Vi dynges ned med smittetall, men ingen forteller om radikalt lavere dødstall

document.no
Et gjennomgående trekk ved medienes koronadekning er at de dynger publikum ned med smittetall uten å trekke noen informasjon ut av dem, og heller ikke av de langt viktigere dødstallene.