Alternativ Media: Korrupsjonsekspert var allerede i 2014 kritisk til Finnes hemmelighold om aksjeinvesteringer.

alternativ-media.com

alternativ-media.com:

Når man leser flere norske medier kan man lett få et inntrykk av at Erna Solberg ble gjort oppmerksom på hennes ektemanns tilbakeholdenhet om hans aksjeinvesteringer kun helt på tampen av en hektisk valgkamp. Dette stemmer ikke. Det har riktignok kommet frem i media i form av tidslinjer at Erna burde vært mer aktiv for å undersøke dette på tidligere stadier. Men om vi ser på tidligere artikler fra starten på Ernas periode som statsminister, så ikke bare burde hun, men skulle så absolutt ha tatt grep for å imøtegå relevant skepsis, spesielt når skepsisen har kommet fra faglige eksperter på korrupsjon.

I en NRK-artikkel fra 6. november 2014 insisterte en av Norges fremste korrupsjonseksperter, Tina Søreide, på at Sindre Finnes burde fortelle om hvor han eier aksjer. Sindre hadde da på henvendelse fra NRK svart:
– Det finnes ikke noe regelverk for at jeg skal oppgi den informasjonen. Dette hadde han forsåvidt rett i.

Korrupsjonsekspert Tina Søreide mente dette var er et problem: – Det betyr at en folkevalgt kan plassere eiendeler som en ikke ønsker skal bli kjent for offentligheten over på en ektefelle. Det er et problem.

Jurist Marius Reikerås kommenterte denne artikkelen fra 2014 i dag på sin Facebookprofil:

Burde tatt grep allerede da.

I en anti-korrupsjonsrapport om Stortinget, utarbeidet av Europarådet, ble det advart mot at folkevalgte kan omgå systemet når familie og ektefelles verdier ikke registreres. Altså det norske systemet er kun basert på tillit. Dette kunne kanskje fungert på 1950-, 60- og tidlig 70-tallet da vi var styrt av langt mer idealistiske og stødige politikere, enn dagens marionetter som logrer som hunder for globalisitske og anti-nasjonale krefter.

Dagens politikere er i tillegg langt rikere enn sine stødige forgjengere, og de har en tendens til å øke sin rikdom betraktelig i periodene de sitter i sine posisjoner.

– Vi i Norge skal føle oss trygge på at folkevalgtes personlige økonomi ikke kan påvirke politikernes beslutninger. Derfor er det relevant informasjon for offentligheten hvilke investeringer Finnes har gjort så lenge disse opplysningene i dag ikke kontrolleres, sa korrupsjonsekspert Søreide den gang og fortsatte:

– Bakgrunnen for kritikken fra Europarådet er at politikere i mange land har utnyttet muligheter for å oppnå personlig berikelse gjennom sin rolle som folkevalgt. Inkludert i land som ellers er forbundet med lite korrupsjon.

Det er helt rimelig å kritisere Erna Solberg for at hun ikke allerede da tok initiativ for å fjerne usikkerheten rundt dette. Vi så på Debatten på NRK i går hvor Fredrik Solvang brukte kun ett minutt eller så for å skaffe den type oversikt på PCen sin. Det er mulig at mulighetene på nettet ikke var like tilgjengelige og enkle i 2014, men om Erna kunne deligere oppgaven til en sekretær eller lignende, ville kanskje vært gjort på ett minutt av arbeidstiden for henne også.

Ble ekteparet overmodig og komfortable på grunn av systemets sløvhet?

Hadde Erna vissst det hun vet i dag, hadde hun med all sannsynlighet tatt grep den gangen. Kanskje om mediepresset vi har sett de siste dagene vært like stort da, så ville dette vært ryddet opp i for lenge siden.

De slapp unna med det den gangen. Medstrømsmedia visste at det potensielt kunne være tilstander i ekteparets økonomi som kunne påvirke statsministerens politiske manøvre, og motsatt, at Sindre kunne dra nytte av informasjon om politiske manøvre før de ble iverksatt. Mange mener det finnes flere indisier på nettopp dette.

Svein Roald Hansen, den gang visepresident på Stortinget (Ap), bidro heller ikke til mer åpenhet. Han skulle da lede en intern arbeidsgruppe som skulle vurdere Europarådet anti-korrupsjonsrapport.

– Jeg vil heller ha et samfunn basert på tillit enn et samfunn hvor vi skal kontrollere alt ned til minste detalj, uttalte han til NRK.

Dette er ikke bare naivt og sløvt, men med tanke på i hvor stor grad vi vanlige borgere har blitt stadig mer kontrollert på alle mulige måter, fremstår en slik godtroende og sløv holdning ovenfor dem som trer den stadig økende krotrollen over hodene på oss, som en foraktelig spyttklyse i ansiktet på oss som disse ser på som sine underståtter.

Det er verdt å merke seg at denne uttalelsen kom fra Svein Roar Hansen før han og hans arbeidsgruppe hadde vurdert innholdet i anti-korrupsjonsrapporten.

De medansvarlige.

Foruten en liten artikkel der og her fra 2013 og utover, virker det som om Erna Solberg ble lullet inn i en følelse av trygghet som fikk henne til å tro – muligens berettiget til å tro – at hun både moralsk og legalt var hevet høyt over folket hun var valgt til å regjere over. Media burde kjørt hardt på allerede fra starten av, slik de gjør nå, i stedet for litt spredd, sporadisk og forsiktig kritikk.

Og hvor var og er det politiske presset og kritikken fra politiske kolleger, ikke minst fra politiske motstandere på høyt plan? Hvorfor har de sittet – og sitter –så stille i båten? Er det fordi de er slik konspirasjonsteoretikerne påstår – korrupte hele gjengen?

Fyll inn din epostadresse og abonner gratis på våre artikler:

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media

Legg igjen en kommentar