15 grunner til hvorfor jeg ikke har TV

15 grunner til hvorfor jeg ikke har TV

Nyhetsspeilet
15 grunner til hvorfor jeg ikke har TV

Nyhetsspeilet.no:

Det kan føles godt å slenge seg ned i godstolen for å la seg underholde ved å se på en av sine favorittserier eller bare svitsje fra kanal til kanal til det dukker opp noe interessant nok til å se på. Det er mye bra som vises på TV, skal ikke nekte for det, men det er også mange ting en bør være klar over som ikke er bra i det hele tatt. Jeg fikk da inspirasjon til å lage en artikkel vedrørende dette tema.

En del av punktene som følger henger litt sammen, men jeg har valgt å ha dem i separate punkter fordi hver og en av disse punkter har et tydelig poeng.

 1.  PROGRAMMERING

At TV er programmering, er noe av det mest åpenbare. Det som vises på TV er programmer, vi har programoversikten som viser alle programmer. Hva gjør et program? Tenk data, et program er et system som er designet for å få et spesifikt resultat.

Programmeringen som foregår på TV er blant annet opinionsdannelse av befolkningen, det pusher ofte bare en side av en sak og da vil flerparten av befolkningen ta det partiet som TV formidler.

Dersom vi selv ikke er bevisst og tar kontroll over våre tanker så er det noen andre som gjør det. TV er et av mediene som brukes til dette.

Når en løgn gjentas mange ganger og gjerne av flere personer, så har dette en tendens til å sive inn i befolkningen og bli oppfattet som fakta og sannhet. TV brukes flittig i denne sammenheng.

Hvis TV var et fritt media så ville ikke dette vært noe å skrive om, men tilfellet er at det er et knippe store nyhetsbyråer i verden som styrer det store mediebildet med en klar og mørk agenda bak.

 1.  HINDER FOR Å RYDDE OPP I VÅRE LIV

Tenk deg du sitter hjemme en vanlig kveld og begynner å føle deg litt tom og kanskje litt i dårlig humør uten at du vet hvorfor. Kanskje vet du hvorfor også. Hva gjør du? Mange setter seg da foran TV skjermen og finner noe å se på, på for eks. Netflix, og dette vil kunne få den dårlige følelsen til å forsvinne. Gjerne kombinert med en øl eller et par glass vin.

Hva er det som skjer i et slikt tilfelle? Hva var bakenforliggende årsak til at du begynte å føle deg tom og ikke i humør? Når vi blir lei oss, i dårlig humør eller hva det nå er, så er dette en mulighet til å se på hva er det som mangler i mitt liv, hva er det i mitt liv jeg ikke trives med. Er livet ditt litt for monotont, bærer du på en drøm du ikke har fått realisert, bor du sammen med noen som du ikke er på frekvens med? Årsakene kan være mange, men når vi døyver den dårlige følelsen som kommer innenfra med underholdning fra TV, så er dette en tapt mulighet til å ta tak i noe meget viktig og grunnleggende i våre liv. Livet blir ikke noe bedre av å “rømme fra” det som ikke er bra i våre liv, med passivt å sitte og se på såpeoperaer eller actionfilmer. Denne type flukt hindrer oss i bli mer ekte og bremser og hindrer vår spirituelle utvikling.   

 1.  PASSIVISERING

TV er underholdning. Underholdning er passivisering. Den gjennomsnittlige nordmann tilbringer uhorvelig mange timer foran en TV skjerm i løpet av et liv. Dette er med på å gjøre oss mindre kreative og mer passive. Det er så enkelt og forlokkende å sette oss ned med en god film/serie og gjerne med noe snacks.

Men hvis vi ikke har TV, hva er da alternativet? Da finner vi på noe annet. Det er å ta seg en kveldstur, det er å holde på med noe kreativt, det er å gjøre noe sammen med barn, familie og venner, det er flere samtaler mennesker imellom. Aktiviteter som dette er mer ekte og skaper mer samhold blant folk.

 1.  ENSOMHET

TV er med og bidrar til økt ensomhet, isolasjon og separasjon blant folk. Det fører til mindre kontakt og mindre samarbeid mennesker mellom. Det fører til et kaldere samfunn.

 1.  HELSE OG OVERVEKT

TV gjør befolkningen mer usunn og er med på å bidra til overvekt. Uten TV vil folk være mer aktiv, folk vil være mer kreativ og bruke tid på hobbyer og annen aktivitet. Det å sitte stille kanskje timevis hver dag og spise til dels usunn mat er med og bidrar til en mer overvektig befolkning.

 1.  SKAPER TUNGE FREKVENSER GLOBALT OG SKAPER KRIG

TV med filmer og serier er med og skaper en enorm overvekt og input av negative og mørke inntrykk til menneskesinnet. Det vi fyller vårt sinn med, det vi gir energi og fokuserer på, er det som vi trekker inn i våre liv. As within, so without, er en av universets lover. Når det verden over er kanskje milliarder av mennesker som ser på lavfrekvent underholdning så er dette med på drastisk å senke den kollektive frekvensen på vår planet. TV, film og videoer er den desidert viktigste bidragsyter til å skape frykt, sinne, desperasjon i folks sinn verden over.  All denne negative inputen vil manifestere seg i vold, krig, konflikter og kriminalitet på det ytre planet.

En 2-3 måneder etter at jeg selv sluttet å se på TV så så jeg en actionpreget film igjen. Det jeg da ble oppmerksom på om kvelden etter at jeg hadde gått til sengs, det var at flere av actionscenene gikk på repeat inne i hodet mitt, igjen og igjen. Klarte ikke å stoppe det. Tidligere når jeg selv hadde netflix og fulgte med på noen serier, så var dette så vanlig at jeg ikke var oppmerksom på dette.

Man kan si at film er ikke realitet. Mennesket besitter en kraftig skaperkraft. Vi er ikke opplært til hvordan bruke denne skaperkraften. Det som skjer med TV er at vi blir manipulert til å benytte vår store skaperkraft på helt feil måte, på en måte som ikke er gunstig for vår egen utvikling, men derimot støtter det mørke i verden. Det at vold, drap og actionscener er noe som vi frivillig tar inn i våre sinn, det er forurensning av våre sinn og dermed forurensning av våre liv. I det ytre som i det indre, slik er det.

 1.  OVERVÅKNING

Dette kan jeg ikke si med sikkerhet men jeg har hørt påstander om at det kan finnes både mikrofon og kamera i en TV for å overvåke og kunne følge med på hva vi gjør i vår private stue. Dette vil ikke forundre meg i det hele tatt, fordi undertrykkerne av i dag er fullstendig skruppelløse og gjør hva som helst for å kunne holde kontroll og kunne styre og manipulere.

 1.  STYRER FOLKS FØLELSER

Dagens undertrykkere har kontroll med befolkningen via TV. Som svært mange av oss er klar over så skapes krig, terror og konflikter på bestilling fra makthaverne som da har en agenda med krigen. Det samme er tilfelle med pandemier, det meste av sykdom og også mange av våre naturkatastrofer. Dårlige nyheter fra alle disse negative hendelser pumpes konstant ut i samfunnet, først og fremst fra TV, i tillegg til fra andre kanaler.

Hva skaper dette? Det skaper frykt, det skaper fortvilelse, det skaper apati, det skaper sinne og det skaper separasjon.

La oss ta en ting som krigene i Ukraina og i Gaza. Jeg vet mange nordmenn følger intenst med på nyhetsformidlingen fra disse områder, for å holde seg oppdatert, for å bry seg. For mange så fører dette til akkurat de følelser jeg nevner like over her. Men hjelper det noe om tusenvis av nordmenn, kanskje millioner, er dypt fortvilet over all drepingen og all urett som foregår langt utenfor våre grenser. Nei, overhodet ikke, det er imidlertid med på å øke den kollektive negative energien.

Mitt bevisste valg er å ikke lytte til disse nyheter, men i stedet gjøre noe positivt her hjemme i Norge. Jeg er bevisst på å prøve å holde mitt sinn lyst og i god form. Jeg er da med og bidrar til å løfte det kollektive lyset og jeg er veldig trygg på at dette er et større bidrag til fred i de nevnte land enn det å være sint og fortvilet.

 1.  KAMP MELLOM DET GODE OG DET ONDE

I en større sammenheng så er det meget viktig å se og være bevisst den globale kampen som foregår, det er en kamp mellom det gode og det onde i verden. Det er mørke krefter som kontrollerer våre største nyhets og mediaselskaper, ingen tvil om det. Det betyr ikke at alt som kommer derfra er ondt, mye bra også, hadde alt vært ondt så hadde folk sluttet å lytte til det. Det pågår en global kamp om menneskers bevissthet og en kamp om menneskers energi. Dette er tredje verdenskrig som foregår på det spirituelle planet. Andre viktige elementer som mørket bruker er mobiltelefoner og AI.

 1.  REKLAME

Det er mye reklame på TV som i veldig stor grad er med og påvirker oss. Det får folk til for eksempel å måtte ha den nyeste iPhone eller siste modell av biler, bukser eller vesker. Det fører til kjøpepress blant unge. De som ikke har råd til det hotteste kan føle seg utestengt av flokken. Ofte kjøper vi mer enn vi trenger og bruker mer penger enn hva som trengs. 

Reklame kan være villedende. Reklame får oss i mange tilfeller til å kjøpe billig “søppelmat” i stedet for å gjøre undersøkelser selv og skaffe sunn og god mat.

 1.  KRYSTALLER

Hva de aller færreste er klar over er at TV’er inneholder krystaller. Krystaller lagrer frekvens og energi. Når vi bruker TV til å se voldsfilmer og nyheter så lades krystallen opp med negativ og mørk frekvens. Når TV da slås av så vil krystallen kunne fortsette og sende ut en negativ frekvens som er med og holder beboerne i huset nede i frekvens.

Et interessant spørsmål som dukker opp er da om denne krystallen vil sende ut gode energier dersom vi bare bruker TV’en til å se gode og positive ting. I utgangspunktet ja. Men jeg har ikke dybdekunnskap om hvordan disse krystaller er laget og om de blir manipulert slik at de kun kan sende ut lavere frekvenser.

 1.  TV HINDRER ASCENSION

TV kan sies å være en felle. Folk flest trekkes til TV for å bli underholdt og for å holde seg informert. Det vi fyller vårt sinn med er med og definerer vår frekvens. Den ærlige og modige sannhetssøker som har spirituell utvikling som et veldig høyt mål og høy verdi, vil fjerne fra hverdagen det som holder hans/hennes frekvens nede. Noe kan vi ikke fjerne fra vår hverdag, men en ting som TV kan fjernes. Hvorfor er dette en felle? Det er så lett å bli tiltrukket av denne TV’en, vi tror at det vi ser på er helt uskyldig for det er ikke virkelig. Men det er virkelig for vårt sinn, for vårt ego. Dette holder oss i fella, det begrenser vår spirituelle utvikling ved å holde oss nede i frekvens og det hindrer dermed ascension. Dette punktet ene og alene er grunn nok i seg selv til å kaste ut TV.

 1.  SUBLIMINAL PÅVIRKNING

En del TV programmer inneholder signaler og korte bilder, små sekvenser som ubevisst fanges opp av vårt sanseapparat og er med og påvirker menneskesinnet på et ubevisst nivå. En del kan være relativt harmløst slik som påvirkning i reklameøyemed. Men noe av dette er direkte mørkt og skadelig for alle som ser på. Til eksempel kan nevnes de siste års internasjonale grand prix finaler, eurovision song contest. Jeg har ikke sett disse selv men har hørt analyse av disse og det er mørke og sataniske elementer i det som kommer frem.

 1.  KAN IKKE STOLE PÅ EN SKJERM

Vi kan ikke stole på det som vises på skjerm. Medier er for det meste styrt og/eller infiltrert av mørke krefter. Sånn er det i vår tid, for den som ikke er overbevist om dette så anbefales det å gjøre litt research. Teknologien som finnes i dag kan få hvem som helst til å si hva som helst, og den tillitsfulle seer sluker agnet rått og uten betenkeligheter. Når vi ser ledende politikere uttale seg så bør vi alltid ha det i bakhodet at dette kan være løgn og manipulering. Lytt mer til din indre magefølelse enn det som vises på TV, bruk din skjelneevne, tren den opp, den er viktig.

Også hendelser kan være regissert for å påvirke folk, dvs at det filmes scener på samme måte som når en lager film for så å vise dette som en reportasje fra kriseområde. Dette er en metode som brukes relativt ofte for å få folkeopinionen til å ta en side av en sak. Ofte er sannheten omtrent 180 grader av hva som vises på skjerm og den historien som fortelles.

 1.  VI REAGERER IKKE NÅR EN VIRKELIG FARE TRUER

Tenk deg en nervepirrende og meget farefull scene i en actionfilm eller skrekkfilm. Vårt fight & flight system varsler fare, vårt sympatiske nervesystem er i høyt alarmmodus, men siden det bare er film så blir vi sittende stille. Når en fare truer så blir vi gjennom TV opplært til ikke å reagere og at faren går over.  

Dette er med på å gjøre oss passiv og handlingslammet i forhold til når en virkelig fare inntreffer. Vi blir sittende å vente og tror ubevisst at på samme måte som i en film så kommer det noen i siste liten og redder oss.

Jeg har i denne artikkelen satt søkelys på det farefulle og negative med TV. Som sagt er det mye bra som vises på TV også og mange av mine punkter vil da ikke være aktuelle. Jeg er også fullt klar over at jeg generaliserer og at det er ikke alle som bruker TV på denne måten; men at det aller meste av det jeg skriver om gjelder langt over halvparten av befolkningen, det står jeg for, og derfor er dette så viktig.

Hensikten med denne artikkel er primært ikke å få deg til å slutte å se TV, men det er viktig å være klar over faremomenter, være bevisst på hva man utsetter seg for. Da kan man ta et kvalifisert valg og evt. noen forholdsregler i forhold til TV, i stedet for å bli påvirket og manipulert uten at man er klar over det.

Kanskje noen føler seg kallet til å lage en liste med gode grunner til å se på TV, værsågod, det blir ikke meg.

Min konklusjon er imidlertid klar, samlet så overgår de negative momenter med TV langt de positive momenter. Kanaliserte kilder jeg iblant lytter til er også klar på dette området, TV’en bør ut, eventuelt settes i et mindre rom og ikke være plassert i stua hvor du oppholder deg mesteparten av din tid. Dette siste vil sikkert være et akseptabelt kompromiss for mange, for selv om du som leser denne artikkel ønsker å kvitte deg med TV’en, så har du flere i din husstand som absolutt ikke er klar for dette.

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Legg igjen en kommentar