Vi er ikke utviklet for sosial distansering, det skader immunsystemet vårt

Steigan.no

Som andre aper er vi sosiale dyr. Vi er utviklet i tett samhandling med andre mennesker. Uten den sosiale kontakten gjør vi det dårlig, skriver Markham Heid i denne artikkelen.

Aktivering av Vagus-nervens ventrale del kan redusere risiko for Covid-19 i betydelig grad

Markham Heid.

Av Markham Heid, 25. november 2020
Oversatt av J.Chr.Thorkildsen, Psykoterapeut

Som pattedyr forøvrig er også mennesket et sosialt vesen. Vi utvikler oss for å kunne leve i samfunn med gjensidig avhengighet, og klarer oss derfor ikke uten medmenneskelig kontakt.

Alle har vi – hver for oss – en terskel for sosial interaksjon. Men nesten alle av oss blir urolige i det vi avskjæres fra kontakt med andre, og vårt immunsystem reagerer på dette ved å styrke vår selvbeskyttelse. En naturgitt evne til å forsvare seg selv. En ny studie i tidsskriftet Neuroscience & Biobehavioral Reviews peker på at sosial isolasjon er assosiert med økning i produksjon av betennelsesfremmende molekyler. Dette gjelder også i alvorlige tilfeller av Covid-19. Forskning fra noe tid tilbake knytter ensomhet til en svekket cellulær immunitet og følgelig : økt viral belastning i tilfelle en infeksjon.

Vi er ikke skapt for sosial isolasjon

Å gi hverandre en klem og å ha samtaler ansikt til ansikt er blitt vanskeliggjort – og dette vil vedvare i noe tid fremover.

De cellulære endringene i vår immunitet gir grunn til bekymring i forbindelse med SARS-CoV-2. Ukontrollerte betennelser er et betegnende trekk ved denne sykdommen, og vanlig i forbindelse med alvorlige tilfeller av Covid-19.

«Folk med Covid-19 dør ikke på grunn av mengden av virus i kroppen, de dør snarere på grunn av høy cytokinbelastning,» sier Stephen Porges, PhD, en fremtredende forsker ved universitetet i Indiana. Cytokin er immunceller som kan regulerer graden av betennelser. I tilfeller av alvorlig Covid-19 øker antallet pro-inflammatoriske cytokiner. Betennelser som følge av dette forårsaker organskader og påføgende død.

«Det autonome nervesystemet vårt er avhengig av sosial interaksjon. Og de neurale impulser det gir oss. Uten en slik informasjon kan ikke våre kropper falle til ro».

Stephen Porges sier at denne nå så beryktede «cytokinstormen» kan bygge seg opp som følge av en rekke årsaker. Medisinske tilstander som fedme og diabetes – som begge er etablerte risikofaktorer for alvorlig Covid-19 – har en tendens til å øke en persons cytokinbelastning, sier han. Det samme gjør uforløste traumer ( tilbakehold av beskyttelsesreflekser som flight / fight – vedvarende immobilisering ) og sosial isolasjon.

«Det autonome nervesystemet vårt krever sosial interaksjon,» sier Porges. «Uten denne type input / informasjonen vil ikke våre kropper kunne falle til ro.»

I noe av arbeidene som han har publisert i løpet av pandemien, har han hevdet at trygt og passe distansert sosialt engasjement er et undervurdert element i forebygging og behandlingen av Covid-19. I en artikkel, publisert nå nylig, påpeker han sammen med sine medforfattere at kortikosteroider – medisiner utviklet for å redusere kroppens produksjon av pro-inflammatoriske molekyler – har blitt et hovedelement i behandlingen av Covid-19. Men de offentlige helsemyndigheter har for det meste gjort lite for å fremme trygg sosial interaksjon som en metode for å roe immunsystemet. Og med det redusere betennelser.

Det er her vagusnerven kommer inn i bildet, og spesielt den del av nerven som utøver en beroligende effekt gjennom positiv sosial interaksjon. Ventral Vagus.

Vagusnerven og sosial interaksjon

Når folk opplever angst på grunn av nød, inkludert typer som stammer fra sosial isolasjon, opplever de en bølge av aktivitet i den Sympatiske del av det Autonome Nervesystemet. Dette systemet øker aktiviteten i hjertet, bremser fordøyelse og forårsaker en lang rekke fysiologiske endringer – også kjent som kroppens stressrespons ( beskyttelsesreflekser ).

Stress og aktivitet i Sympatiske del av det Autonome Nervesystemet ( ANS ) er normalt og derfor også sunt – i moderate mengder. Slik vi opplever til daglig. «Men hvis det Autonome Nervesystemet derimot hele tiden er i flight / fight-modus – og ikke faller til ro – vil balanse dermed utebli», sier Peter Payne, en forsker tilknyttet Institutt for Mikrobiologi og Immunologi ved Dartmouth College. Dette tapet av balanse ligger til grunn for immunsystemets dysregulering og vedvarende betennelser som er assosiert med kronisk stress. Dette ser ut til å spille en rolle i tilfeller av alvorlig Covid-19.

Payne sier at den Parasympatiske del av det Autonome Nervesystemet ( PNS ) gir motvekten til denne stresstilstanden. Noen ganger kalt rest & digest-systemet. Derfor er PNS-aktivitet assosiert med følelser av ro og avslapning. «Det er en veldig positiv og restituerende tilstand», sier han.

Vagusnerven – som er et nettverk av nerver som kobler hjernen og immunsystemet til hjertet, tarmen og andre organer – styrer PNS-aktiviteten. I følge Peter Payne, vil vagusnerven – når den er aktiv – fungere som en brems på stress og de påfølgende immunforsterkende effekter i kroppen.

Det er mange måter å aktivere vagusnerven og de stressreduserende krefter på. Payne nevner dyp pusting, yoga, meditasjon og andre avspenningsteknikker – som sammen innebærer å «slå av» og gjennomføre en resett fra livets mange stressfaktorer. Men vagusnerven har to hovedgrener, Dorsal og Ventral – hvorav sitnevnte – og som samtidig er den senest utviklede, finnes utelukkende hos pattedyr og mennesker. Payne sier at denne grenen, som det nå er tale om, virker i forbindelse med en type positiv og stimulerende sosial interaksjon. Den vil ha en mer robust og beroligende effekt på nervesystemet.

«Evolusjonært sett er aktivering av denne grenen en mye mer avansert måte å håndtere stress forårsaket av nød, og med det bringe nervesystemet i balanse», sier han.

Hvordan aktiverer vi vagusnerven når nærkontakt medfører risiko

Porges sier at denne grenen av vagusnerven, som det her er tale om, er koblet til musklene i ansikt, hode og svelg. Dette kan forklare hvorfor sosial interaksjon – at vi smiler, ler, snakker, lytter og føler – ser ut til å aktivere vagusnerven og dens beroligende effekt.

«Det vi tenker på – som å snakke – er en form for samregulering», sier han. «Du projiserer det som er din autonome tilstand gjennom tonefallet ditt, og du mottar det på samme måte fra personen du snakker med».

Hvis vi ikke involverer oss i sosial interaksjon, vil trusselen fra pandemien forverres

Mye av moderne medisin er fokusert på intervensjoner – enten de tar form av et medikament, en operasjon eller bruk av respirator. Disse tiltakene har hver på sin side en plass. Men Porges sier at vi også må bruke «kroppens egne ressurser» for å bekjempe Covid-19, og det inkluderer dens evne til å roe seg selv og den inflammatoriske aktivitet gjennom sosial interaksjon.

Avslutningsvis sier Stephen Porges til oss : «Det vi tar med oss fra dette er at vi oppsøker og holder kontakt med hverandre – i så stor grad som mulig – og på måter som faller seg naturlig for oss. Uten sosial interaksjon, vil trusselen fra pandemien forsterkes».

Markham Heid, 25. november 2020

Originalens tittel: Activating the Vagus Nerve Might Lower Your Covid-19 Risk

Markham Heid er en prisbelønnet helsereporter som har bidratt med artikler i blant annet i TIME, Mens Health og Everyday Health.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Les artikkelen direkte på Steigan