Alternativ Media: Document og ytringsfrihet | Marie Rørvik

alternativ-media.com

alternativ-media.com:

Ekstremisme kan defineres som det å frata opposisjonelle grunnleggende rettigheter slik de
er nedfelt i Grunnloven og menneskerettighetene. Det er ingen menneskerett å være med i
Document sine lokallag, men det er ganske ekstremt å utestenge interesserte deltakere på
illusorisk grunnlag.

Document er en uavhengig og frittstående mediebedrift. Vi er mange som har satt pris på en
stemme som dykker dypt i aktuelle og kontroversielle temaer. Derfor var vi flere som gleda
oss til at det skulle stiftes lokallag i Arendal.

På lokallagets andre samling var det en abonnent av Document som spontant inviterte med
seg tre unge, samfunnsengasjerte damer. Til sammen var vi sju personer som også møter
mer eller mindre jevnlig i en diskusjonsgruppe som egentlig ikke har noe navn, men noen av
oss er også tilknytta FaceBook-gruppa Vi Folket. Administratorer av den er Arvid Lenes,
uavhengig politiker, og Glenn Ager-Wick, listekandidat for Alliansen i Arendal og Agder.
Ingen av disse to har møtt opp på Documents lokallag, men det har broren til Glenn A-W
som står på femteplass på Alliansen sin liste.

Vi var flere som fikk sjokk da vi etter den samling fikk e-post fra Document om at vi måtte
velge mellom Documents lokallag og Vi Folket. FaceBook-gruppa har 551 medlemmer. Det er
over 70 personer som står på e–post-lista til diskusjonsgruppa.

1.8.23 publiserte Hans Rustad en artikkel der han skreiv:
«Vi Folket er en feeder-gruppe for Alliansen. Lokal gjennomsiktighet gjør at slike fremstøt
blir gjennomskuet. Da går alarmen lokalt og i Oslo: Vi vil ikke ha noe med folk å gjøre som
står på lista til Alliansen. Skulle Alliansen-tilknyttede personer bli en del av våre lokallag, ville
det representere en fare for Documents omdømme. … Document vil gjerne navigere leserne
trygt gjennom dette farefulle farvannet.»

I artikkelen drar Rustad fram H J Lysglimt Johansens holdning til Israel som det mest
alarmerende med Alliansen. Hvorfor assosiere alle i Vi Folket med Johansen og dermed
farlige for Document? Er det mulig å skille mellom sak og person?

Vi Folket ble til i koronatiden for at mennesker som var kritiske til de offentlige tiltakene
kunne samles. Vi har snakka om økonomi, sjølberging, religion, stråling, nyhetsformidling,
Reiner Füllmich sine tiltak, grunnlov, menneskerettigheter, Ikkevoldskommunikasjon mm.

Glenn Ager–Wick ønsker en miljøpolitikk basert på reelle problemer og ikke CO2-teoriene,
bevaring av natur, tilstrekkelig matproduksjon, økt utnyttelse av vannkraft og forskning på
thorium. Hans hjertebarn er Grunnloven og menneskerettighetene, og at folkeflertallet får
bestemme.

Alliansen er lovlig politisk parti. Glenn får delta i politiske debatter lokalt i Arendal, og han
får publisert innlegg i Agderposten usensurert. Hvorfor kan ikke Glens bror få tilgang til Documents lokallag? Hvorfor ikke inkludere kunnskapsrike og samfunnsengasjerte unge
kvinner?

Det er ikke sant at Vi Folket er tett knytt til Alliansen.

Glenn A-W fant frihet til å fremme sine hjertesaker i Alliansen, siden partiet ikke har
partiprogram og kandidatene står fritt til å utforme egen politikk. Det er derfor irrelevant å
dømme han og andre ut fra Johansen sine holdninger i visse saker.

Hvorfor vil Rustad holde på avstand («og ikke ta i med en ildtang») en som Glenn A-W
og mennesker som setter pris på hans innsats for et bedre samfunn? Hvorfor denne
angsten for Alliansen? Hvorfor ikke heller diskutere åpent Israel-problematikken, et tema
f.eks. NRK og LO ser ut til å forholde seg like ensidig til som H J L Johansen.

Rustad ser som en oppgave å navigere i tidens urolige farvann, og til det trengs
navigasjonsredskaper. Vi Folket har strakt ut en hånd til Document og foreslått megling
med kvalifisert samtaleleder. Vi ønsker at vi som ser mye av de samme problemene i
tiden skal kunne holde sammen og støtte hverandre. Det er ingen av oss som har møtt
opp på Documents lokallag med Alliansens politikk i tankene.

I vedtektene for Dokuments lokallag § 2 står: «Lokallaget skal være et fellesskap mellom
personer, som deler de verdier Document bygger på, og et lokalt fellesskap for
meningsutveksling og debatt.» Det er ufattelig for oss at Document kansellerer
mennesker som ikke har noe med Alliansen å gjøre, men som lenge har satt pris på
nettstedet, delt og skrevet artikler som har blitt godt mottatt av leserne.

Hvordan kan Document være los når Rustad går på grunn mens det er så godt som
vindstille? Eller når Document har valgt å tro på en lokal kilde som må ha sett spøkelser
på høylys dag? Hva med ytringsfrihet, toleranse, takhøyde og det å lytte til hverandre?
Nå har t.o.m. en av oss fått en kommentar sletta som handla om å forklare mulig årsak til
at jødene utsettes for utstøtelse og stempling. Det var et innlegg som ikke gikk imot Hans
Rustad sitt jøde-syn, så hvem er det som går langt i dømming og ekskludering nå? Dette
er uhyre skuffende av Document. Vi ser ikke sammenheng mellom hva som blir uttrykt
av verdier og hva som blir gjort i praksis.

Det er flere av oss som har skrevet til Document og prøvd å formidle våre fakta i saken.
Vi har ikke fått svar fra Document på vårt initiativ til oppklarende samtale. Hans Rustad
har valgt å tro på lokallagets kontaktperson sine fordommer.

I tidens stadig trangere informasjonsklima trenger vi sterke stemmer som kan bidra til
mangfold og ytringsfrihet. Vi trenger ikke splittelse på grunnlag av fantasifulle tolkninger,
men respekt for faktakunnskap og hverandres integritet.

Dokumentasjon:

https://www.document.no/2023/08/01/ekstremisme-fra-hoyre-og-sentrum/

https://www.document.no/2023/09/07/skogpod-7-september-2023/

https://www.document.no/2023/09/07/antisemittismen-dukker-opp-og-trekker-folk-ikke-til-
a-tro/

Fyll inn din epostadresse og abonner gratis på våre artikler:

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media