Utfordrer Mehl om reversering av domstoler i spørretimen

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Høyres Ingunn Foss frykter at folkevalgte i kommunene vil kunne påvirke domstolene, og utfordrer justisminister Emile Mehl (Sp) i spørretimen på Stortinget.

I spørretimen onsdag får Foss selskap av Venstres Jens Alfred, som også er kritisk til regjeringens planlagte tilbakerulling av den omfattende reformen av domstolene den forrige regjeringen sto bak.

– Dette minner om en ren politisk markering som fyrer opp under gamle stridigheter mellom kommuner. Bakgrunnen for full reversering virker ekstremt tynt begrunnet, sier Bjørlo til NTB.

Den tidligere ordføreren i Stad kommune har stilt Mehl spørsmål om hun kan opplyse om hvilke fagmiljøer som er uenige om den nye organiseringen av jordskifterettene i hjemdistriktet hans etter at hun uttalte seg om det på NRK.

– I Sogn og Fjordane var tingrettene allerede slått sammen da reformen kom. Det som nå er nytt, er at alle tre jordskifterettene fikk en felles ledelse og administrasjon. Jeg har ikke oppfattet at det er noen uenighet lokalt, sier Bjørlo.

Bekymret over vetorett

En reversering av Solberg-regjeringens domstolssentralisering sto høyt på agendaen da Senterpartiet gikk i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet i fjor høst, og dette ble sendt ut på høring i forrige uke.

Fristen for å svare på høringen er satt til 26. april, men allerede i dag må Mehl møte i Stortinget og svare på spørsmål fra opposisjonen, som frykter at domstolene svekkes ved en tilbakeføring.

Ingunn Foss (H) sitter i justiskomiteen på Stortinget. Hun har omtalt opphevelsen av domstolsstrukturen for «reverseringsmani» fra den nye regjeringen. Spesielt er hun kritisk til at kommunene skal gis vetorett i forhold til andre kommuner dersom det oppstår uenighet om en reversering. Hun mener også det svekker rettssikkerheten at kjennskap til lokale forhold skal veie tyngre enn styrkede faglige miljøer og større fleksibilitet.

Frykter svekket tillit

– Det er viktig at folk har tillit til at domstolene er uavhengige og upartiske og at saker behandles grundig og effektivt. Jeg frykter at det kan svekke tilliten til domstolene dersom ordførere og lokale folkevalgte skal få så stor innflytelse over organiseringen av domstolene, sier Foss til NTB.

– Hvilke bindinger, bevisste eller ubevisste vil det kunne oppstå mellom domstolsledelse og lokale folkevalgte? Dette er spørsmål Regjeringen ikke har svar på, sier Høyre-representanten fra Vest-Agder.

Foss har full tillit til at dommere og sorenskrivere i Norge opptrer upartisk, men sier at en med regjeringens opplegg for reversering risikerer å få domstolsledere som står i et gjeldsforhold til folkevalgte og ordførere som har kjempet for stillingene sine. Hun viser til at kommuner fra tid til annen er part i saker for retten.

– Vi må sørge for at systemet fjerner den minste tvil om at domstolen ikke er upartisk og uavhengig. Dette er et helt grunnleggende prinsipp i rettspleien. Regjeringens forslag bidrar til det motsatte, sier Foss.

Fakta:

Domstolsreformen ble vedtatt av Stortinget 1. desember 2020 og trådte i kraft 1. mai i år.

  • Reformen innebærer at antall tingretter reduseres fra 60 til 23, og antallet jordskifteretter fra 34 til 19, men at antall rettssteder blir opprettholdt.
  • Reformen kommer blant annet på bakgrunn av at Riksrevisjonen i 2019 kritiserte domstolene for å bryte lovpålagte frister og bruke for lang tid på å behandle saker.
  • I 2020 kom Domstolskommisjonen med en anbefaling om å redusere antall rettskretser fra dagens 60 til 22, og ha 30 rettssteder. Men dette mente de daværende regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre var å gå for langt. I stedet ble det vedtatt å redusere antall rettskretser til 23 og beholde alle rettslokalene.
  • Domstoladministrasjonen har anslått at en omgjøring av reformen vil koste 75 millioner kroner og gi åtte måneder med omfattende merarbeid for domstolene. Sp mener det er tvil om disse tallene.

Kilder: Regjeringen, Klassekampen

Les også:

180 ordførere har undertegnet opprop mot domstolsreform

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Les artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar