Viktig informasjon fra «Norsk klimastiftelse»

Steigan.no

Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Energidebatten i Norge er tom for realisme. Jo mer tvilsomt et «klimatiltak» er, jo mer blåses klimabetydningen opp! All galskapen skal tjene klimaet og kloden: Høye norske strømpriser, vindkraft i Norge, elektrifisering av sokkelen, underordning av norsk vannkraft under EU, datasentre med energikrevende Bit-coin-virksomhet, markedsliberalisering av strømmarkedet. Ufattelig, men hva sier de som hevder å følge med på den globale utviklingen?

For noen dager siden kom det en oppsiktsvekkende utredning fra Norsk klimastiftelse («Klimastatus 2022»). Utredningen er det ærligste jeg har lest fra den kanten, bortsett fra rapportens innledning der Klimastiftelsen summerer opp synspunktene fra FNs klimapanel. Mange slutter seg sikkert til FNs synspunkter, mens andre finner synspunktene irrelevante. Men blar man videre til side 10 i utredningen, finner vi en tekst som virkelig sammenfatter realitetene i den globale klimautviklingen. De klimamessige fakta globalt er plutselig helt andre enn de eventyr politikere, kraftbransje og journalister daglig fyller media med. Her slås det fast at den politiske informasjonen i Norge om klimautviklingen, er en sammenhengende løgnhistorie, Fake News og i realiteten åpenbare konspirasjonsteorier. Utredningen bør leses:

Klimastatus 2022

Her er et lite sammendrag:

Ifølge «Norsk klimastiftelse» er de globale klimaresultatene i realiteten i ferd med å bli katastrofale: Etter pandemien er den globale bruken av fossil energi igjen i ferd med å stige. Det samme gjelder CO2-utslippene (økt til 36.2 milliarder tonn globalt), mest i Kina. Grunnene er mange: Skogen globalt hogges ned. Bruken av kull og gass vokser. Veksten i energikrevende arbeidsplasser er betydelig (5.9 % i 2021). Flytrafikken og annen transport er i ferd med å øke. De økonomiske krisepakkene under pandemien (17 billiarder dollar), har i liten grad gått til grønne investeringer. Bidens klimatiltak er i stor grad blitt stanset av Kongressen. Klimatiltak i den fattige delen av verden, mangler nesten helt. Også dersom alle land følger opp vedtakene i Glasgow, vil verden i 2030 likevel slippe ut det dobbelte av hva som – ifølge klimaavtalene – trengs om man skal stoppe oppvarmingen på 1.5 grader.

Det investeres noe i vind og sol, men det investeres vesentlig mer i fossil energi. Derfor øker CO2-utslippene. Målsettingene om økte investeringer i fornybar energi er derfor tom retorikk. Realiseringen av «klimatiltakene» er en «optimistisk» løgnhistorie som serveres av energibransjens ekkokammer for å realisere helt andre mål enn hensynet til klimaet. Det grønne skiftet eksisterer ikke.

Konsekvensene av disse realiteten må få betydning for norsk energipolitikk: Vi trenger verken vindkraft eller mye av den foreslåtte elektrifisering så lenge resten av verden jukser. Det har ingen hensikt å betale vanvittige strømpriser og å rasere norsk natur når verdens «klimatiltak» er uten betydning. Norge befinner seg lysår foran de fleste andre. Vi trenger heller ikke eksportere mer enn vårt overskudd når EU bruker så mye fossil energi fra Norge og Russland. Og vi trenger slett ikke elektrifisere sokkelen. Det eneste vi må gjøre er å oppdatere eksisterende vannkraftverk og å energieffektivisere norske bygg (som er noe helt annet enn å «spare på strømmen»).

Ps. 18. februar hadde NRK P2 et radioprogram (laget av Civita) på en hel time, med kun to deltakere, Aps Barth Eide og Høyres Astrup. De sa ingenting nytt, men serverte alle meningsløse energi-myter med den største selvfølgelighet, som om vi befant oss i middelalderen og der Eide/Astrup leste fra Bibelen. – Det ufattelige var at programmet var laget av en Høyre-organisasjon, og at ingen motforestillinger var inkludert.

https://radio.nrk.no/serie/debatt/KMTE84006722

Astrup og Barth Eide var enige om det meste.

Les artikkelen direkte på Steigan