Viktige linker

Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Vet du om en link som fortjener å stå på listen? Send den inn! bruk dette skjemaet Legg inn link

https://binders.info/

Dette en side for de som ønsker å gjøre en forskjell i et samfunn som mer og mer styres av et stadig sterkere samarbeid mellom myndigheter, store selskaper og globale, kommersielle aktører. Bindersen var et symbol på motstand mot okkupasjonsmakten. For oss er Bindersen er et symbol på menneskets naturgitte rett til å ta ansvar for egne handlinger samt retten til å leve i ett samfunn som ivaretar FNs menneskerettighets erklæring. Vi ønsker å belyse situasjonen i verden i dag, der globale og kapitalsterke selskap og grupperinger legger retningslinjer som kan true demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet.


https://geopolitics.co/

Veldig informativ og nøktern informasjon på engelsk.


https://sites.google.com/view/etbedreland/

Folkeaksjonen for Et Bedre Land” har som formål å etablere en landsomfattende tverrpolitisk folkeaksjon for å bevare Norges identitet og opprinnelig velfungerende samfunn. Formålet er videre å kreve at Norge må modernisere sitt demokrati gjennom et folkestyre basert på digitale bindende folkeavstemninger i viktige internasjonale, nasjonale, regionale og lokale saker. Begrunnelsen for folkeavstemninger er at viktige politiske vedtak skal forankres i folkets ønsker og faglig begrunnede utredninger, der politisk retorikk ikke skal være avgjørende for resultatet. Politikernes rolle er å være ombudspersoner (talspersoner) for det norske folks ønsker.

Intensjon med Folkeaksjonen er å kreve at Norge må gå inn for bindende digitale folkeavstemninger minimum 1 gang i året, hvor folk kan gå inn på Altinn og krysse av på hva de mener om et utvalg av enkeltsaker hvor man kan vurdere på faglig bakgrunn uten uheldig og ofte villedende politisk retorikk. Dette for å forhindre at våre yrkespolitikere og vår embedstand fjerner seg fra vanlige folks meninger og vil pålegges å utøve en reell ombudsrolle for det norske folk og næringsliv!


https://www.faktiskfakta.no/

Faktiskfakta er en upolitisk og et generelt uavhengig prosjekt. Vår oppgave er å faktasjekke “faktasjekkerne”, samt påståtte faktaytringer og falske nyheter. I motsetning til Faktisk.no der driften i all hovedsak er finansiert av eierbedriftene (PolarisMedia, Amedia. TV2, NRK, Dagbladet og VG), er FaktiskFakta helt avhengig av bidrag og støtte fra enkeltpersoner og næringsliv for å utføre kildearbeidet som kreves. Vi ser oss nødt til å ta ansvaret i de saker hvor Wikipedia ikke framstår som troverdig faktakilde, og hvor media danner falske bilder av virkeligheten.


https://www.mercola.com/

Mercola ble angrepet av faktasjekkere og har siden den tid gått til motangrep med gode artikler på mange områder. Alle artiklene han legger ut er gratis, men det blir tatt bort etter 48 timer så faktasjekkerne ikke rekker å faktasjekke artiklene hans. Men det er mulig å få tilgang til alt etter 48 timer med et abonnement.