det er innrapportert over 8000 dødsfall kort etter vaksinering i USA, samt at 98% av disse kategoriseres som overdødelighet, antyder dette at så mange som 300.000 amerikanere kan ha omkommet av COVID-sprøytene …foreløpig.
  • Utregninger kalkulert på regjeringsdata fra 35% av verdens befolkning antyder at vi dreper omtrent 411 mennesker pr million sprøyter i gjennomsnitt.Moderna og Pfizer er begge to-dose-regimer, noe som skyver tallet opp til 822 dødsfall pr million fullvaksinert person. Og dette utgjør bare dødeligheten på kort sikt. Vi har fremdeles ikke begrep om hvordan disse innsprøytningene vil påvirke dødelighet og overdødelighet på lang sikt!
  • En Italiensk undersøkelse fant at hvis man forandret definisjonen på «død av COVID» til bare å betegne dem uten samtidige alvorlige tilleggsdiagnoser, ville dødeligheten av selve virussykdommen utgjøre bare 2,9% av totalantallet. Dette antyder at hvis et COVID-dødsfall ble omdefinert som å være «død med COVID» til «død av COVID», ville de innrapporterte dødsfallene av COVID kunne bli lavere enn antallet omkommet av vaksinen.
  • Den dødeligste vaksinen noen gang laget tidligere er koppevaksinen, som drepte en pr million mennesker. COVID-sprøytene dreper 822 pr. million fullvaksinerte, og gjør dem dermed mer enn 800 ganger mer dødelige enn den hittil dødeligste vaksinen i historien!

Steve Kirsch er direktør i COVID-19 Early Treatment Fund, og i dette intervjuet forteller han om vaksinedata som han har presentert for USA`s FDA og CDC i løpet av flere møter. 

Steve Kirsch

Eksempelvis gjenga Kirsch data under møtet med  FDA VRPAC (Vaccines and Related Biological Products Advisory Comittee) 17 september 2021 som viser at 1 av 317 vaksinerte gutter mellom 16 og 17 vil pådra seg myocarditt av sprøytene, og at man etter en tredje booster-sprøyte sannsynligvis ville få et enda høyere tall. Han fremla også data som viste at vaksinen fra Pfizer drepte flere mennesker enn den redder. Jeg fremlegger mer data om dette senere i artikkelen. 

Kirsch kom ikke inn i dette med en forrutinntatt holdning om vaksiner. Både han og familien er dobbeltvaksinert . Og det var ikke før etter at han begynte å høre om at andre hadde problemer at han begynte å dypdykke inn i dataene.

Han forklarer:

Etter at jeg ble vaksinert, spurte en kvinne meg:

»Syns du jeg skal ta vaksinen? «Og jeg svarte: «Selvfølgelig skal du det; dette er den tryggeste vaksinen som er produsert. Ingen har dødd, og det er ingen bivirkninger. Denne moderne teknologien må du bare ta»

Svaret på mitt neste spørsmål ga meg bakoversveis:

»Hvorfor stiller du et så tåpelig spørsmål?» Hun svarte:»Vel, tre av mine slektninger tok vaksinen og alle tre døde i løpet av en uke» Jeg svarte: »Nei, nei, det kan bare ikke stemme.«

Jeg prøvde å overbevise henne om at hun tok feil, og at dødsfallene måtte ha hatt en annen årsak. Jeg skrev til henne at

«Statistisk er det en umulighet at tre mennesker dør av en vaksine som ikke dreper noen», og hun skrev tilbake: « Jo, men de er døde».

Det ble en gamechanger for meg, selv om jeg fremdeles var i benektelse. Jeg resonnerte ut fra tidligere erfaringer med FDA, uten å skjønne at ting hadde forandret seg. Heller ikke begrep jeg at CDC nå er misjonsdrevet; og misjonen innebar å sette en sprøyte i et hvert menneskes arm. Så CDC og FDA hadde fremdeles min fulle tillit. 

Kort etter kom min tepperenser på hjemmebesøk iført munnbind.

Og jeg sa:» Hei, dere må sørge for å bli vaksinert, så slipper dere å gå med munnbind.»

Han svarte:

»Jeg har tatt vaksinen, men fikk en utrolig kraftig reaksjon etterpå. Jeg fikk et hjerteattakk to minutter etter at jeg ble injisert.»

Han fortalte også at konen hans hadde fått Parkinsonlignende symptomer etter vaksinering; venstrehånden hennes hadde fått ukontrollerte skjelvinger.

 
PRISEN VARSLERE MÅ BETALE.

 
Men dataene var til slutt det som overbeviste ham om at folk måtte bli fortalt sannheten om vaksinene, i og med at uten denne har de ikke mulighet til å gi informert samtykke. Han har ofret mye for å kunne gjøre det, inkludert profesjonelle forhold og millioner av dollars i tapt inntekt. 

«Jeg satte mitt sosiale liv på pause og begynte å studere de ulike databasene samt å snakke med folk om det som foregår» sier Kirsch «Alle steder jeg undersøkte, ble sannheten mer og mer klar for meg. Og i Mai 2021 skrev jeg en 250-siders artikkel for TrialSiteNews, som jeg antar  er den lengste artikkelen de noen gang har trykket.

 
I løpet av en uke etter at artikkelen ble trykket, sluttet hver eneste en av medlemmene i mitt COVID 19 Early Treatment Funds rådgivende organ, dvs 14 forskere fra hele USA i forskjellige felt og ekspertiser. De sa jeg var en ond person og at de ikke ønsket å snakke mer med meg overhodet. 

woman in denim jacket covering her face with her palm
Når du har gjort noe galt må du skamme deg. Men hvis du ikke vet hva som er galt, hva skal du gjøre da?

Jeg sa til dem «Hvis analysene er feil, vennligst fortell meg hvor jeg tar feil». De nektet å svare, bare påsto at vaksinene var trygge, og at jeg burde skamme meg.

Kirsch produserte også et 177 siders slide-show i Oktober 2021, til VRBPAC høringen med titelen «Spørsmål om Covid-vaksinen».(LENKE 2) Dette er en absolutt skattekiste av informasjon, og jeg vil anbefale på det sterkeste å besøke denne ressursen som han oppdaterer i sanntid.

VAERS` DATA ER SANNSYNLIGVIS UNDERRAPPORTERT MED EN FAKTOR PÅ 41

I videoen hans «Vaccine Secrets: COVID Crisis», (LENKE3), første episode av «The False Narrative Takedown Series», beskriver Kirsch hvordan man kan beregne dødeligheten til vaksinene., noe han og hans team av statistikere har gjort på data fra ulike kilder, inkludert men ikke begrenset til «The US. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS).

Kirsch estimerer at tilbakemeldinger til VAERS har en URF (underrapporterings-faktor) på 41, og at det virkelige tallet for dødsfall  i USA av COVID-vaksinen ligger et sted mellom 150.000 og 300.000.

«Vi benyttet åtte forskjellige kilder, VAERS var bare en av dem. Så når noen sier «Du kan ikke bruke VAERS til dette, det er ikke mulig å forske på årsakssammenheng ut fra VAERS`data» svarer jeg bare «Fint, vi får de samme svarene når vi bruker syv andre kilder».

I analysen av  VAERS fant vi at bivirkninger og dødsfall ble underrapportert med en faktor på 41, som er svært plausible tall. For ti år siden hadde vi et system hvor vi kunne oppdage alle de urapporterte tilfellene til VAERS, og de fant at VAERS ble seriøst underrapportert tilsvarende 95 ganger. Vaksiner som vi trodde var trygge var ikke trygge i det hele tatt. Så hva ble gjort? Prosjektet ble rett og slett stoppet. Så årsaken til at vi har et så dårlig system idag er at dette er meningen. Hvis vi hadde hatt et godt system ville det vist alle svakhetene med disse vaksinene.»

Systemet er utvilsomt med hensikt gitt et teknisk design for  radikalt å hindre at for mange rapporter blir sendt. Det tar mer enn 30 minutter å fullføre en eneste rapport, og du kan ikke lagre den før det er fullført. Hvis du forlater den blir du timet ut, og må starte på nytt. 

Kirsch kjenner til en neurolog i California som sier hun har  2000 vaksineskadde pasienter av en klientbase på 20000, men som forteller at hun bare har levert inn to rapporter til VAERS. Hun har ikke tid til resten. Dermed har hun en underrapportering med en faktor på 1000. Og selv om leger er lovpålagt å sende bivirkningsrapporter fins det ingen tvang eller straff hvis de lar være. 

Det er også viktig å være klar over at det ikke betales noe for å sende inn rapporter. Dette er såpass omfattende at det kunne utgjort en deltidsstilling for leger hvis de skulle rapportert alle bivirkningene og dødsfallene på en ansvarlig måte. 

COVID VAKSINEN ER MYE DØDELIGERE ENN INFEKSJONEN

I gjennomsnitt er teamets konklusjon at vi dreper 411 mennesker pr million doser over hele verden  ( Og som kjent er Moderna og Pfizer to-dose regimer) Og dette er bare korttids- dødelighet. Hvordan disse vaksinene påvirker dødeligheten på sikt vet ingen. 

I Italia viste e gjennomgang av Covid-19 dødsfall at bare knapt 4000 av 130000 skyldtes Covid-19 som eneste dødsårsak.

For å sette dette i perspektiv, ble det gjort en italiensk undersøkelse i Oktober 2021 som fant at ved å forandre definisjonen for COVID dødelighet til bare å inkludere de tilfellene hvor C-19 var eneste årsak til død, dvs. uten komorbiditet, ble dødsfallstatistikken redusert med 97%, fra 130.000 til færre enn 4000.

Kirsch tror at den reelle dødsraten fra C-19 i USA kan være omtrent 50% av de tilfellene som rapporteres. Det vil bety at omtrent 380.000 amerikanere døde av C-19 ( i forhold til med C-19), mens selve vaksinen har drept opptil 300.000. Med andre ord; det virker sannsynlig at kuren er verre enn sykdommen!

COVID-VAKSINEN ER DEN DØDELIGSTE «VAKSINE» SOM NOEN GANG ER LAGET

Og det blir bare verre. I Pfizer`s barneforsøk pådro 12 år gamle Maddie De Garay seg flere grusomme bivirkninger, inkludert lammelse. Denne bivirkningen ble bagatellisert og rubrisert som «magesmerter». Hverken CDC eller FDA har undersøkt tilfellet selv, på tross av at de har lovet å gjøre det. Pfizer har også nektet å undersøke saken. 

«DISSE COVID-VAKSINENE GIR  OVER 800 GANGER HØYERE DØDELIGHET ENN DEN HITTIL DØDELIGSTE VAKSINEN VAKSINEN I HISTORIEN UTEN SAMMENLIGNING. OG DE ER PROMOTERT SOM TRYGGE OG EFFEKTIVE!  STEVE KIRSCH»

I ungdomsforsøket fikk 1 av 1131 barn lammelse. Pfizer`s voksenforsøk viser at sprøyten redder ett liv for hver 22000 fullvaksinerte menneske. Men for barn er det estimert at det må fullvaksineres mer enn 630.000 barn for å redde ett liv. Det betyr at vi blir tvunget til å gi 557 barn alvorlige bivirkninger for hvert liv vi sparer. Og foreløpig er det ikke kommet inn en eneste rapport om et friskt barn som har dødd av en COVID-infeksjon noen steder i verden.

Det betyr igjen at antallet barn som må vaksineres for å redde friske barn fra COVID-død er uendelig, siden friske barn ikke dør av covid. Det fins ingen tvil om at når det gjelder barn har COVID-vaksinen ingen nytte og bare risiko.

Kirsch anfører:

«Dr. Paul Offit ble intervjuet for 20 år siden i «CBS 60 Minutes», og han fortalte at koppevaksinen er så farlig at den aldri burde brukes i vår moderne tid. Det er den farligste vaksinen som noen gang er funnet opp…og koppevaksinen dreper bare ett menneske pr million, som jo er mye.

Paul Offit - Wikipedia
Dr. Paul Offit

300 millioner mennesker blir vaksinert; 300 mennesker må dø. Det er uakseptabelt ifølge Offit, mens han nå akkurat har fremsnakket en vaksine som dreper 822 mennesker pr million dobbeltvaksinerte.

For det betyr jo at COVID-vaksinene er over 800 ganger dødeligere enn den hittil dødeligste vaksinen i menneskenes historie. Helt uten sammenligning . Og de promoteres likevel som trygge og effektive!»

COVID-VAKSINEN ER DØDELIGERE JO YNGRE DU ER

Basert på en anmodning fra dr Peter McCullough, analyserte også Kirsch COVID-sprøytens dødelighet i forhold til aldersgrupper ved å bruke data fra VAERS. For 80-åringer, er vi tvunget til å drepe to for å redde en person. For 20-åringer, må 6 ofres for å redde ett liv. 

Jo yngre du er, jo større er risikoen. Kostoff-analysen (LENKE 4) fant også det samme generelle mønsteret. Ronald N. Kostoff er en forskningsassistent i Gainsville, Virginia, som i 2016 skrev et ekspert-granskning av underrapporteringstilfeller i biomedisinsk litteratur.(LENKE 5)

I granskningen som ble publisert i Oktober 2021 fant Kostoff at fem eldre mennesker omkommer av sprøyten for hver person som reddes, og forholdstallene forverrer seg jo eldre du blir. Når det er sagt, “Vaksinene er meningsløse for alle aldersgrupper, som er nøyaktig det samme jeg fant uavhengig av Kostoff`s funn” sier Kirsch.

“Ingen burde gis disse vaksinene. Det fins ingen kost-nytte- analyse som jeg har sett som viser at de har noen nytte. Det burde være åpenbart at man holder seg borte fra en medisin som like godt kan ta livet av deg som redde deg.

Du foretrekker å ta en medisin som har  minimum  10 ganger større sannsynlighet for å redde livet ditt som for å ta livet av deg, siden i det hele tatt å ta en medisin er frivillig. Hvilken nytte venter du deg av å innta noe som bare har en marginal nytte med en fullstendig ukjent kort-og langtids risikoprofil?

Jeg må også si at argumentasjonen som går på samfunnsmessig nyttevirkning av vaksinen, hvor mange sier at “du er egoistisk som ikke vaksinerer deg” er helt irrasjonell. 

Har du noengang sett en CCD analyse (eller en analyse fra norske helsemyndigheter for den del O.A) som påviser den samfunnsmessige nytten av å ta vaksinen? Den analysen finnes ikke. Og grunnen er at den samfunnsmessige nytten ville fremstå som så bitte liten at det ville virke latterlig. I dag vet vi at de vaksinerte sprer smitte med samme sannsynlighet som de uvaksinerte. Så hvor er den samfunnsnyttige virkningen da?

Hvis det ikke fantes noen nedside ved å injisere seg ville folk kunne si, joda, kanskje det eksistere en nyttevirkning. Jeg vil ta den! Men her risikerer du livet ditt siden omtrent en av 1000 vil omkomme av selve vaksinen.Så hvis jeg sier: Ville du ofre livet ditt for å redde 100 person-år?( f eks 10 mennesker som lever 10 år lenger).

Når jeg stilte dette spørsmålet i klubben min til noen få hundre mennesker, var det ingen som rakk opp hånden .Så jeg spurte: Hva med 1000 person-år? Hvis du visste at du ville redde 1000 person-år, ville du stilt opp frivillig? Fremdeles ingen håndsopprekkelse. Ikke så rart kanskje, siden tanken er totalt ufornuftig. 

Vi har en konstitusjonell rett til liv…og jeg syns slett ikke at det er egoistisk å ville leve. Du har familie, venner og folk du er glad i, hvorfor skulle jeg be deg om å ofre ditt eget liv? Ingen ville gjøre det, det er ufornuftig.

 
Alle har sin egen måte å bidra til samfunnet vårt. Hvorfor skulle vi noen gang anmode noen om å ofre livet sitt for en potensiell samfunnsytte? Kanskje vi skulle spør Joe Biden” Joe, hvis du kunne redde 1000 person-år, ville du gjøre det?”. Jeg antar at svaret ville bli meget interessant.

 
CDC UTFØRER STATISTISK MAGI NOK EN GANG

I motsetning til alle disse dataene har vi en nylig analyse fra CDC (LENKE 6) som konkluderer med at mennesker som tar COVID-sprøyten har 2/3 mindre sannsynlighet for å dø av alle årsaker.

Janet Woodcock | FDA
Janet Woodcock er en lege i USA som er sjef for USAs «Food and Drug Administration» (FDA).

 
«Jeg sendte Janet Woodcock  en liste med 180 spørsmål, og skrev at jeg er overbevist om at du ikke er i stand til å besvare noen av dem. Finner du ikke det ergerlig?» hun sendte meg tilbake en email hvor hun skrev:» Se på CDC`s analyse, som viser at etter at du får vaksinen, er det 2/3 nedgang i dødelighet».

Min venn og jeg fikk latterkrampe da vi studerte analysen. Statistikken av 18-44-åringer viser 35% lavere sjanse for å dø av uhell. Resten dør av sykdom- kreft, hjertesykdom osv. 

Den eneste måten å oppnå en reduksjon i dødelighet av alle årsaker er at ingen dør av noe som helst lenger- dvs av en hvilken som helst sykdom- samtidig som vi også reduserer antallet ulykker de har…dette er udødelighetsmedisinen. Men spøk til side, det finnes ikke noe grunnlag overhodet for å mene at noen får en bedre helse etter vaksinering.

Ingenting er forbedret. Du er ikke udødelig. Tvert imot er immunsystemet ditt ødelagt etter sprøyten. Du har også større sannsynlighet for å bli smittet med COVID,  i Storbritannia viste statistikken at ettersom effekten av vaksinene forsvant,  ble 40-åringer mer enn dobbelt så ofte smittet og syke hvis de var vaksinert.

 
I USA fins det et sykehus i et område hvor det er 50% vaksinasjonsdekning, men hvor samtidig 90% av de innlagte er vaksinerte.  Man kan rett og slett ikke finne opp den typen statistikk. 

Og selv om CDC ble konfrontert med  statistikken av Aaron Siri, som omtalte dette i sitt nyhetsbrev, bare ignorerte de den. Så CDC ser ut til å fantasere frem data som siden blir fremlagt på sidene deres med egen logo slik at det skal fremstå som troverdig, samtidig som de bare overser all kritikk og unnlater å besvare noe som helst. 
Og ingen i det medisinske samfunnet kritiserte CDC`s analyse. Jeg skrev en meget populær artikkel om saken i mitt eget nyhetsbrev som ble kalt: »FDA oppdager ungdommens kilde».

DEN STØRSTE SVINDEL I HISTORIEN. 

Alt tatt i betraktning må man absolutt kunne kalle COVID- vaksinasjonskampanjen for den største svindel i nyere tid. Som Kirsch sier, fremtrer dette som et et korthus, bare holdt sammen av tro på data som ikke finnes samtidig som man unnlater å ta hensyn til sikkerhetsdataene i VAERS-systemet og andre studier som ikke samsvarer med deres egen narrativ. 

Corona-Impfstoffe: Heidelberger Pathologe will mehr Obduktionen - SWR Aktuell
Dr.Peter Schirmacher

De unngikk til og med  resultatene til en av verdens mest kjente patologer (Peter Schirmacher) som viste at mellom 30 og 40% av dødsfallene til vaksinerte som døde innen to uker etter vaksinering, skyldtes selve vaksinen. De fastholder fremdeles at ingen dødsfall kan knyttes til Pfizer eller Moderna-vaksinene. En påstand som er direkte latterlig. 

«Jeg har hverken hørt om eller opplevd noe lignende selv. Konspiratørene som forteller disse falske narrativene holder alle til i paraplyorganisasjonen the Department of Health and Human Services; nemlig FDA, CDC og NHI. 
De er alle medskyldige, kongressen er med, hovedstrømsmediene deltar, det medisinske samfunnet også. De kan ikke ta sjansen på noen innrømmelser nå; de sitter i dette til halsen. Og det ville medføre et alvorlig prestisjetap.
Vi har bedt dem i månedsvis om å se på VAERS´data, og de har svart med å ignorere oss og sensurere oss istedenfor å gå i dialog med oss. Det finnes ingen der som ønsker å gå i dialog med oss.

 
Vi forteller de såkalte faktasjekkerne hvor de skal undersøke og hvilke spørsmål de skal stille CDC for å få verifisert våre historier, men det blir aldri fulgt opp. Disse faktasjekkerne nekter alle sammen å delta med en telefonsamtale eller Zoom-samtale som det blir gjort opptak av siden de ikke ønsker å bli eksponert som partiske.

Vi har valgt en strategi for å få en forandring på dette. Vi kommer til å kjøre en serie annonser. Hver eneste annonse vil presentere en unik personlighet, som dr Peter McCullough, en kjent sportsprofil, leger, offere for vaksinen osv.. Publikum vil da kunne relatere sine egne personlige opplevelse til opplysningene i annonsene. Og det vil gi dem en mulighet til å påvirke andre til å tenke seg om to ganger før de lar seg injisere. 

Og det er selvsagt et rimelig forlangende. Vi vil fortelle dem hvor de skal gå for å finne de opplysningene som media ikke tillater dem å se. For bare da vil de kunne bli i stand til å ta en uhildet avgjørelse. For folk flest blir hindret i å høre den andre siden av historien, og det hvite hus bidrar til å undertrykke den. I og med at det hvite hus har en hit-liste for hvem det er viktig å sensurere, er det meget tydelig hva som foregår. Når i historien har vi opplevd noe lignende?

Peter McCullough, MD testifies to Texas Senate HHS Committee - YouTube
Dr. Peter McCullough vitner i senatskomiteen for helse og sosiale tjenester i Texas.

For opplever du noen gang å se McCullough på CNN? Nei, for de er fast besluttet på å servere bare den ene siden av dette. Hvis de iblant ønsker å gi inntrykk av en slags balanse, inviterer de en eller annen som ikke er ekspert, og tar et intervju med vedkommende. Robert Malone kommer aldri til å opptre på CNN. Malone er oppfinneren av mRNA-vaksinen, og likevel skulle han ikke være kvalifisert til å snakke om den på CNN?

Amerika pleide å være et land som omfavnet et mangfold av meninger, og vi hadde talefrihet.  Vi hadde frihet til å kunne fortelle sannheten. Dette er slutt. Friheten vår er blitt tatt fra oss.

Hvis du ikke er enig  med påstandene i hovedstrømsmediene, blir du sensurert. Så det vi blir tvunget til å gjøre er å kjøre annonsene våre på alternative medier, siden hovedstrømsmediene vil nekte å ta inn annonsene pga at de oppmuntrer folk til å høre den andre siden av historien.»

MER INFORMASJON

Du kan som sagt laste ned Kirsch`s 177-siders PDF(LENKE 2) se gjennom «False Narratives , fullpakket med spørsmål og data om COVID»vaksinen». Jeg vil også anbefale deg å se på hans «False Narrative Takedown» (TFNT) series, som du kan finne på hans Rumble-konto. 
Du kan også benytte hans webside skirsch.io (lenke) eller følge ham på sosiale medierinkludert Twitter, Gab, Telegram og Linkedin. Hvis du ønsker å være oppdatert kan du abonnere på hans Substack- konto. Fordelen med Substack er at den er usensurert , og han anbefaler folk et abonnement, som går til dekning av egne utgifter. 

Lenker:

1) https://dailyexpose.uk/2021/09/18/fda-experts-reveal-the-covid-19-vaccines-are-killing-2-people-for-every-1-life-saved/
2) https://www.skirsch.com/covid/VRBPAC-10-26-21.pdf
3) https://www.skirsch.io/vaccine-resources/
4) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X
5) https://sciendo.com/pdf/10.20309/jdis.201623
6) https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7043e2.htm?s_cid=mm7043e2_w

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/21/covid-vaccine-statistics.aspx

Oversatt av Hans Borge

Forsidebilde: Hakan Nural

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 964 ganger.

Post Views: 2 292

Les artikkelen direkte på derimot.no