Vil skjerpe reglene for overgang fra politikk til privat næringsliv

Resett.no
Regjeringen vil gi politikere strengere karantenelover. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i et høringsforslag foreslått endringer i loven som regulerer politikeres uttreden fra regjeringsapparatet. De skriver i høringsnotatet at at personer skal kunne gå fra politikken eller en jobb i offentlig forvaltning til privat næringsliv, eller motsatt, men at det vil skjerpe reglene for disse overgangene. […]