appell

olehartattordet.blogg.no

 

 

Myndighetene og pressa agerer som salgsrepresentanter for vaksineindustrien. De videreformidler Pfizer sin reklame som om det er objektiv sannhet. Hvilke andre produsenter får nyte et slikt privilegium? Ingen så vidt jeg vet. Og stiller man spørsmål om den ukritiske promoteringa av pfizer vaksina så blir man stemplet som konspirasjonsteoretiker. Dvs at når man faktisk gjør den jobben pressa burde gjort så blir man latterliggjort.

Astra Zeneca, Moderna, og Johnson og Johnson vaksinene ble raskt trukket tilbake som resultat av flere alvorlige bivirkninger og dødsfall. Bivirkningene og dødsfallene koblet til Pfizer vaksina er mye mye høyere enn alle bivirkninger og dødsfall som tidligere er registrert i fra alle medikamenter siden den registreringen startet, likevel så anbefales Pfizer vaksina til store og små, enda den hverken hindrer smitte eller sykdom. Hvordan er det mulig, hvorfor blir ikke det medikamentet som har skadet flest mennesker noensinne fjernet fra markedet?

Og hvem er det som har tjent på den såkalte dugnaden der vi blir oppfordret til å ta en for laget? De eneste som har profitert på restriksjonene og nedstigninga er legemiddelindustrien, de rikeste av de rikeste, og myndighetene som har tilegnet seg mere makt, og som klart og tydelig viser sin forakt for frihet og demokrati, samtidig som de med viten og vilje skaper splid hos befolkningen.

 

Vi blir fortalt at 38 innlagte uvaksinerte covid pasienter, der det ikke sies noe om alder eller underliggende sykdommer, at de er årsaken til at helsevesenet vil bryte sammen. Men det er en blank løgn som myndighetene bruker for å slippe å ta ansvar for den prekære situasjonen helsevesenet er i og har vært i i lang tid, der de har med seg pressa som støtter opp om løgnene deres. I årevis har politikerne nedbemannet sykehusene, nedlagt intensivplasser og bevilget mindre penger til dem. Og dette har ikke endret seg under pandemien, noe som jo er veldig merkelig med tanke på situasjonen vi er oppe i. Blant annet så risikerer nå de to sykehusene Diakonhjemmet og Lovisenberg å gå konkurs pga pandemien. Hvordan i all verden kan det være de uvaksinerte sin skyld?

 

Regjeringa har også bestemt seg for å kjøpe inn upålitelige hurtigtester for fem milliarder kroner. For disse pengene kunne man ha bygget flere nye sykehus eller fikset opp i alle de nåværende problemene sykehusene sliter med. Med en slik prioritering så forteller jo regjeringa at de ikke er interessert i å ordne opp i problemene, men at de til og med vil betale fem milliarder for å opprettholde dem.

Men det er ikke det eneste pengesløseriet regjeringa er i gang med. Nå har Støre bestemt seg for å doble klimabistanden til andre land i fra 7 milliarder kroner til 14 milliarder der det ikke finnes noe offentlig regnskap som viser hvem og hva disse pengene går til og bruken av dem. Og dette skjer i en tid der folk, bedrifter og institusjoner sliter med dårlig økonomi som aldri før pga høye strømpriser, en økning som politikerne også er ansvarlige for og som kommer til å resultere i nedbemanninger, nedleggelser og utflytting av bedrifter til andre land, som så vil føre til store tap av arbeidsplasser.

Hvorfor prioriterer ikke regjeringa egen befolkning, bedriftene og helsevesenet her hjemme? Og hvorfor stiller ikke pressa disse helt åpenlyse spørsmålene? Aldri før har det vel vært mere åpenlyst at både politikerne og pressa ser ut til å vise forakt for egen befolkning, at de kun er ute etter å mele egen kake og at de tjener storfinansen.

Og nå vil de innføre coronapass som fører til segregering og en videre demontering av demokratiet som allerede har fått slagside. Men når er man fullvaksinert? Når kommer den siste dosa For hvis man tror at man er fullvaksinert når man har tatt to doser, da har man ikke fulgt med i timen. Tar man ikke den siste dosa som er tilgjengelig og påkrevd, så er man ikke fullvaksinert. Dvs at man kun er fullvaksinert i en tidsbegrenset periode.

 

Med et slikt pass vil det også bli enklere å innføre et digitalt pengesystem, der fysiske kontanter vil bli fraværende. Gjennom et slikt system så vil det bli enda lettere å kontrollere og overvåke oss. Gjør vi ikke som vi blir fortalt så kan de stenge pengetilførselen vår uten at vi kan gjøre noe som helst med det. Med andre ord så er det i realiteten snakk om et lydighetspass.

 

Blir et slikt pass innført så vil det være legemiddelprodusentene og storkapitalen som etter noe tid vil tar over styringa når de ser at de ikke lenger har behov for politikerne og pressa som har agert som nyttige idioter for dem. Dvs at de som nå promoterer dette de skjærer over greina de selv sitter på.

Jeg skjønner at mange synes at dette er skremmende, men det vil bli mye mere skremmende hvis de får gjennomført dette og vi ikke får stoppet det. Vi må agere nå før det er for sent. Og vaksinerte og uvaksinerte må stå sammen skulder ved skulder i den prosessen, for vi er alle i samme båt selv om myndighetene og pressa gjør sitt ytterste for å få oss til å tro at vi er fiender. Slåss vi med hverandre i stedet for å ta opp kampen mot dem som vil oss vondt, ja da har vi tapt. Det kan vi ikke tillate.

 

Berettiget sinne er nå på sin plass og er en viktig motivasjon for å skape positiv forandring i verden. Hvis du ikke er «rasende» over det urettferdige og kriminelle som skjer rundt deg nå, da er du ikke oppmerksom eller bevisst – da er du bevisstløs.

Forestillingen om at vi gjør ting verre ved å fokusere på negative saker er falsk. Å ignorere negative problemer er som å ignorere symptomer på en sykdom og gjør problemene verre. Å nekte å se på kritisk informasjon bare fordi det gjør deg ukomfortabel, er å velge en uvitenhetstilstand med vilje – for å forbli ubevisst.

Vi er instrumentene sannheten opererer gjennom. En annen virkelighet kan bli snakket inn i vår eksistens av oss hvis vi bryr oss nok om å finne ut hva sannheten er, for deretter å utvikle motet og viljen til å promotere og forsvare den. https://www.facebook.com/olejohn.saga/videos/926103848037145

 

https://olehartattordet.blogg.no/fda-domt-til-a-frigi-covid-19-vaksinedokumenter.html

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen direkte fra kilden