Apropos påstandene om russisk innblanding i Ukraina. Her er lista over USAs innblanding i andre land siden 1945.

Derimot.no

Dette er en repetisjonsøvelse, men helt nødvendig. Folk har en tendens til å glemme og den yngre generasjonen som vokser opp vet ikke, av naturlige årsaker. Mediene informerer ikke lenger og bruker ikke tid og ressurser på å trekke historiske linjer. Hvis de gjør det er det gjerne for å omskrive historien slik vi nå ser foregår i Polen og i EU-parlamentet.

På minnemedaljer i USA har en utelatt Sovjetunionen som en av seierherrene under 2. verdenskrig. I Polen fjernes monumenter som kan fortelle en annen historie enn den som er politisk ønsket i dag. Historien under en en liten dose motgift. Det er særlig viktig i dag hvor pro-USA-mediene fremstiller Russland som aggressive, mens det faktisk er det motsatte som er tilfellet.

Knut Lindtner
Redaktør

Styrting av andre folk sine regjeringar: den store lista over USA sine «regimeskifte»

av William Blum
Global Research, 17. februar 2018

William Blum 1. februar 2013

GR-redaktørens merknad:

Denne flengande landsoversikten av William Blum, vart først publisert i 2013, og på Global Research i 2014.

Med tanke på nyleg utvikling i Latin-Amerika og Midtausten, er det verdt å ta eit tilbakeblikk på historia til USA-sponsa militærkupp og «mjuke kupp», alias regimeskifte [eng. regime changes].

Ironisk nok skuldar USA, i den såkalla «Russlandsgranskinga» [“Russia probe”], Moskva for å blande seg inn i USA sin politikk.

Denne artikkelen handlar om prosessen å styrte suverene regjeringar gjennom militærkupp, krigshandlingar, støtte til terroristiske organisasjonar, hemmelege operasjonar som støtter opp under regimeskifte.

Nyleg har Trump-administrasjonen støtta US-amerikansk finansiering av regimeskifte i Venezuela og på Cuba.

Michel Chossudovsky, 18. februar, 2018

Tilfangetatte invasjons-soldater etter landgangen i “Grisebukta” på Cuba 17. april 1961. CIA sto bak dette innblandingsforsøket i et naboland. Det var verken første eller siste gang USA prøvde seg på Cuba. Kan ikke huske at den norske regjeringen eller noen andre ledende norske politikere protesterte mot dette.

Førekomster av USAs styrting av, eller forsøk på styrting av, ei framand regjering, sidan Andre verdskrig. (* indikerer at dei har lykkast med å kaste regjeringa)

• Kina 1949 til tidleg 1960-tal
• Albania 1949-53 
Aust-Tyskland 1950-talet
• Iran 1953 *
• Guatemala 1954 *
• Costa Rica på midten av 1950-talet
• Syria 1956-7
• Egypt 1957
• Indonesia 1957-8
• Britisk Guyana 1953-64 *
• Irak 1963 *
• Nord-Vietnam 1945-73
• Kambodsja 1955-70 *
• Laos 1958 *, 1959 *, 1960 *
• Ecuador 1960-63 *
• Kongo 1960 *
• Frankrike 1965
• Brasil 1962-64 *
• Den dominikanske republikken 1965 *

I april 1965 invaderte USA Den Dominikanske Republikken. De var redd for et nytt Cuba. Kan ikke huske noen norske protester den gang heller.

• Kuba 1959 fram til no
• Bolivia 1964 *
• Indonesia 1965 *
• Ghana 1966 *
• Chile 1964-73 *
• Hellas 1967 *
• Costa Rica 1970-71
• Bolivia 1971 *
• Australia 1973-75 *
• Angola 1975, 1980-talet
• Zaire 1975
• Portugal 1974-76 *
• Jamaica 1976-80 *
• Seychellane 1979-81
• Tsjad 1981-82 *
• Grenada 1983 *
• Sør-Jemen 1982-84
• Surinam 1982-84
• Fiji 1987 *
• Libya 1980-talet
• Nicaragua 1981-90 *

USA finansierte og utstyrte såkalte opprørsgrupper i Honduras for å styrte den radikale regjeringen i Nicaragua på 1980-tallet. De såkalte “contras”. Naturligvis ble de beskrevet som demokratiforkjempere. Kan ikke huske noen regjeringsprotester fra Norge den gangen heller, nei.

• Panama 1989 *
• Bulgaria 1990 *
• Albania 1991 *
• Irak 1991
• Afghanistan 1980-talet *
• Somalia 1993
• Jugoslavia 1999-2000 *
• Ecuador 2000 *
• Afghanistan 2001 *
• Venezuela 2002 *
• Irak 2003 *
• Haiti 2004 *
• Somalia 2007 fram til no
• Libya 2011*
• Syria 2012

Spørsmål: Korfor vil det aldri kome eit statskupp i Washington?
Svar: Fordi der ikkje finst nokon amerikansk ambassade.

Merknad frå Global Research-redaktøren: Til denne lista, som var publisert i 2013, må vi legge Ukraina, der det lykkast dei å styrte Viktor Janukovitsj i februar 2014.

Copyright © William Blum, William Blum, 2018
Omsett av Monica Sortland

Bilder/tekst: Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 660 ganger.

Post Views: 2 427

Les artikkelen direkte på derimot.no