AJP 29 | Simen Kristoffer Thorvaldsen – koronatiltakene er ikke forholdsmessige

Antijantepodden.no

Politibetjent Simen Kristoffer Thorvaldsen skrev nylig et innlegg som er kritisk til koronatiltakene og forholdsmessigheten av disse. Innlegget ble publisert i Politiforum, som er medlemsbladet til Politiets Fellesforbund. Håpet var å vekke en yrkesgruppe han mener burde ha reflektert mer over tiltakene de er satt til å håndheve. Thorvaldsen mener at Smittevernloven er udemokratisk og farlig, og forteller at det ikke finnes noe i lovverket som kan forhindre politivold i den skalaen man ser i Australia og en rekke andre land, dersom myndighetene skulle misbruke den makten de er gitt i en slik unntakstilstand.

Opptaksdato: 2021-10-08
Publiseringsdato: 2021-10-14

Last ned episoden

Gå direkte til Antijantepodden