Varslingsrutiner i Senterpartiet bør endres, mener partiveteran

Resett.no

Resett.no:

OSLO 20120216. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa mottok torsdag InterCity-utredningen fra jernbanedirektør Elisabeth Enger. Foto: Gorm Kallestad / NTB

annonse

annonse

Tidligere statsråd Magnhild Meltveit Kleppa mener retningslinjene for håndtering av varsler i Senterpartiet bør endres, men Senterkvinnenes leder er ikke enig, ifølge NTB.

Varslere i Senterpartiet har ikke krav på informasjon om behandlingen av saken med mindre de er en part i varselet. Partiveteran Magnhild Meltveit Kleppa mener dette bør endres, skriver Vårt Land.

– Retningslinjene bør endres, sier hun.

annonse

Fafos forskningssjef, Sissel Trygstad, mener dette er et viktig prinsipp.

– Tre parter må ivaretas her: varsleren, fornærmede og anklagede. Det er håpløst av partiledelsen å si at den ikke vil forholde seg til varsleren. Da punkterer man i praksis varslingskanalen for alle, sier Trygstad.

Senterkvinnenes leder, Wenche Skallerud, sier imidlertid at dagens varslingspraksis er god nok på dette punktet.

– Vi må ha noen prinsipper her. Det må være en sak mellom fornærmede og motparten, sier hun.

Måling: Senterpartiet nærmer seg sperregrensen

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no