AJP 33 | Helge Morset – koronapasset skulle bare gi lettelser

Antijantepodden.no

Antijantepodden tok en kjapp prat med advokat Helge Morset rett etter regjeringens pressekonferanse 12. november 2021, der de fortalte at koronapasset vil bli innført både lokalt og nasjonalt. Morset minner om at både forarbeidet og lovteksten som omtaler dette koronapasset slår fast at det bare skal brukes til å lempe på tiltak, ikke til å begrense rettigheter. Han lurer på hvordan man skal greie å sno seg rundt disse reglene. Morset observerer hvordan makthaverne hele tiden prøver å snu folks sinne mot ulike grupper i samfunnet, heller enn å få oppmerksomheten rettet mot det de selv driver med.

Opptaksdato: 2021-11-12
Publiseringsdato: 2021-11-12

Last ned episoden

Gå direkte til Antijantepodden