Uvaksinerte utgjør en stadig større andel av innlagte med påvist covid-19

Resett.no
Til tross for at nær 80 prosent av befolkningen nå har fått minst én vaksinedose, utgjorde de uvaksinerte hele 59 prosent av de 175 pasientene som ble lagt inn på sykehus med påvist covid-19 i forrige uke. 22 av de 67 fullvaksinerte (det vil si de som har fått to doser eller mer) som var […]