Bli sint, fokuser på det negative og fortell sannheten

olehartattordet.blogg.no
“Realty is that which, when you stop believing in it, doesn`t go away.”
Philip K. Dick
“Truth is objective, that it is not based on the perception of human beings (which is capable of wavering). Truth is simply that which is. It is that which has occured in the past and that which is occuring in the present. That which is.”
Mange er av den oppfatningen at sannheten ikke behøver å forsvares, og det er særlig gjeldende overfor politisk korrekthet (etablerte sannheter) som ikke skal utfordres. Løgnere og kriminelle bør utfordres og stilles til ansvar.
VI er instrumentene sannheten opererer gjennom. En annen virkelighet kan bli snakket inn i vår eksistens av oss hvis vi bryr oss nok om å finne ut hva sannheten er, for deretter å utvikle motet og viljen til å promotere og forsvare den.
 
Vi har også vrangforestillingen om at vi aldri skal bli sinte. «Ingen burde noensinne bli sinte, det er en følelse som må renses ut av systemet ditt.»
Mens ikke-berettiget sinne motvirker en produktiv utvikling og kollektiv innsats for å få til kollektiv endring, kan berettiget sinne være en viktig motivasjon for å skape positiv forandring i verden. Hvis du ikke er «rasende» over det urettferdige og kriminelle som skjer rundt deg, da er du ikke oppmerksom eller bevisst – du er bevisstløs.
 
Og forestillingen om at du gjør ting verre ved å fokusere på negative saker er falsk. Å ignorere negative problemer er som å ignorere symptomer på en sykdom og gjør problemene verre. Å nekte å se på kritisk informasjon bare fordi det gjør deg ukomfortabel, er å velge en uvitenhetstilstand med vilje – for å forbli ubevisst.
Teksten fortsetter under bildet
Relatert lesing: 

Les artikkelen direkte fra kilden