Vindparken i Ytre Oslofjord: – Et blinkende lysorgel i mørket, synlig helt til Risør

Resett.no
Foto: Miljødirektoratet

annonse

annonse

– Det er forkastelig å skulle ødelegge Færders vakre natur til fordel for strøm-mafia og miljø-banditter som ikke har foretatt konsekvensutredning.

Vindmøllene vil bli utstyrt med kraftig blinkende lamper for å varsle flytrafikk og de vil være synlige i mørket helt til Risør.

Planen om Vindparken Vidar. Et havbasert vindkraftverk som skal bestå av mellom 66 og 91 vindturbiner med en høyde på mellom 260 og 340 meter. De skal bli plassert på svensk side rundt 55 kilometer fra Risør. Avstanden til Færder fyr kommer til å bli underkant av tyve kilometer. Til sammenligning er Færder Fyr 43 meter høyt. Avstanden til Verdens ende på Tjøme er 35 kilometer, og det er rundt 36 kilometer fra Hvaler. 

Men prosjektet har møtt protester fra Norge, både fra Østfold og Vestfold. Nå begynner de også å komme fra Sørlandet. Høringsfristen til Miljødirektoratet har blitt utvidet fra 16. januar til 4. februar. 

Les også: Sverige vil bygge vindkraftpark i ytre Oslofjord – Frp mobiliserer imot

– Risør kommune samarbeider med nabokommunene. Vi har laget et utkast som er sendt Arendal og Tvedestrand for kommentarer og innspill. Et ferdig tilsvar vil bli sendt innen fristen, sier ordfører i Risør, Per Kristian Lunden til Tvedestrandsposten.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre norske og svenske myndigheter til å skrinlegge dette enorme vindkraftprosjektet tidligst mulig i planprosessen. Med turbinhøyder opp i 340 meters høyde og høyintenst blinkende lys i turbintoppene vil et «lysorgel» være meget synlig på begge lands Skagerrakkyster. De negative effektene på miljøet under, på og over havoverflaten vil ventelig bli store og totalt miljøregnskap neppe regningsvarende, skriver organisasjonen «La naturen leve» i brevet til Miljødirektoratet.

De skriver at forurensning av mikroplast fra turbiner, lekkasjer av hydraulikkoljer og andre oljeprodukter fra installasjonene er ikke nevnt som tema i forhåndsmeldingen.

Les også: Raser mot planene om gigantisk vindpark utenfor Hvaler: – Forkastelig!

– Store mengder olje skal regelmessig etterfylles turbinene. Høyintens blinkende lysforurensning må settes på toppen av turbinene av hensyn til flysikkerhet. Dette vil framstå som blinkende lysorgel fra fastlandet på begge sider av Oslofjorden, særlig synlig nattetider, sier de, og legger til:

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Vindkraftverkets turbiner vil gi mye støy, både hørbar og infralyd som ledes svært godt i vann og blant annet vil påvirke dyreliv. Store mengder spesialavfall skal også håndteres etter avvikling.

Bak vindparken står det svenske selskapet Zephyr AB. De satser tungt på Det grønne skiftet, og mener det er nødvendig å erstatte energiproduksjon basert på fossile kilder med fornybar energi. Zephyr AB sier at vindkraftproduksjon er en fornuftig og lønnsom måte å gjøre dette på. På hjemmesiden skriver de at temperaturen øker, snø og is smelter, havet stiger og blir surere og vi har mer ekstremvær. Zephyr tror at klimaendringene kan få alvorlige konsekvenser for både mennesker og natur.

– Vi håper at de som nå ytrer seg negative til planene vil se at denne vindparken er et viktig bidrag i det grønne skiftet og til kraftbalansen i Norden, sier administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit.

– Forkastelig

Folk Resett har snakket med er også opprørt over planene.

– Det er forkastelig å skulle ødelegge Færders vakre natur til fordel for strøm-mafia og miljø-banditter som ikke har foretatt konsekvensutredning. Fjorden her ute er allerede forbudt å fiske i, og med denne utbyggingen kommer kanskje aldri fiskebestanden til å komme tilbake, sier Fredrik Ståhl Woldseth til Resett.

Woldseth har bosatt seg på en øy i Færder kommune, han ville bo i uberørt natur etter mange år i Oslo. Men nå kan han risikere å få en vindpark som nabo. Flere hundre meter høye vindturbiner som blinker om natten og reflekterer solskinn om dagen.

Skal bygge vindmøllepark med opptil 91 vindmøller i Ytre Oslofjord – vil være godt synlig fra land

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no