4,2% alvorlig skadet eller døde

4,2% alvorlig skadet eller døde

Nyhetsspeilet
4,2% alvorlig skadet eller døde

Nyhetsspeilet.no:

Mange mennesker i Vesten idag lot seg narre av folk som fremsto som offentlige helsemyndigheter. De ble presset og tvunget med trusler til å ta vaksinene. Mange måtte betale dyrt for å ha vært godtroende. Meget dyrt. For noen døde straks av vaksinene. Noen ble alvorlig skadet og døde senere. Mens flertallet fikk moderate bivirkninger og et mindretall merket ingenting. Utrolig merkelig. Kunne det ligge noe bak at vaksinenes produksjonsenheter (batcher) kunne gi utslag som kunne måles i et prosenttall?


Dr. Jørn Eikemo fra foreningen for Fritt Vaksinevalg, hør foredrag, her eller klikk på fotoet.

Det var påliggende for meg å få beskrevet hvem som sto bak dette, deres navn og organisasjoner. McCullough nevnte dem. Hva han også nevnte var andelen av de som døde, andelen av de som ble alvorlig skadet, men også de som ingenting merket av vaksinene. Dr. Jørn Eikemo fra foreningen for Fritt Vaksinevalg nevner dette i sitt foredrag: 4,2% fikk alvorlige bivirkninger eller døde, 75% fikk moderate bivirkninger, mens 25% fikk ingen bivirkninger. Se Eikemos foredrag, video, her.

Ved 5 mio vaksinerte ville fordelingen bety at 1 250 000 merket ingenting, 3 750 000 fikk moderate eller få bivirkninger, mens 210 000 fikk alvorlige bivirkninger og/eller døde.


Aldri tidligere har så mange måttet bøte for vaksiners bivirkninger. Aldri tidligere hadde vi sett slike underlige bivirkninger. 210 000 er litt over 1/3 av Oslos befolkning, 33%.


Fra 1976: Selveste US President Gerald Ford lot seg injisere med en influensavaksine.

Men også tidligere har rare ting funnet sted vedrørende vaksiner. I USA holdt f.eks virus seg innenfor de bevoktede portene. Hør rapport om influensavirus i USA som aldri forlot funnstedet på det militære Fort Dix (1: 26, her), men førte alikevel til vaksinering av millioner amerikanere. Kan virus være en svindel?

Utdrag av kardiolog Dr. McCulloughs tale i EU, 13. september 2023:

Dr. McCulloughs innledning i EU-Parlamentet i september 2023.

“Dette er mine observasjoner, og dette er min analyse. Det har vært to bølger av skader i verden, den første var SARS COV2-infeksjonen som tok skrøpelige og eldre, den andre skadebølge var Covid-19-vaksinene. WHOs rolle ser ut til å ha vært betydelig i begge disse skadebølgene. Det synes som om WHO (Verdens Helseorganisasjon) har operert innenfor et biofarmasøytisk kompleks, et syndikat, et komplisert syndikat som har dannet seg over tid.

Dette inkluderer World Ecomomic Forum, The Gates Foundation, Rockefeller Foundation. The Wellcome Trust (Glaxosmithkline), GAVI (hovedkontor Geneve), CEPI (koalisjonen for epidemiberedskap og innovasjon, hovedkontor Oslo). Department of State i USA, National Institutes of Health, CDC, FDA the MHRA i Storbritannia, TGA i Australia, SAFRA i Sør-Afrika, EMA her i Europa. Grupperinger av ikke-statlige organisasjoner sammen med statlige folkehelsebyråer fungerer som en enhet. De er nøye koordinert.

Innvirkningen av dette har vært negativ fra pandemiens første begynnelse. Det var i begynnelsen en undersøkelse av The Who om opprinnelsen til SARS cov2, det var da dekk-operasjonen begynte. Admiral Brett Giroir i USA sendte tre uavhengige forskere for å dra til Wuhan og finne ut hva som foregikk.


Vi visste på den tiden og dette har kommet frem under en kongresshøring at Anthony Fauci, Francis Collins, Jeremy Farrar som var i The Wellcome Trust, nå sjefsforsker ved The Who, Christian Andersen ved SCRIPPS, Edwin Homes i Sydney, Peter Desic ved Ecohealth-Alliansen konspirerte alle i januar 2020 for å dekke over at viruset ble utviklet i et felles amerikansk-kinesisk samarbeid (min utheving) i laboratoriet i Wuhan i Kina. De løy for verden med 12 påfølgende uredelige rapporter offentliggjort som fagfellevurdert medisinsk forskningslitteratur.


Sir Jeremy Farrar, sjefsforsker, fra avisen The Telegraph, her.

Disse ble støttet av Jeremy Farrar som er sjefsforsker ved WHO … WHO har spilt en negativ rolle helt fra begynnelsen av og bedratt verden på bakgrunn av opprinnelsen til SARS Cov2. Leger som oss i klinisk praksis fant bare ut av dette fordi våre myndigheter og byråer ikke var ærlige mot oss. I stedet ble for å hjelpe oss ble de stående i veien for oss når det gjaldt å behandle pasienter og spare liv. De hindret oss, de hindret vår evne til å behandle pasienter, de skapte et miljø av effektivt terapeutisk nihilisme.

Det var bare to ting som forhindret sykehusinnleggelse og død. Det ene var tidlig behandling og det andre var å oppnå naturlig immunitet med den første infeksjonen. Ingenting annet virket. Det ble bare to dårlige alternativer stående igjen; sykehusinnleggelse og død. Myndighetene støttet ikke eller kunngjorde heller ikke tidlige behandlingsprotokoller for pasienter med akutt Covid19. Dette burde varslet og vekket mange, vi har hatt dette nå i tre år og i denne tiden kom ingenting, absolutt ingenting fra WHO for å redusere menneskelig lidelse.”


Mer om vaksinenes bivirkninger, se, Utenfilter, her, video, her. Hør hele talen til Dr Peter A. McCullough, her.

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Legg igjen en kommentar