Woke journalist mener foreldrene må akseptere indoktrinering av barn i skolen

document.no
Nikole Hannah-Jones er initiativtager til New York Times-satsningen 1619-prosjektet, og mener at foreldre bør slutte å klage på indoktrinering i skolene.