90% av barna innlagt med covid-19 ble innlagt for andre grunner

Politikeren.com
Read Time:1 Minute, 27 Second

En studie ved et barnesykehus i London viste det anerkjente eksperter hadde mistenkt for mer enn et år siden: I 90 prosent av tilfellene der barna som ble registrert som Covid-tilfeller, var ikke Corona den grunnleggende årsaken til sykehusoppholdet.

Barnesykehuset ved Londons St George’s Hospital har gitt ut en studie som maler et helt annet bilde av barnas Covid-sykdom enn det mange politikere og media har antydet de siste to årene. De innlagte koronatilfellene på barnesykehuset fra november 2021 til januar 2022 ble analysert i “Journal of Infection” . Resultatet: over halvparten av barna (57 prosent) hadde blitt innlagt på sykehuset av en helt annen grunn, infeksjonen deres hadde bare blitt oppdaget ved en tilfeldighet etter innleggelsen.

For en tredjedel av barna var Corona «medvirkende» til sykehusoppholdet. Covid-sykdommen ble lagt til som en skjerpende belastning, for eksempel til en influensa eller en eksisterende astmasykdom. Corona var hovedårsaken til innleggelse hos bare ti prosent av de innlagte barna. Her ble imidlertid hovedsakelig unge voksne (16-18 år) og barn med tidligere sykdommer rammet, som også hadde den mye mer aggressive alfavarianten og ikke omikron-varianten som nå sirkulerer.

Den kjente helseforskeren Martin Sprenger delte studien på sin Facebook-kanal og anklaget østerrikske medier for å gi et helt feil inntrykk av faren ved Corona for barn. “I østerrikske medier ble det knapt gjort et slikt skille mellom hoved- og sekundærdiagnoser, og det ble feilaktig antydet at alle pediatriske COVID-tilfeller også måtte legges inn på sykehus på grunn av SARS-CoV-2. I februar og mars 2022 økte andelen barn som kun tilfeldig testet positivt på grunn av Omikron. Denne gledelige utviklingen var ikke verdt å rapportere for noe medium, snarere tvert imot.”

Les artikkelen direkte på Politikeren