Vi må slutte med massetesting og munnbind

Resett.no
Aldri tidligere har vår frihet vært styrt av kapasiteten på sykehusene.  Nå sies det at det er antall innleggelser og intensivpasienter for Covid som styrer frihetsberøvelsene også kalt «tiltak». Men innleggelsestallene for Covid er ikke ekstreme sammenlignet med innleggelser for influensa og andre luftveisvirus i tidligere år. Trolig betyr antallet som tester positivt, mer for […]