Alternativ Media: Är Sovjetregimens folkmord Putins fel?

alternativ-media.com
Alternativ Media: Är Sovjetregimens folkmord Putins fel?

alternativ-media.com:

Europeiska Parlamentet godkände en resolution idag. Sovjetregimens svält av ukrainare och andra folk är ett folkmord.

I en resolution som godkändes på torsdagen, 15 december, erkände EU-parlamentet den hungersnöd som sovjetregimen tillfogade Ukraina mellan 1932 och 1933 – känd som Holodomor – som folkmord. Ledamöterna fördömer starkt dessa handlingar, som ledde till miljontals ukrainares död, och uppmanar alla länder och organisationer som ännu inte har gjort det att följa i deras fotspår och förklara det för folkmord.

Ledamöterna fördömer de fruktansvärda brott som sovjetregimens totalitära regim gjorde. Men man drar paralleller mellan Stalins folkemord och Rysslands kränkande av Ukraina idag.

Man fördömer också det faktum att det pågående kriget har skapat en livsmedelskris i världen, på grund av förstörelsen av Ukrainas spannmålsförråd och de fortsatta svårigheterna med att säkerställa export av spannmål från Ukraina till de mest missgynnade länderna.

Dessutom uppmanar parlamentsledamöterna EU och tredjeländer att öka medvetenheten om händelserna kring Holodomor och andra brott som begåtts av Sovjet. Därför uppmanar parlamentet Ryska federationen, som den primära efterträdaren till Sovjetunionen, att be om ursäkt för dessa brott.

Det är två intressanta aspekter med Europeiska Parlamentets resolution. Varför erkänner man det som ett folkmord just nu och inte för 20 år sedan? Man erkänner Stalins folkemord just nu för att lägga extra tyngd på Putin. Man vill att Putin ska be om ursäkt för dessa brott. Men man nämner inte vänstern och alla kommunister som fortfarande betraktar Stalin som en hjälte. Borde inte dessa människor be om ursäkt för Stalins folkemord?

Europeiska Parlamentet säger att man bör «öka medvetenheten om händelserna kring Holodomor och andra brott som begåtts av den sovjetiska totalitära regimen». Kommer EU verkligen att göra det? I så fall bör vänsterns politik granskas och de bör ta avstånd från sovjetregimets handlingar. Sovjetiska symboler borde också förbjudas.

Av någon märklig orsak tror jag inte att man kommer att göra något åt vänstern hyllande av Stalin. Man ser inte att folkmordet var kommunistregimens fel. Man kommer att lägga all skuld för folkmordet på Putin. Så lägligt för EU att komma med denna resolution just nu.

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media