Utlending (27), angivelig fra Somalia – pågrepet og klar for hjemsendelse

Resett.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

annonse

annonse

Men, hvor mange «koner» og barn etterlater «somalieren» seg egentlig i Norge?

Bakgrunn
Utlendingen har over lang tid vært lovstridig i Norge uten lovlig tillatelse. Hans midlertidige oppholdstillatelse opphørte i 2016. I et siste desperat forsøk for å unngå retur til opprinnelseslandet i 2020, søkte utlendingen asyl i riket.

Utlendingen har nå for en stund siden fått endelig avslag på sin asylsøknad. Han er også utvist fra Norge og utreisefristen er oversittet. Det foreligger dermed et vedtak som innebærer at utlendingen SKAL og/eller er FORPLIKTET til å forlate Norge.

annonse

Den det her gjelder, har ei heller overholdt plikten om å melde adresseforandring til politiet, samt at han nå på ingen måte har meddelt at han ønsker å samarbeide med politiet om en hjemsendelse. Han har i den forbindelse uttrykt at han ikke vil medvirke til å forlate Norge frivillig.

Pågrepet
På bakgrunn av utlendingens lange ulovlige opphold her i landet, ble han nå anholdt av politiet og innsatt på Politiets utlendingsinternat.

Relatert til det Resett har fått kjennskap til, var også denne utlendingspågripelsen basert på egne etterretnings – og «magefølelsesvurderinger» hos de/den politiansatte som på eget initiativ gjennomførte denne kontrollen.

Fredag 28. januar 2022 ble utlendingen fremstilt i retten. Politiet hadde begjært ham internert i inntil fire uker i samsvar med utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b første punktum, jf. utlendingsloven § 99.

Oslo tingrett
Overfor retten, fortalte utlendingen at han bodde sammen sin sønn på et år og sju måneder, samt sin «kone». Han opplyste videre at han ønsket å være sammen med dem.

Utlendingen poengterte at han har en «kone» med helseplager, og at hun var avhengig av at han var til stede angående barnepass, slik at hun kunne begynne å jobbe og gå på skole neste uke.

Rettens administrator fikk også kjennskap til at utlendingen også har en sønn til som bor i Trondheim.

Resett er ikke kjent med at utlendingen i løpet av alle de årene han har oppholdt seg i Norge, er registrert med et lovlig arbeidsopphold.

Kjennelse
Resett gjengir nedenfor en del av overveielsene og beslutningsgrunnlaget dommerfullmektig, Ruth Haile Tesfazion, blant annet kom frem til i sin interneringskjennelse:

«Internering i inntil fire uker anses i betraktning av sakens art og omstendigheter ellers ikke som noe uforholdsmessig inngrep, og inngrepet anses tilstrekkelig begrunnet.

Han (utlendingen) er i en prosess som innebærer at han vil bli uttransportert til hjemlandet i løpet av kort tid.

annonse

Fremstilte og hans kone valgte å etablere seg og få barn i Norge mens fremstilte ikke hadde lovlig opphold her. Hans kone kan derimot i liten grad ha hatt grunn til å forvente å kunne leve sammen med fremstilte i Norge.

Etter rettens syn må konens utfordringer håndteres ved øvrige tiltak/ved bistand fra det offentlige, dersom familie og venner ikke kan bistå.

Fremstilte har også en sønn til som bor i Trondheim, og som han etter det opplyste treffer hver sommer.

Retten kan ikke se at fremstilte har noe særlig involvering i denne sønnens liv, og at internering må anses som uforholdsmessig».

Retten tok deretter politiets begjæring til følge, hvorpå interneringsfristen i første omgang ble satt til 25. februar 2022.

Utvist asylsøker får støtte av Ap i Bergen – Hun jukser seg til opphold, sier Frp-topp (+)

Tegn abonnement
eller
støtt oss på andre måter
hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse


Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Les artikkelen direkte på resett.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar